Kerlaıt Brosur

advertisement
Hayvanlarınızın sağlığı için bitkilerin katkısından faydalanın
Doğadaki formu
Aktif maddesi
Bibliyografik özellikler
-Gram pozitif bakteriler üzerinde antibakteriyel etki
(Staphylococcus aureus)
-Gram negatif bakteriler üzerinde antibakteriyel etki
(Escherichia coli)
-Solunum yolu enfeksiyonlarında görülen bakteriler
üzerine etkilidir.
- Kekik
Timol
Thymus spp.
- Tarçın
Sinemaldehit
-Antibakteriyel etki (E. coli, Staphylococcus aureus)
-Antifungal etki
-Gaz giderici etki
Karvakrol
Gram + ve Gram - bakteriler üzerinde
bakteriostatik ve dezenfektan etkisi vardır: E. coli,
Salmonella, Pseudomonas, Klostridyum ve Listeria
origanum spp.
KERLAIT
Sindirim
sistemi destekler
Pour agir naturellement® To act naturally
KERLAIT
Bitkisel ekstrakt karışımlarının
antibakteriyel gücü
origanum spp.
- İzmir Kekiği
MANGHEBATI
Bakteriyel bulaşma
riskini azaltma
Sanitasyon
Balçık Mah. Pelitli Yolu Cad. No:140 Gebze – Kocaeli
+90 262 888 41 00 pbx (41 02)
+90 262 751 20 23
www.kartal.com.tr
MANGHEBATI
MANGHEBATI
KERLAIT
Kerlait’in bakteriyel floradaki etkisi
Log bakteri
(UFC/ml)
4,0
2
KERLAIT
KERLAIT
Numuneler
1.Gün
15. Gün
36. Gün
Bu deneme, buzağıların içtiği
sütteki bakteriyal florayı
gözlemlemek için, öğlen ve
akşam olmak üzere 36 gün
boyunca devam etmiştir:
-1. gün (denemenin başlangıcı)
-15. gün (denemenin ortası)
-36.gün (denemenin sonu)
3,0
2,0
1,0
K+
H+
Sindirim sistemini
destekler
H+
K+
H+ K+
KERLAIT
KERLAIT
Sanitasyon
3
0,0
Toplam Koliform
K+
In Vivo
Kullanım Sonrası
UFC/ml -1
297 000 000
...Kerlait
sindirim sistemi
sağlığını da
korumaya
yardımcı olur
6
5
4
3
2
Toplam
kaliform
Dışkı ile
atılan kaliform
Clostridium
perfringens
Kontaminasyon
düzeyi
Yemdeki Etkisi
(enterobacteria) according to doses
(results on the basis of 100)
Bu deneme Kerlait’in asitlerle kıyaslanmasını
göstermektedir. Çalışma, Salmonella ile
ilgili (2009) Avrupa’da yenilenen
yönetmeliklere uygun olarak yapılmıştır.
100
90
85 000 000
Escherichia coli
9 360 000
Escherichia coli
Salmonella typhimurium
2,0
1,0
0,0
Dışkıdaki Koliform
Toplam Koliform
8
7
6
5
4
3
2
Toplam
kaliform
Dışkı ile
atılan kaliform
10 000 000
Clostridium
perfringens
Kerlait kullanılmayan
grup (36. gün)
Yüzeylerdeki Etkisi
Protokol:
1 Deneme başlamadan önce mezbahanın yüzey alanları sabun
ve su ile temizlenmiştir.
2 her metrekaredeki mikrop sayısı ölçülmüştür (40 numune)
3 Yüzey alanına Kerlait uygulanmıştır.
4 Uygulamanın ardından 20 saat sonra her metrekarede
mikrop sayısı yeniden ölçülmüştür (40 numune)
(40 aden numune)
70
Kirli yüzey
50
= 1 m2
30
20
10
29 000 000
0
20 000 000
Clostridium difficile
3,0
40
30 000 000
36. Gün
4,0
60
Salmonella
Typhimurium
UFC/ml -1
Staphylococcus aureus
15. Gün
Bu deneme bir mezbahada,
Kerlait’in yüzeylerdeki bakteri florası
üzerine etkisini incelemek için yapılmıştır.
80
14 600 000
Numuneler
1.Gün
Kerlait kullanılmayan
grup (0. gün)
200 000 000
100 000 000
Log bakteri
(UFC/ml)
Kerlait kullanılmayan
grup (36. gün)
Kerlait kullanılmayan
grup (0. gün)
Bu çalışma CHU Pontchaillou Rennes’te, 200 cc/ton yem Kerlait ile gerçekleştirilmiştir.
(Kimyasal dezenfeksiyon ve antiseptik kalite kurallarından NF EN 1040’a göre yapılmıştır.)
300 000 000
Feçesteki Etkisi
7
Kerlait’in antibakteriyel etkisi
Kullanım Öncesi
Dışkıdaki Koliform
8
Log bakteri (UFC/g)
1
Bakteriyel
bulaşma
riskini azaltır
H+
While reducing
the bacterial flora
in the milk...
Log bakteri (UFC/g)
Bakteriyel aktiviteyi kontrol altına almanın en iyi yolu
KERLAIT
Sütteki Etkisi
In Vivo
17 400 000
3 550 000
Stopylococcus aureus
0
1
2
300 gr
500 000
Clostridium difficile
Kerlait, bakteriyel aktiviteyi güçlü bir şekilde düşürür.
3
4
5
4,5 kg
Ortalama asit
Ortalama Kerlait
Kerlait, bakteriyel aktiviteyi
güçlü bir şekilde düşürür.
6
90
80
70
60
50
40
30
20
10
Kerlait antibakteriyel
olarak etkilidir.
Kerlait uygulamasından
önceki mikrop düzeyi
Kerlait uygulamasından
sonraki mikrop düzeyi
Download