ÖZET ORTA ASYA`DA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDA

advertisement
ÖZET
ORTA ASYA’DA GÜVENLİĞİN SAĞLANMASINDA
KAZAKİSTAN’IN ROLÜ
GURBANDURDYYEVA, Gunesh
Yüksek Lisans - 2016
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Danışman: Doç. Dr. Hasan Duran
Sovyet Birliği'nin çöküşü yeni bağımsız devletlerin ortaya çıkmasıyla
sonuçlanmıştır. Bağımsızlığını yeni kazanan devletler güvenlik sorunları ile
karşılaşırken aynı zamanda kendi yönetim türlerini şekillendirme ve kendi
politikalarını izleme fırsatı yakalamıştır. Kazakistan bağımsızlığını kazanan ülkeler
arasında kendi ayakları üzerinde hızla yükselmeyi başarmıştır. Kazakistan Sovyet
Birliği'nin nükleer mirasından kurtularak ve çok taraflı politika izleyerek komşuları
ile olan sınır sorunlarını çözebilmiştir. Bu politikalar, diğer ülkeler ile dostane
ilişkilerin korunmasına ve uluslararası ve bölgesel örgütlere katılmada Kazakistan’a
yardımcı olmuştur. Ayrıca Kazakistan'ın dış politikası, ülkeyi dünyada barış ve
istikrarın bir destekçisi olarak sunmuştur.
Bu tez, 1991 yılı sonrasında bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla
oluşturulan organizasyonları ve bunların faaliyetlerini analiz etmektedir. Bununla
birlikte Kazakistan’ın bu örgütlerdeki faaliyetleri de incelenmiştir. Bu araştırma, Orta
Asya’da güvenliğin sağlanmasında Kazakistan’ın rolünü ve Kazakistan’ın dünyada
olumlu bir imajının olup olmadığını ve bölgesel bir güç olarak tanınıp tanınmadığını
araştırmayı amaçlamaktadır.
Download