Candaş Sunum

advertisement
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN
SAĞLIĞINA ETKİLERİ
•
1. Fiziksel Etkileri
•
2. Fizyolojik Etkileri
•
3. Psikolojik Etkileri
•
4. Performans Üzerine Etkileri
1. Fiziksel Etkiler
• İşitme kaybı: -85 dBA gürültüye → uzun süre 140 dBA gürültüye → kısa süre maruz kalma
•Nüfusun en duyarlı %10’luk kesiminde 85 dBA
üzerinde işitme kaybı hızla artar
• Avrupa’da hemen her ülke nüfusunun % 1.4’ü,
günün 24 saati 75 dBA üzerinde trafik
gürültüsüne maruz kalmakta
• Ototoksik ilaçlar, kimyasal maddeler, vibrasyon,
vardiyalı çalışma gürültü ile beraber olduğunda
işitme kaybına neden olur.
GÜRÜLTÜNÜN İŞİTME DUYUSU ÜZERİNDEKİ
OLUMSUZ ETKİLERİ 2 BÖLÜME AYRILIR
•
•
A) Geçici Kayıp : Geçici işitme eşiği kayması
veya duyma yorulması olarakta tarif edilir.
B) Kalıcı Kayıp : Etkilenim çok fazla ise ve
işitme sistemi eski özelliklerine dönemiyorsa
kalıcı işitme kaybı oluşmuştur.
Yüksek şiddetteki seslere uzun süre maruz
kalmak ve bomba patlaması gibi tek ve şiddetli
bir gürültüye maruz kalmanın sonucunda kalıcı
işitme kaybı olabilir.
GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINI
ARTTIRAN ETMENLER
•
A) Yaş
•
B) Duyarlılık
•
C) Vasküler Etkiler
•
Ç) Vitamin, Mineral, Hormonlar
•
D) İlaçlar ve Kimyasallar
•
E) Sigara
•
F) Vibrasyon
2. Fizyolojik Etkiler
•
Kan basıncında artış
•
Stres hormonlarında artış
•
Kan lipitlerinde artış
•
Kalp hızında artış
•
Elektrolit bozuklukları
•
Vazopressin, epinefrin,ACTH’da artış
•
•
•
•
Lökosit sayısında azalma ile beraber
genel vücut direncinde düşme.
Hamilelik döneminde gürültüye maruz
kalan kadınlardaki ölü doğumlarda artış.
Erkeklerde canlı sperm sayısını azaltarak,
üreme sağlığının olumsuz etkilenmesi.
EEG dalgalarında patolojik değişiklikler.
3. Psikolojik Etkiler
•
Kaygı
•
Depresyon
•
Aktiflik
•
Pasiflik
•
Saldırganlık
•
Grup Etkileşiminde
bozukluklar
•
Yardımlaşmada İsteksizlik
•
Sinir Bozukluğu
•
•
•
•
•
Rahatsızlık
Baş dönmesi
Tedirginlik
Yorgunluk
Zihinsel
Fonksiyonlarda
Bozulma
HAZIRLAYAN
CANDAŞ ÇAĞDAŞ
16640305001
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards