Ametaller Ametal

advertisement
Metaller



Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı
olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi
yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla
bazik oksitler veren elementler.
Metaller, kendi aralarında soy metaller (altın, gümüş, platin
gibi) ve soy olmayan metaller (demir, çinko, alüminyum
gibi) şeklinde sınıflandırılabilir. Yarı metaller, iyi metal
özelliği göstermez. Bu elementler hem metal, hem de
ametal özelliği gösterir. Silisyum, bor, antimun, arsenik
gibi elementler yarı metaldir.
Doğada ametaller daha çok bulunsa da periyodik
tablodaki elementlerin çoğu metaldir.
Örnekler:
Sodyum
Sofra tuzunun içinde bulunur.
 Magnezyum
Hava taşıtlarının yapısında bulunur.Kurutulmuş meyvelerde
de bulunur.
 Alüminyum
Mutfak araç gereçlerinde,elektrik kablolarının ve içecek
kutularının yapımında kullanılır.
 Potasyum
Sıvı deterjan,gübre,barut,cam ve lenste kullanılır.

Ametaller


Ametal, ısıyı ve elektrik akımını hiç iletmeyen. Oda
sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan ametaller vardır.
Örneğin Oksijen, Azot, Helyum, Klor gibi elementler saf halde iken oda
sıcaklığında gaz halinde bulunur. Brom sıvı bir
ametaldir. Karbon, Fosfor, Kükürt, İyot ise oda sıcaklığında katı halde bulunur.
Ametallere şekil verilemez. Çünkü katı olanlar kırılgandır, dövülerek
işlenemezler. Mattırlar,ışığı yansıtmazlar.Grafit/Fulleren/hariç elektriği ve ısıyı
iletmezler. Erime, kaynama noktaları düşüktür. Kendi aralarında kovalent
bileşikleri, metallerle de iyonik bileşikleri oluştururlar. Genellikle moleküler
halde bulunur. Oksijenli bileşiklerinin sulu çözeltileri asit karakterlidir.Son
enerji düzeyinde 5,6 ve 7 elektron
bulunur. Metaller çözeltilerde katyonları (pozitif yüklü iyonları) oluştururken,
ametaller anyon (negatif yüklü iyonları) oluşturma eğilimindedir. Metallerin
aksine iyi iletken değillerdir ve elektronegatiflikleri çok yüksektir. Metaller ve
ametaller arasında özellikler gösteren bazı yarı iletken elementler, "metaloidler"
olarak da adlandırılır. Halojenlerve soygazlar da ametal doğadadır.
Hidrojen metal ya da ametal olarak kabul edilmez. Diğer ametaller grubunda
incelenir.
Örnekler:
Hidrojen
Suyun,canlıların ve petrol gibi birçok maddenin
yapısında bulunur.
 Karbon
Canlıların yapısında,petrolde ve kömürde bulunur.
 Azot
Canlılar için temel elementlerden biridir.
 Oksijen
Solunum sağlar
 Helyum
Zeplin ve balon gibi hava taşıtlarında vardır.

Yarı metaller


Yarı metaller. Metallerle tepkime verirken ametal, ametallerle
tepkime verirken de metal gibi davranırlar. Genellikle kristal
yapıda bulunurlar. Ayrıca; yarı iletken özellikleri
vardır.Diyot ve transistör gibi modern elektroniğin temel
parçalarının ham
maddeleridirler. Bor, Silisyum, Germanyum, Arsenik, Antimo
n, Tellür ve Polonyum yarı metallere örnektir. Bu elementlerin
fiziksel özellikleri metallere, kimyasal özellikleri ametallere
benzer.
Yarı metaller; metallerden daha az iletken, ametallerden ise
daha iletkendirler. Bunun yanı sıra parlak veya mat olabilirler.
İşlenebilir, tel veya levha haline getirilebilirler. Kırılgan
değildirler.
Download