Sinan Erensü – İSTAG Sunum Özeti

advertisement
Türkiye'de Mekansal Dönüşümü ve Kırı Yeniden Düşünmek: Doğu Karadeniz Ekoloji
Mücadelelerinden İzlenimler
Sinan Erensü
Minnesota Üniversitesi Sosyoloji
Günümüz kapitalizminin karakteri hakkında ileri sürülen savlardan belki de en sık duyulanı
birikim süreçlerinin –üretim içi faaliyetlerin yanı sıra– artan bir oranda sermayenin mekanı
dönüştürebilme yeteneğine dayanmaya başladığı tezi. Bizde de AKP iktidarının siyasal ve
ekonomik gücünün önemli bir kısmının mekanı merkezine alan ekonomi politikaları sayesinde
arttığı bir süredir, özellikle de Gezi’den bu yana, gür sesle dillendirilen bir tahlil. Türkiye’de
iktidar ve sermayenin son on yılda mekanın üzerinde etkisinin en yoğun göründüğü alanlardan
biri kentsel dönüşüm projeleri vesilesi ile şehirler olduysa bir diğerinin de çeşitli enerji ve altyapı
projeleri ile dönüştürülen kırsal alanlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu iki mekânsal dönüşümden
ilki ve ona karşı geliş(emey)en toplumsal tepki çok sayıda yayın ve teze konu olmuşken kırsalın
dönüşümünün akademik ilgiden aldığı payın sınırlı kaldığını görüyoruz. Bununla birlikte
özellikle bu iki mekânsal düzlem arasındaki, eğer sermaye gerekse toplumsal muhalefet
üzerinden sağlanan ilişkinin, büyük oranda görmezden gelindiğine şahit oluyoruz. Bu söyleşi, bir
bakıma, bu boşluğu doldurma yolunda atılacak küçük bir adım olma iddiasında. Doğu Karadeniz
Bölgesi’nde, Ankara ve İstanbul’da 3 yıla yayılan ve merkezine yerel ekoloji mücadelelerini alan
saha araştırmasından hareketle söyleşimiz da sıklıkla duymaya başladığımız yaşam alanları
savunusu kavramı üzerinden Türkiye’de kentsel ve kırsal hareketler arasındaki rabıtanın resmini
çizmeye çalışıyor.
*******
Sinan Erensü 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans derecesini Sabancı Üniversitesi Siyasal ve
Toplumsal Bilimler programından, yüksek lisans derecesini Cambridge Üniversitesi Sosyoloji
bölümünden aldı. Minnesota Üniversitesi Sosyoloji bölümünde doktora tez çalışmalarına devam
etmekte; doktora tezi özelinde Doğu Karadeniz Bölgesi ekoloji mücadeleleri üzerinden
Türkiye'de dönüşen doğa, toplum, devlet ve sermaye ilişkilerini incelemektedir. İlgi alanları
içerisinde kalkınma sosyolojisi, çevre ve mekan sosyolojisi, kentsel ve kırsal politik ekonomi
sayılabilir. Benzer konularda çalışmalar yapan diğer araştırmacılarla beraber İletişim
Yayınları’ndan yakın zamanda çıkacak olan Sudan Sebepler: Kalkınmacılık ve Yeşil Ekonomi
Kıskacında Hidro-Enerji ve HES Karşıtı Mücadelenin Ekoloji Politiği adlı derlemenin
editörlüğünü yapmaktadır. Ekoloji Kolektifi üyedir.
Download