Sınıf 1. hafif

advertisement
PROSTAT KANSERİNDE IŞIN TEDAVİSİNİN
YAN ETKİLERİNİN MnTe-2-PyP
ANTİOKSİDANI İLE ENGELLENMESİ
Dr. Ögr. Belisa Kaleci
Danışman : Mustafa Taşyürekli
ÖZET
GİRİŞ
MATERYAL VE YÖNTEMLER
BULGULAR
TARTIŞMA VE SONUÇ
ÖZET
• Prostat kanseri çok yaygın
• ABD – her yıl 240.000 vaka
• Hastaların % 90’ı 10 sene yaşar
ÖZET
• Rutin tedavisinde radyoterapi kullanılır
– Kanser hücrelerini ve normal hücreleri öldürür
• Yan etkiler
–
–
–
–
Bağırsak
Rektal
Erektil fonksiyon
Uretral
ÖZET
• Yan etkileri azaltmak için ilaç 
• MnTe-2-PyP
– Yapılan çalışmalarda
• Yan etkileri 
• Bu çalışmada
– MnTe-2-PyP
• Normal dokuları
– Hasardan
GİRİŞ
Radyoterapi
• Olumlu +
İleriye dönük
zararlar
– Kanser hücrelerini 
• Olumsuz –
– Normal dokulara zarar verir
Geri
döndürülmez
GİRİŞ
Radyoterapi • Bağırsakta ve rektumda
hasar
• İdrar yollarında
Sebep : serbest radikaller
• Zorlanma
• İdrar Sıklığı (tekrarlama)
• Erektil fonksiyon
bozukluğu (PROSTQA)
• 2 sene sonra
– %63
• Üretral
• daralma
• inkontinans
Antioksidan
serbest radikalleri
ortadan kaldırır
GİRİŞ
• MnTe-2-PyP
Manganese (III) meso-Tetrakis
(N-Methylpyridinium-2-yl)porfirin
– Sentetik
– Güçlü
– Düşük moleküler ağırlık
GİRİŞ
• Serbest radikalleri
ortadan kaldırır
– Dismutaz özelliği
• Superoksitler
– Metalporfirins
• Lipid peroksidaz  inhibe eder
– Katalaz aktivite
• Hidrojen peroksit  endotelyal hücreleri korur
GİRİŞ
• Antioksidan Özellikleri
– NF – kB engelleyerek inflamasyonu 
– Normal dokuları radyoterapiden
– Kanser hücrelerini
GİRİŞ
Hipotez :
MnTe-2-PyP pelvik ışın tedavisinden
ürogenital sistemi korur
Materyal ve Yöntemler
DENEY HAYVANLARI
• Deney hayvanları
– Sprague – Dawley
sıçan
• 100- 150 gr
• 4-6 hafta
– Normal beslendi
DENEY HAYVANLARI
• Hayvanlar rastgele
gruplandırıldı
– 4 grup
• 8 sıçan
• Gruplar
1. PBS
2. MnTE-2-PyP
3. PBS + radyoterapi
4. MnTE-2-PyP +
radyoterapi
IŞIN TEDAVİSİ
• 24 saat önce enjekte
edilir.
– MnTE-2-PyP (5mg/kg)
– PBS (100 µl)
Işın tedavisinden
sonra MnTE-2-PyP
PBS
İlk 2 hafta – her gün
12. Hafta – haftada 1
• Işın tedavisi
– Pelvik bolgede
– 5 gün
• 7.5 Gy / gün
İNCELEMELER
•
•
•
•
MnTe-2-PyP Farmakokinetiği
Erektil fonksiyon kontrolü
Histolojik inceleme
Diğer İncelemeler
MnTe-2-PyP FARMAKOKİNETİĞİ
Farmakokinetik inceleme
- Doz aynı
EREKTİL FONKSİYON KONTROLÜ
• 12. hafta
– Erektil fonksiyonuna bakıldı
•
•
•
•
Anestezi  pentobarbital
Abdominal diseksiyonu
Kavernoz siniri
Elektrotlar
– Elektrostimulasyon
– İntrakavernöz tansiyonu
HİSTOLOJİK İNCELEME
• Alınan Dokular
– Prostat
– Penis
– Testis
• Rutin boyama yöntemleri
–H+E
– Masson
HİSTOLOJİK İNCELEME
• İmmünohistokimyasal yöntem
– DAB tekniği
– 8- OHdG (8- hidroksi-2-deoksiguanosin) primer
antikoru. (Abcam cambrige,MA 5µg/mL)
• DNA’nın oksidatif bozulmasını gösteren bir işaretleyici
DİĞER İNCELEMELER
• Her hafta;
– Ağırlık ölçümü yapıldı.
– Derideki zarara bakıldı.
DERİ İNCELEMESİ
• Derinindeki tepki skorlandı
– Hall & Giacca skorlaması
•
•
•
•
•
•
0= Etkisiz
1= Hafif Eritema
2= Eritema
3= Belirgin Eritema
4= Deri Epitelial Hücre Dökülmesi
5= Yaygın Dökülmesi
BULGULAR
• Bütün dokularda görüldü
• En yüksek seviye
karaciğerde
• En düşük peniste
Sonuç : Bütün dokularda
yeterli seviyede MnTe2-PyP görüldü
BULGULAR
• Radyasyona maruz %23.9 ağırlık
kaybetti
• Radyasyon + MnTe-2-PyP grubu
%5.9 ağırlık kaybetti
BULGULAR
• MnTE-2-PyP alanlar daha az ağırlık kaybı
BULGULAR
• Testiste atrofi
• MnTe-2-PyP atrofiyi önler
BULGULAR
• Fenotipik değişim
– Belirgin tüy dökülmesi
– Eritema 3
– Deri soyulması 4
Sınıf 3-4 eritema + deri soyulması
Sınıf 1 hafif eritema
BULGULAR
• Histolojik inceleme
– Prostat dokuları
• RAD Grubu;
– Epitelyal bezler
• Atrofi
– Epitel şeklinin
bozulması
Sınıf 1. hafif
BULGULAR
• Histolojik incelenme
• RAD
– Penis
• Fibrozis ve düz kas
kaybı
• MnTe-2-PyP
– Fibrozis ve kas
kaybına engel olur.
BULGULAR
• 8- OHdG (8- hidroksi2-deoksiguanosin)
• Radyasyon grubunda
6.hafta
• + reaksiyon
• MnTe-2-PyP
• + reaksiyon daha hafif
BULGULAR
• Erektil fonksiyon
– İntrakavernoz basınç
• %50
– MnTe-2-PyP
• Basıncı tamamen korur
TARTIŞMA
• Koruma mekanizması
• Işın tedavisiyle sinerjik
• OH– Kanser
• DNA bozulması
• Hücre ölümü
• Büyümeyi baskılar.
– OH- yüksek reaktivite
gösterir.
– MnTE-2-PyP hızlı değil
• OH– ‘ın kansere karşı
etkisini engellemez.
TARTIŞMA
• Serbest oksijen radikalleri
– Fizyolojik limitin üzerinde olursa
oksidatif strese yol açmaktadır.
• Oksidatif stres
– ROT (REAKTİF OKSİJEN TÜREVLERİ )
• DNA, protein, lipid hasarına,
• Canlı hücrelerin apoptoz yada
nekrozuna yol açar.
TARTIŞMA
• Radyasyon terapisi
– Kansere karşı hızlı etki
– Yan etkiler
• Zamanla ve yavaş etki
– SEBEP : Serbest Radikaller
SONUÇ
• MnTE-2-PyP
– Güçlü bir koruyucu
• Prostat kanserinde
– Yan etkileri 
– Sadece pelvik radyoterapi değil
• Diğer bölgelerde de kullanılabilir
Yaşam kalitesini yükseltmektedir.
Download