Proje Numarası

advertisement
Proje Numarası
Proje Adı
Proje Yöneticisi
Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi
:02/08.03.04
:Yetişkin Nöral Hücre Kültürü
:Prof. Dr. Semih KESKİL
:20.09.2002
:20.09.2006
ÖZET
Çalışmanın ilk safhasında karşılaşılan en önemli sorun, bu hücrelerin kültür ortamında
üreme zorluğu olmuştur. Şöyle ki, yetişkin sinir sistemi hücreleri daha ilk pasaj bile
yapılamadan, besi yerinde yetersiz üreme göstermişlerdir. O yüzden de bu hücreler ilk pasajda
daha sonra incelemeye alınmak üzere dondurulmuşlardır. Hücreleri dondurarak saklamak için
DMSO (7.5-10%) içeren besiyeri kullanılmıştır. Embriyoner sinir sistemi hücrelerine gelince,
bunlar da kültür ortamlarında alışık olduğumuz diğer hücreler gibi ürememiş, pasaj
safhalarında elimizde hep yetersiz sayıda hücre olagelmiştir. Söz konusu embriyoner hücre
tiplerinden ancak bir kaç tanesi 2. pasaja kadar çoğaltılabilmiş, sadece bir tanesinde 3. pasaj
elde edilebilmiş ve hücreler bu safhalarda dondurulmuşlardır.
Literatürde santral sinir sisteminden nöral kök hücre elde edilmesine dair bir örnek te
bulunmadığı için, fare embriyoner nöral kök hücre kültürünü başarmış olduğunu iddia eden
ATCC'den satın alınmış bulunan nöral kök hücreler de bizim elde ettiğimiz hücrelerin
kontrolu olarak kullanılmaya çalışılmıştır.
Söz konusu hücrelerle bizim elde ettiğimiz hücreler, morfolojik olarak benzeşse de,
hem bu benzerliği doğrulamak ve hem de elimizdeki hücrelerin gerçekten nöral kök hücre
olup olmadığını anlamak amacı ile immünhistokimyasal çalışmalara geçildi. Bu safhada da
hücrelerdeki glial ve nöral bir takım proteinlerle, nöral kök hücrelere özel bir kaç proteinin
işaretlenmesi amacı ile seçilen antikorlann pek çoğunun henüz sadece birtek üreticisi olması
nedeniyle teminIerinde kronolojik bir bütünlük sağlanamaması ve piyasaya çok yeni çıkmış
ürünler olmaları itibarıyla da oturmuş protokollerinin olmaması gibi bir sorunla karşılaştık.
Sonuçta ne A TCCden temin edilen nöral kök hücrelerinin, ne de kendi elde ettiğimiz
hücrelerin antikorlarla işaretlendiği görüntülerin kantitatif analizinde bir kök hücre
popülasyonunun varlığı istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde teyit edilemedi.
Tüm bu tersliklerden sonra, yine de kök hücre olabileceklerini düşündüğümüz bu
hücreleri; EGF ve FGF2 gibi "Growth Factor"larla differansiye etmeye çalıştığımızda ise,
elde edilen sonuç yine yetersiz hücre sayıları olmuştur.
Download