21. uluslararası türk dünyasına hizmet ödülleri sahipleri

advertisement
21. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASINA HİZMET
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİ
BOSNA-­‐HERSEK Prof. Dr. Kazım Hacimeyliç Klasik sanatlarımızdan hat sanatında ortaya koyduğu çalışmalar ve akademik etkinlikleri dolayısıyla. KAZAKİSTAN Nurlan Orazalin Kazak Türk millî edebiyatına eserleriyle katkıları, Kazakistan Yazarlar Birliği Başkanı olarak bu alandaki sivil toplum çalışmalarına öncülük etmesi. KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ Serhat Akpınar Girne’de üniversite kurucusu ve sahibi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Türk dünyası öğrencilerine eğitim alanında donanımlı ve bilinçli kılma doğrultusunda sağladığı imkânlar. ÖZBEKİSTAN Kamalat Gençlik Hareketi adlı sivil toplum örgütü. Özbek Türk gençlerinin millî ve manevî değerlerine bağlı olarak yetişmeleri için yaptığı çalışmalar. TÜRKİYE YAVUZ SELİM DEMİRAĞ 15 Temmuz İhaneti Girişiminden önce tehlikeyi işaret eden İmamların Öcü kitabı dolayısıyla. Yaşar ÇAĞBAYIR Türkçenin Orhun Yazıtlarından günümüze Türkiye Türkçesinin söz varlığını bir araya getirdiği TİKA yayını olarak çıkan on ciltlik Büyük Türkçe Sözlük dolayısıyla. TRT ANKARA Radyosu Gündem Programı Türkiye’nin gündemi ile ilgili olarak objektif, yapıcı ve uyarıcı yayınları dolayısıyla. Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ Türk dünyasına yönelik akademik, sivil toplum ve yayıncılık alanlarındaki eserleri ve çalışmaları dolayısıyla. Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU Türk dünyası halk edebiyatları ile ilgili araştırma, inceleme ve eserleri dolayısıyla. Prof. Dr. Aziz SANCAR Nobel ödülü sahibi olduktan sonra da uluslararası zeminlerde sergilediği millî duruşu dolayısıyla. Hakim Değişgeç Bingöl Online gazetesi imtiyaz sahibi Millî birlik ve bütünlüğe yönelik yayınları dolayısıyla.
Adres: Fevzi Çakmak 2 Sokak, 36/14 Kızılay Ankara -­‐ Tel: 0532 471 95 88 -­‐ 229 74 17 –[email protected] 
Download