Slayt 1 - Biyoloji Kutusu

advertisement
OKSİJENLİ
SOLUNUM
OKSİJENLİ (AEROBİK) SOLUNUM
Oksijenli Solunum, organik
besinlerin
karbondioksit ve suya kadar
yıkılmasıdır.
Oksijenli Solunum da
oksijen kullanılır.
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6 H2O
Oksijenli Solunum ile besin’in sahip olduğu tüm
Kimyasal Bağ Enerjiisi besinden alınır.
Geriye kalan tek şey kararlı
İNORGANİK MADDELERDİR.
Oksijen ?
OKSİJEN
Oksijen, yüksek derecede
elektronegatif bir maddedir.
• Havanın %21’i oksijenden oluşur.
• Atmosferdeki oksijen kaynağı bitki ve
alglerdir.
•
OKSİJENLİ SOLUNUM’u hangi
canlılar yapar ?
•
Bazı bakteriler,arkeler ve
mayalar dışındaki tüm canlılar
oksijenli solunum’u yapabilir.
OKSİJENLİ SOLUNUM
3 EVREDE İNCELENİR.
•
Sitoplazma
Mitokondri
•
•
A.GLİKOLİZ
B.KREBS DÖNGÜSÜ
C.ELEKTRON TAŞIMA SİSTEMİ
Glikoz
2 pirüvik
asit
B.KREBS
DÖNGÜSÜ
Sitrik Asit Döngüsü
TCA döngüsü
Pirüvik Asit
Pirüvik Asit  Pirüvat
• Sitrik Asit  Sitrat
• Malik Asit  Malat vs
•
Pirüvik Asit
•
Çok fazla miktarda kimyasal enerji içeren Pirüvik
Asit işlenmek üzere Mitokondriye alınır.
İÇ ZAR
DIŞ ZAR
KRİSTA
MATRİKS
Krebs Hazırlık Tepkimesi
•
•
Mitokondriye giren pirüvik asit
doğrudan matriks sıvısına geçer.
Bu sıvıda ilk tepkime olan krebs
hazırlık tepkimesine girer ve
asetil-coA’ya dönüşür.
OLUŞAN Asetil-CoA Krebs
Döngüsüne girer.
KREBS DÖNGÜSÜ
•
Mitokondrinin matriks sıvısında gerçekleşen bir olaydır.
•
Krebs döngüsünde sadece 1
ATP üretilir.
Her bir
Krebs Döngüsünde ;
• Substrat düzeyinde fosforilasyon ile
• 1 ATP
• 3 NADH + H+ ve 1 FADH2
• 2 CO2 üretilir.
Glikoz
Pirüvat
Sitoplazma
Pirüvat
CO2 , NADH + H+
Asetil CoA
CO2 , NADH + H+
Asetil CoA
2 CO2
2 CO2
3 (NADH + H+)
3 (NADH + H+)
(FADH2)
Krebs Döngüsü
(FADH2)
Krebs Döngüsü
Mitokondri(Matriks)
• C.ELEKTRON
TAŞIMA SİSTEMİ
Zarlar Arası
Boşluk
Mitokondri iç zarı
ATP
Sentaz
Matriks
+
NADH+H
ve FADH2
moleküllerine ne olacak?
ZARLAR ARASI
BOŞLUK
H+
H+
H+
H+
ETS
MİTOKONDRİ İÇ ZARI
ATP
SENTAZ
2e-
NADH + H+
2H+ +
NAD+
2e-
H+ H+
ADP + Pi
ATP
½ O2
MATRİKS
H2O
H+
ZARLAR ARASI
BOŞLUK
H+
H+
H+
H+
ETS
MİTOKONDRİ İÇ ZARI
ATP
SENTAZ
2e-
FADH2
2H+ +
FAD
2e-
H+ H+
ADP + Pi
ATP
½ O2
MATRİKS
H2O
H+
ELEKTRON TAŞIMA SİSTEMİ
NADH+H+ ve FADH2 moleküllerinin
işlendiği yerdir.
• NADH+H+ ve FADH2 içinde bulunan
elektronlar E.T.S’den geçirilir.
• Bu elektronların enerjisi ile H+
yoğunluğu farkı oluşturulur.
• Bu farktan faydalanarak ATP sentaz,
ATP üretir.
•
Kemiozmotik Hipotez
Matriks ile iç-dış zar arasındaki boşlukta
+
meydana gelen H yoğunluğu farkı ile
ATP üretilir.
•Oksidatif Fosforilasyon ile ATP
üretimi yukarıdaki hipotez ile
açıklanmaktadır.
Oksidatif Fosforilasyon
•
Mitokondri içerisinde kemiozmotik
fark ile ATP üretilmesidir.
1 molekül NADH + H+ ETS’de işlenerek,
Yaklaşık olarak 3 molekül ATP üretilir.
1 molekül FADH2 ETS’de işlenerek,
Yaklaşık olarak 2 molekül ATP üretilir.
ZARLAR ARASI
BOŞLUK
H+
H+
H+
H+
ETS
MİTOKONDRİ İÇ ZARI
ATP
SENTAZ
2e-
NADH + H+
2H+ +
NAD+
2e-
H+ H+
ADP + Pi
ATP
½ O2
MATRİKS
H2O
H+
ZARLAR ARASI
BOŞLUK
H+
H+
H+
H+
ETS
MİTOKONDRİ İÇ ZARI
ATP
SENTAZ
2e-
FADH2
2H+ +
FAD
2e-
H+ H+
ADP + Pi
ATP
½ O2
MATRİKS
H2O
H+
Soru 1 :
Bir glikoz Oksijenli solunum
tepkimelerine katılırsa kaç
molekül karbondioksit açığa
çıkar ?
Soru 2 :
Bir glikoz Oksijenli solunum
tepkimelerine katılırsa kaç
molekül su açığa çıkar ?
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6 H2O
Solunum tepkimelerinde oluşan
suyun oksijeni hangi maddeden
gelir ?
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6 H2O
C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O  6CO2 + 12 H2O
6 H2O
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6 H2O
CAN.
(2011 LYS)
Krebs ve Krebse hazırlık
C6H12O6 + 6O2 + 6 H2O  6CO2 + 12 H2O
ETS
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6 H2O
686.000 kcal
277.400 kcal
OKSİJENLİ SOLUNUM İLE
GLİKOZDA BULUNAN KİMYASAL
ENERJİNİN %40’ı ATP
MOLEKÜLLERİNE YÜKLENİR.
KALAN % 60 ‘LIK ENERJİNİN
BÜYÜK BİR KISMI İSE ISI ENERJİSİ
OLARAK AÇIĞA ÇIKAR.
Diğer Besinler Oksijenli
Solunumda Nasıl İşlenir ?
2010 YGS
Yağlar, çok fazla miktarda
Hidrojen’e sahip oldukları için
karbonhidrat ve proteinlere göre
daha fazla enerji verirler.
SOLUNUM KATSAYISI
Etkinlik 1
•
C6H12O6 + ? O2  ? CO2 + ? H2O
(Glikoz)
•
Solunum katsayısı = ?
Etkinlik 2
•
C18H32O2 + ? O2  ? CO2 + ? H2O
(Oleik Asit)
Etkinlik 3
C2H2O4 + ? O2  ? CO2 + ? H2O
(oksalik asit)
•
Solunum katsayısı
•
Karbonhidratlarda
•
Yağlarda 1’den
•
1
az
Proteinlerde ise 1’den fazladır.
Çimlenen Keten tohumları
Çimlenen Fasulye tohumları
Çimlenen buğday tohumları
Bakteriler’de solunum nasıl gerçekleşir ?
Hem O2’li hem de O2’siz solunum
bakterilerde sitoplazma içinde
gerçekleşir.
• Eğer bakteri aerob ise E.T.S. Hücre
zarının iç yüzeyindeki katlantılarda
bulunur.
• Bu katlantılara mezozom adı verilir.
•
O2’li solunum ile
O2’siz solunum arasındaki farklar
nelerdir ?
O2’siz ve O2’li Solunumun Farkları
Özelliği
O2 ‘siz solunum
O2’ li solunum
Yapan canlı
Bazı bakteri çeşitleri ve
hayvanların çizgili kasları
Bazı bakteriler, bir hücrelilerin
çoğu ve çok hücreliler
Hücredeki yeri Sitoplazmada
Hammaddeler Genellikle glikoz
Piruvata kadar yıkım sitoplazmada, sonrası mitokonride.
Genellikle glikoz ve O2
Ürünleri
Etil alkol ve CO2 yada Laktik
asit.
CO2 ve H2O
Enerji verimi
Besindeki enerjinin %2’si,
yani 1 mol glikozdan toplam
4 ATP, net 2 ATP
Besindeki enerjinin %40’ı, yani
1mol glikozdan toplam 40 ATP,
net 38 ATP
ATP üretimi
Substrat düzeyinde
fosforilasyon
Substrat düzeyinde ve Oksidadif
fosforilasyon
Hazırlayan:E.ÖNAL
ETS’nin işlevi
www.sunuindir.com
ETS görev yapmaz
ETS görev yapar
58
Download