Sayın - Betam - Bahçeşehir Üniversitesi

advertisement
Panel: İnsan Hakları, Anayasalar ve Ekoloji
Dünya’da ve Türkiye’de ekolojik yıkım her geçen gün artıyor. Salt kalkınmacı anlayış insanları en
temel yaşamsal haklarından; su hakkından, temiz, sağlıklı gıdaya erişme hakkından, barınma
hakkından mahrum bırakabiliyor. Çevre hakkını temel insan haklarından ayrı tutmak gibi bir
lüksümüz yok. Giderek daha çok ulusal ve uluslararası mahkeme kararı da bunu destekliyor. Çevre
hakkı bir insan hakkı olarak tanımlanırken son dönemde yapılan anayasalarda insanın yanında doğanın
da bir hak öznesi olup olamayacağı tartışılıyor ve Ekolojik Anayasalar gündeme geliyor. Ekolojik
Anayasa talepleri,doğal kaynakların doğal varlıklar olarak tanımlanması; doğada olası zararlara yol
açabilecek faaliyetlerde ihtiyatlılık ilkesinin benimsenmesi; yurttaşların merkezi ve yerel idari
tasarruflara etkin katılımınının sağlanması konusunda bir kaldıraç rolü oynayabilir. Öte yandan çevre
konusunda aktif yurttaş katılımını sağlamak, hak arama ve doğa savunuculuğu geliştrimek için bilgiye
nasıl ulaşabileceği de önemli bir konu haline geliyor.
Bu konuları masaya yatırmak amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar
Merkezi, Betam 16 Mayıs Perşembe günü “İnsan Hakları, Anayasalar ve Ekoloji” başlıklı bir panel
düzenliyor. Dr. Barış Gençer Baykan’ın moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde
Oregon Universitesi Hukuk Fakültesi’nden Prof. John Bonine, İnsan Hakları Bağlamında Çevre
Hukuku üzerine,
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Ar. Gör. Serkan Köybaşı, Ekolojik Anayasa
tartışmaları üzerine konuşacak.
İstanbul Barosu’undan Avukat Gonca Yılmaz da Bilgi Edinme Hakkı’na ilişkin uygulamalı bir atölye
çalışması gerçekleştirecek.
16 Mayıs Perşembe
Saat: 15:30- 17:30
B-CEP Sinema Salonu
Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü
Katılım herkese açık ve ücretsizdir.
Prof. John Bonine konuşmasını İngilizce yapacaktır. Tercüme sağlanamayacaktır.
Çırağan Caddesi No:4 Beşiktaş/İstanbul · T: 0212 381 00 00 F: 0212 381 04 50
www.betam.bahcesehir.edu.tr · e-mail: [email protected]
İnsan Hakları Bağlamında Çevre Hukuku : Prof. John Bonine / Oregon Universitesi Hukuk
Fakültesi
Prof. Bonine’ın uluslararası insan hakları mahkemelerinden - Avrupa, Amerika ve Afrika insan
hakları mahkemelerinden çevre haklarının korunmasına ilişkin örnekler verecek. Ayrıca İspanya,
Slovenya, Macaristan, Filipinler, Şili, Kolombiya ve Kosta Rika’daki yerel mahkemelerden alınmış
kararları değerlendirecek.
Ekolojik Anayasa Mümkün mü? Ar. Gör. Serkan Köybaşı / Bahçeşehir Üniv. Hukuk Fakültesi
Egemenlik krizine bir çözüm olarak ortaya çıkan toplumsal sözleşme teorisine göre anayasa, bir
toplumu oluşturan bireylerin birbirleriyle yaptıkları bir “barış içinde yaşama” anlaşmasıdır. Ancak 21.
yüzyıla gelindiğinde, sorumlusu olduğumuz ekolojik krizin barışın korunmasını imkansız hale
getirdiği görülmekte. Bu nedenle, doğanın da sözleşmenin bir tarafı haline gelmesi çabaları “ekolojik
bir anayasa mümkün mü?” sorusunu gündeme getirdi. Bu sorunun cevaplanması, gelecek kuşakların
sağlıklı bir yaşama sahip olabilmesi için son derece önemli.
Bilgi Edinme Hakkı atölye çalışması: Av. Gonca Yılmaz / İstanbul Barosu
Yılmaz, panel kapsamında Bilgi Edinme Hakkı ve uygulaması konusunda kısa bir sunum yaptıktan
sonra Bilgi Edinme Hakkı’nın nasıl kullanılacağına ilişkin uygulamalı bir atölye çalışması
gerçekleştirecek.
Panelistlerin Özgeçmişleri
Profesör John Bonine, ABD Oregon Universitesi Hukuk Fakültesinde Çevre ve İnsan Hakları
Hukuku, Karşılaştırmalı Çevre Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri veriyor. “B.B. Kliks Chair in
Law” pozisyonuna sahip. Dünya çapında yerelde çalışan çevre hukukçularına, insanların sağlıklı bir
çevrede yaşama haklarını korumak için hukukun nasıl kullanılması gerektiği konusunda verdiği
yardım ve destekle tanınıyor. En önemli eseri 600 sayfalık hukuk kitabı olan “İnsan Hakları ve Çevre”
isimli kitabı.
Serkan Köybaşı: Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı üniversitenin
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. 2005 yılından bu yana Bahçeşehir Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Güncel
anayasal gelişmeleri aktardığı www.anayasagundemi.com adlı bir blogu bulunuyor.
Gonca Yılmaz: İzmir 9 Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi aldı. Çehav üyesi.
Denge Ekolojik Yaşam Derneği kurucularından.. İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapıyor.
Çevre hukuku ve ekoloji dışında, alternatif eğitim, temel haklar ve özgürlükler ile ilgili alanlarda da
çalışmakta, eğitimcilik ve proje koordinatörlüğü de yapıyor.
Barış Gençer Baykan: Paris Nanterre Üniversitesi’nden Siyaset Sosyolojisi yüksek lisans ve
University of Kent’ten doktora derecelerini aldı. Baykan, 2008 yılından bu yana Bahçeşehir
Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nde (Betam) çalışıyor ve Bahçeşehir
Üniversitesi AB İlişkileri Bölümü’nde Tarım Politikası ve Çevre Politikası derslerini veriyor.
Çırağan Caddesi No:4 Beşiktaş/İstanbul · T: 0212 381 00 00 F: 0212 381 04 50
www.betam.bahcesehir.edu.tr · e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards