7,5 kva invertör teknik şartnamesi

advertisement
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4. BÖLGE TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS
Seda ÖZDEMİR
Mühendis
Mehmet Yaşar KAYA
Tesisler Kontrolörü V.
SAYFA SAYISI
Naci TUR
Tesisler Müdürü V.
GÖRÜLMÜŞTÜR
Macit DERİCİ
Bölge Müdür Yardımcısı
ONAY
HAZIRLAYANLAR
Ahmet Turan SAYINER
Tekniker
GÖRÜLMÜŞTÜR
DİVRİĞİ-KARS ARASI TMİ BÖLGESİNDEKİ HEMZEMİN GEÇİTLERİN GÜÇ
KAYNAKLARININ SWITCHMOD REDRESÖRLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ
H. Ahmet ŞENER
Bölge Müdürü
DÜZENLEME & DEĞİŞİKLİK TARİHİ
3
01.08.2016
DİVRİĞİ-KARS ARASI TMİ BÖLGESİNDEKİ HEMZEMİN GEÇİTLERİN GÜÇ
KAYNAKLARININ SWITCHMOD REDRESÖRLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ
1. GİRİŞ
Redresörler Divriği-Kars arasındaki hemzemin geçitlerde kullanılacaktır. Redresörler 1 faz
AC gerilimi 24V DC 40A Aküleri şarj etmek için kullanılacaktır.
2. GENEL ÖZELLİKLER
2.1. Giriş gerilimi 1 faz 220 Volt, çıkış gerilimi 24 V, çıkış akımı 40 A olacaktır.
2.2. Giriş gerilim toleransı +/- %15 olacaktır.
2.3. Ayarlanabilir çıkış akımı, ayarlanabilir normal ve hızlı şarj gerilimi olmalıdır.
2.4. Otomatik veya manuel akü test fonksiyonu bulunmalıdır.
2.5. Otomatik hızlı şarj gerilim ayarı olmalıdır.
2.6. Aşırı/Düşük Gerilim, Aşırı Akım, Kısa Devre, Aşırı Isı ve Ters Gerilim Koruması
bulunmalıdır.
2.7. Paralel veya Seri Bağlantı olmalıdır.
2.8. Redresör Arıza kontak bilgisi ve ışıklı uyarısı olmalıdır.
2.9. Akü Zayıf ışıklı uyarısı bulunmalıdır.
2.10. Çıkış gerilim dalgalanması aküsüz çalışmada %1 den az olmalıdır.
2.11. Firma ISO belgesine sahip olacak, belgesinde redresör ibaresi muhakkak yazacaktır.
2.12. Redresör kabini en az IP 20 koruma özelliğine sahip olacaktır. Redresör fiziki ölçüleri
maksimum Yükseklik: 40 cm, En:35 cm, Derinlik:25 cm ölçülerinde olacaktır.
2.13. Tristör kontrollü, girişi izolasyon trafolu olacaktır.
2.14. Termik / Manyetik Aşırı Akım Koruma, Aşırı Gerilim Koruma olmalıdır.
2.15. Kısa Devre, Aşırı Gerilim, Ters Gerilim Koruma bulunmalıdır.
2.16. Redresörler – 15 ve + 40 derecede çalışmalıdır.
2.17. Redresör çevre şartlarına karşın dâhili aşırı ısı korumasına sahip olmalıdır.
2.18. Giriş/çıkış sigortaları C tipi olacaktır. Otomatik sigortaların kısa devre kesme kapasitesi,
10 kA olacaktır.
2.19. Malzemelerin teslim süresi 40 takvim günüdür.
2
3. GARANTİ SÜRESİ VE TESLİM ŞARTLARI
3.1. Redresör cihazı sanayi bakanlığından onaylı veya noter tasdikli garanti belgesine sahip
olacak ve teslim edildiği tarihten itibaren en az 2 yıl garantisi olacaktır.
3.2. Redresörün en az on yıl yedek parça, ikmal ve bakım desteği olacaktır.
3.3. Ürünlerin teslim yeri Sivas Tesisler Müdürlüğü olacaktır.
Ahmet Turan SAYINER
Tekniker
Seda ÖZDEMİR
Mühendis
Mehmet Yaşar KAYA
Tesisler Kontrolörü V.
Naci TUR
Tesisler Müdürü V.
3
Download