PowerPoint Sunusu

advertisement
bilgidagi.com
İÇİNDEKİLER
•
•
•
•
•
•
•
•
HZ. MUHAMMEDİN DOĞUMU
EVLİLİĞİ
ÇOCUKLARI
HABEŞİSTANA HİCRET
HZ. MUHAMMEDİN HADİSİ ŞERİFLERİ
HZ. MUHAMMEDİN KATILDIĞI SAVAŞLAR
HZ.MUHAMMEDİN GÜZEL AHLAKI
HZ.MUHAMMEDİN VEFATI
bilgidagi.com
Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü
Mekke’de doğdu ..
bilgidagi.com
Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi
Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi
Fatıma, anneannesi ise Berre’dir..
bilgidagi.com
 Doğduktan sonra 4 yaşına kadar sütannesi Halime’nin yanında,
bundan sonra 2 yıl boyunca da annesi Amine’nin yanında kaldı..
 6 yaşında iken annesi onu akrabalarıyla tanıştırmak ve
babası Abdullah’ın kabrini ziyaret etmek için Medine’ye
götürdü..
bilgidagi.com
25 yaşına geldiğinde Hz Hatice ile evlendi Hz Hatice bu esnada
kırk yaşında idi ve onunla evlenmeye karar verildi..
bilgidagi.com
Hz. Muhammed’in çocukları
bilgidagi.com
Habeşistan’a hicret..
 Müşriklerin ezâları dayanılmaz bir hal almıştı..
 Müslümanlar serbestçe ibâdet edemiyorlardı..
 Bu sebeple Rasûlullah (s.a.s.) Müslümanların Habeşistan’a hicret
etmelerine izin verdi..
 Müslümanlar Habeşistan’a iki defa hicret ettiler..
 Hz. Osman, eşi Rukiyye, Zübeyr b. Avvâm, Abdurrahman b. Avf ve
Abdulllah b. Mes’ûd gibi muhterem zâtlar da vardı..
bilgidagi.com
•
Hz Muhammed'in Hadisleri
Allah bir kavmi severse; kendilerine belâ gönderir, kendilerini
sıkıntıya sokar..
•
•
Allah insanlara acımayana, merhamet etmez..
•
Allah’ı görüyormuş gibi ibâdet et. Zira, sen onu görmüyorsun ama, o seni görüyor.
•
Allah’tan utanmayan, insanlardan da utanmaz.
•
Allah-ü Taâlâ, muhakkak sûretlerinize ve mallarınıza bakmaz; fakat kalplerinize ve
amellerinize nazar buyurur.
•
Amellerin kıymeti niyetlere bağlıdır. Herkesin niyeti ne ise eline o geçer.
•
Asıl zenginlik, mal-mülk çokluğundan değildir. Gerçek zenginlik ancak
gönül zenginliğidir.
bilgidagi.com
Hz Muhammed'in Katıldığı Savaşlar
BEDİR SAVAŞI (624)
1.Bedir savaşı Müslümanların kazandığı ilk askeri zaferdir
2.Müslümanların kendilerine olan güvenleri artmıştır.
3.Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçmiştir.
4.Mekkeli esirlerden okuma-yazma bilenler 10 Müslüman'a
okuma-yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar.
bilgidagi.com
UHUD SAVAŞI (625)
1.Mekkeliler savaştan galip gelmelerine rağmen kesin bir sonuç
elde edemediler.
2,Okçuların yerlerinHi terk etmeleri savaşın kaybedilmesine
yol açmıştı
3,Bu durum PeygamberinHH emirlerine uymanın ne kadar
önemli olduğunu gösterdi.
bilgidagi.com
HENDEK SAVAŞI(627)
 Uhud savaşından sonra Medine 'den çıkarılan Yahudilerin
Mekkelileri sürekli kışkırtmaları.
 Mekkelilerin Müslümanlara kesin bir darbe vurma
istekleri.
 Kalabalık bir ordu ile harekete geçen Mekkelilere karşı Medine
şehrinin savunulmasına karar verildi.
 Mekkeliler bu hendekleri aşamadılar ve bir sonuç alamadan
geri döndüler.
 Bu savaş Mekkelilerin Müslümanlar üzerine yaptıkları son saldırı
olmuştur.
 Bundan sonra Müslümanlar saldırı, Mekkeliler savunma konumuna
geçmiştir.
 Medine çevresindeki bir çok Arap kabilesi Müslüman olmuştur.
bilgidagi.com
bilgidagi.com
Hz Muhammed'in Güzel Ahlakı
 Sevgili Peygamber Efendimiz üstün kişiliği, güvenilirliği , insana
değer vermesi , hakkı gözetmesi , sabırlı ve hoşgörülü oluşu ile en
güzel örnektir.
 Hz. Muhammed’in en önemli özelliği , başkalarına önerdiği öğütleri
ve ahlak kurallarını önce kendi yaşamında uygulamasıdır.
 O , kendini başkalarından üstün görmemiş , Kur’an’ın öğütlerini ve
yasaklarını yaşamının her anında uygulamıştır.
 Peygamberimiz bütün kemâl ve güzellikleri kendisinde
toplamış, örnek bir şahsiyettir.
bilgidagi.com
Hz Muhammed'in Vefatı
8 Haziran 632) pazartesi günü
peygamber efendimizin kabiri
bilgidagi.com
Download