Kur`an-ı Kerim`in temel özellikleri nelerdir?

advertisement
Kur’an-ı Kerim’in temel özellikleri
nelerdir?
• Kur’an-ı Kerim lafzı, üslubu ve içeriği
bakımından büyük ve ebedî bir mûcizedir.
• Kur’an-ı Kerim Hz. Peygamber’e toptan
değil, zamanın ve olayların akışına göre,
Allah tarafından, Kadir Gecesi’nden
itibaren, Cebrail vasıtasıyla Arapça
olarak 610-632 yılları arasında parça
parça indirilmiştir.
• Kur’an-ı Kerim, en son kutsal kitaptır ve
ondan sonra başka bir ilahî kitap
gelmeyecektir.
• Kur’an, bize kadar hiçbir değişikliğe uğramadan
gelmiştir,
kıyamete kadar
da bu özelliğini
koruyacaktır.
• Kur’an-ı Kerim’in kapsadığı yüce gerçekler
kıyamete kadar bütün insanların ve çağların
ihtiyacını karşılayacak değerdedir. Çünkü o
insanoğlunun ihtiyaç duyduğu her konuda
yol gösterir. Onda, insanlar için gerekli olan
her türlü örnek anlatılmıştır.
• Kur’an-ı Kerim kolayca ezberlenebilir
niteliktedir. Kur’an-ı Kerim’in bütün
ilkeleri uygulanmak içindir.
• Kur’an-ı Kerim, İslamiyetin temel
kaynağı olup dinin temel esaslarını
içerir. İslam’ın inanç, ahlak, ibadet ve
insanlar arası ilişkiler gibi konularını
öğrenmede birinci kaynaktır.
•
Kur’an-ı Kerim’in getirdiği hükümleri üç maddede toplamak mümkündür:
• İnançlarla İlgili Hükümler
Kur’an-ı Kerim’de inanç esasları arasında yere
alan; Allah, melekler, kitaplar, peygamberler,
kader, ahiret günü hakkında ayrıntılı hükümler vardır.
• Davranışlarla İlgili Hükümler
namaz, oruç, hac, zekât gibi ibadetler,
helal ve haramlar; alışveriş, evlenme ve boşanma,
aile hukuku, yönetim işleri
• Ahlakla İlgili Hükümler
“Ey Habibim! Şüphesiz ki sen yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem-4)
“Ben güzel ahlakı tamamlamak ve yerleştirmek için gönderildim.”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 381)
Download