Sürdürülebilir gelecek için yeşile odaklanan iş dünyası `Yeşil

advertisement
 Basın Bülteni 07 Eylül 2010 Ünite İletişim: 212- 272 93 13
İlgili kişi: Tuğba Şener
[email protected]
www.unite.com.tr
Sürdürülebilir gelecek için yeşile odaklanan iş dünyası ‘Yeşil Tesisler Konferansı’nda buluşuyor… Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından ‘Sürdürülebilir Bir Çevre’ için 5 – 6 Ekim’de ikinci kez düzenlenecek olan Yeşil Tesisler Konferansı’nda karbon ekonomisinden enerji verimliliğine kadar geniş bir perspektifte ‘Yeşil İş Dünyasının Kuralları’ masaya yatırılacak… Yeşil Tesisler Konferansı ülkemizde konferans alanında bir ilki de gerçekleştirecek : KARBON NÖTR olarak gerçekleştirilecek olan konferansın ilk kez uluslararası standartlara göre karbon ayak izinin ölçümünün ve karbon nötralizasyonunun doğrulaması yapılacak. Düşük karbon ekonomisine geçiş ile şirketlerin sürdürülebilirliği gündem maddeleri olarak belirlemesi ve sürdürülebilir bir çevre oluşturmanın yalnızca iyi bir kurumsal birey olmakla elde edilemeyeceğinin, başarının ancak doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliği ile mümkün olacağına, içtenlikle inanan tüm tarafları bir araya getirmeyi hedefleyen 2.Yeşil Tesisler Konferansı bu yıl iki güne taşınıyor. Günümüzde kurumlar , düşük karbon kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklar, ısı tasarrufu, eko-­‐inovasyon ve geri dönüşüm gibi kavramları iş planlama ve karar verme süreçlerinin ve günlük faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası haline getirmenin ‘Sürdürülebilirlik’in en önemli şartı olduğunu biliyor . Swissotel’de 5–6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 2. Yeşil Tesisler Konferansı da bu gereklilikten yola çıkıyor ve ‘yeşil iş dünyası’nın kapılarını katılımcılara açıyor. Yeşil Tesisler Konferansı bu yıl aynı zamanda’’ KARBON NÖTR ‘’ olarak gerçekleştiriliyor. Konferans sonunda ortaya çıkan CO2 emisyonları hesaplanarak akredite edilmiş gönüllü karbon sertifika alımları ile denkleştirilecektir. Ülkemizde konferans alanında bir ilki de gerçekleştirecek olan Yeşil Tesisler Konferansının karbon ayak izinin ölçümünün ve karbon nötralizasyonunun doğrulaması uluslar arası standartlara göre yapılacaktır. Konferansta ;dünyanın ilk ve tek “sıfır karbon, sıfır atık şehri” olan MASDAR City’nin tedarik zincirinden sorumlu Başkan Yardımcısı Richard Reynolds ,Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Çevre Yönetimi Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça ve yanı sıra WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye Başkanı Akın Öngör, FETOP Başkanı Zeynep Silahtaroğlu, UNDP Türkiye Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Program Müdürü Dr. Katalin Zaim ,Yeşil Kampüs Uygulamaları konusunda Prof. Dr. Peter Heck ve İMSAD Başkanı konuşmacılar arasında yer alıyor. Konferansta yaklaşık 40 konuşmacı yer alırken; Ana Oturumlara paralel olarak düzenlenen Uygulama Kulvarları oturumlarında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı , Çevre ve Orman Bakanlığı , Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı uzmanları yasaları; uluslararası kuruluşlar standartları; kurumlar bu alandaki başarılı uygulamaları katılımcılar ile derinlemesine paylaşma fırsatı bulabilecekler. Schneider Elektrik, Siemens Ev Aletleri, Vitra, Artema ve Jotun gibi sürdürülebilirlik alanında öncü kuruluşların, çözüm ortakları olarak katıldığı 2. Yeşil Tesisler Konferansında tüm taraflar ; sanayi kuruluşları ,otel, hastane, okul, AVM, konut gibi tüm tesislerin yöneticilerinin yanı sıra bu kurumlara hizmet ve ürün sunan tedarikçiler, teknik uzmanlar, devlet kuruluşları ve STK’lar bir araya gelerek sürdürülebilirlik için yenilikleri,projeleri,ürünleri , çalışmalarını, fikir deneyim ve başarılı uygulamaları paylaşacaklar. Detaylı bilgiye www.yesiltesislerkonferansi.com adresinden ulaşabilirsiniz 
Download