Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır Yelvit

advertisement
Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
Yelvit
Enjeksiyonluk Emülsiyon
Vitamin - Mineral
BİLEŞİMİ
Açık krem-beyaz renkte olan emülsiyonun 1 ml’sinde 1 mg selenyum baza eşdeğer sodyum selenit ve
60 mg vitamin E içerir.
FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Yelvit Enjeksiyonluk Emülsiyon, E vitamini ve selenyumun uygun derişim ve kombinasyonlarında ve
birlikte oluşturdukları koruyucu etkileri, bireysel etkilerinden daha yüksek boyutlarda olacak şekilde
hazırlanmış olan bir ilaçtır.
Verilen selenyumun çoğunluğu plazma proteinlerine bağlanmış şekilde bütün vücuda dağılır. Emilen
selenyumun fazlası, çoğunlukla idrar yoluyla ve az bir kısmı da dışkı ve solunum havasıyla vücudu
terk eder. Selenyum, vücudun ihtiyaç duyduğu iz elementlerden biridir. Selenyum, normal gelişme ve
döllenme için gereklidir ve evcil hayvanlardaki birçok dejeneratif bozukluğun önlenmesi ve
sağaltımında etkilidir.
E vitamini, emildikten sonra geniş ölçeklerde bütün vücut dokularına dağılır ve hayvanları uzun süre
koruyabilecek düzeyde dokularda birikir. Gereksinimden fazla olarak emilen veya depolama sırasında
fazla olan E vitamini, başlıca safra yoluyla ve daha az oranlarda da idrarla atılır. E vitamininin en
önemli biyolojik görevi, yükseltgenmeyi engelleme ve serbest oksijen gruplarını etkisizleştirme
temeline dayanır. Aynı zamanda vücut bağışıklık sistemini (hücresel ve sıvısal) güçlendirici ve fertilite
fonksiyonları düzenleyici etkilere sahiptir.
KULLANIM YERİ / ENDİKASYONLARI
Selenyum ve vitamin E’den fakir veya yoksun yemlerle beslenen gebe hayvanların yavrularında ortaya
çıkan beyaz kas veya beyaz kas hastalığı ve kas distrofilerinin korunma ve tedavisinde, zafiyet ve
nekahat dönemlerinde, iş ve spor hayvanlarının fiziki güçlerinin arttırılmasında kullanılır. Bileşimde adı
geçen etkin maddelerin eksikliği veya yokluğundan kaynaklanan fertilite ve üreme bozuklukları,
damızlık hayvanların döl verimlerinin yükseltilmesi ve fötusun normal gelişimini sağlamada kullanılır.
KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Deri altı (SC) ve kas içi (İM) yolla aşağıdaki hayvanlarda kullanılır. Kullanmadan önce şişeyi iyice
çalkalayınız. Veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde selenyum baz
alınarak farmakolojik dozları, koruyucu olarak kuzu - oğlaklara 0.25 - 0.5 mg/hayvan, buzağı ve taylara
0.5 - 1 mg/hayvan, gebe inek - kısraklara 5 - 10 mg/hayvan, gebe koyun - keçilere 1 - 2 mg/hayvan ve
tedavi amaçlı olarak da buzağı ve taylara 1 - 2 mg/hayvan, kuzu - oğlaklara 0.5 - 1 mg/hayvan ve kedi
- köpeklere 0.1 - 1 mg/hayvan olarak uygulanır.
Pratik olarak uygulama dozları şöyledir:
Buzağı - Tay
Kuzu - Oğlak (1 haftalık)
Kuzu - Oğlak (1 hafta - 1 ay)
Gebe İnek - Kısrak (5. aydan itibaren)
Gebe Koyun - Keçi (3. aydan itibaren)
Kedi - Köpek
Koruyucu Amaçla
0.5 - 1 ml
0.25 ml
0.5 ml
5 - 10 ml
1 - 2 ml
-
Tedavi İçin
1 - 2 ml
0.5 ml
1 ml
0.1 - 1 ml
Sağaltım için tek doz yeterlidir. Gerek görüldüğünde bu dozlar, iki haftada bir olmak üzere en fazla 4
defa tekrarlanabilir.
HEDEF TÜRLER İÇİN ÖZEL KLİNİK BİLGİLER / UYARILAR
Bazı hayvanlarda selenyum hassasiyeti olabilir, bu yüzden uygulama öncesi test doz yapılmalıdır.
Duyarlı hayvanlara 2 gün boyunca yarı doz uygulanabilir. Selenyum zehirli bir madde olup, terapötik
dozlar aşılmamalıdır.
İSTENMEYEN / YAN ETKİLERİ
Nadiren de olsa özellikle sığırlarda hipersensitivite reaksiyonu şekillenebilir. Böyle durumlarda
semptomatik tedavi uygulanır. Enjeksiyon bölgesinde, kendiliğinden geçen az bir irritasyon
şekillenebilir.
İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ
Diğer ilaçlarla bilinen bir geçimsizliği yoktur.
DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER, TEDBİRLER VE ANTİDOT
Yüksek dozlarda solunum sayısında artış ve solunum güçlüğü, taşikardi, ishal, davranış bozuklukları
ve kolaps görülür. Semptomatik tedavi uygulanır. Spesifik bir antidotu yoktur.
GIDALARDA İLAÇ KALINTI UYARILARI
İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İ.K.A.S.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben et ve
süt için 0 (sıfır) gündür.
KONTRENDİKASYONLAR
Bilinen bir kontrendikasyonu yoktur.
GENEL UYARILAR
Veteriner hekime danışmadan kullanmayınız.
Beklenmeyen bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız.
Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.
Kullanılan ambalajlar çöp kutusuna atılarak imha edilmelidir.
MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ
Kendi kutusu içerisinde, oda sıcaklığında, ısı ve ışıktan koruyarak saklayınız. Raf ömrü, üretim
tarihinden itibaren 2 yıldır.
TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ
Karton kutu içinde; 20 ml, 50 ml, 100 ml ve 250 ml’lik bal renkli flakonlarda sunulmuştur.
SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI
Veteriner hekim reçetesiyle; veteriner muayenehanelerinde ve eczanelerde satılır (VHR).
PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ
13.07.2007
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI PAZARLAMA İZNİ TARİHİ VE NO
17.06.2003 - 12/027
PAZARLAMA İZNİ SAHİBİ VE ÜRETİM YERİ ADI VE ADRESİ
TEKNOVET İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Marmara Sanayi Sit. M Blok No: 290 34670 İkitelli / İSTANBUL
Download