karmanın efendileri ile çalışma ı

advertisement
KARMANIN EFENDİLERİ İLE ÇALIŞMA I
I. Temel işlemler (Essential Energy Balancing syf. 45)
1. Karmanın Efendileri ile konuşmayı isteyin, onları bir şekilde algılayacaksınız.
2. Arzu ettiğiniz bir karmik kurtulmayı isteyin.
3. “Evet” ya da “Hayır” karşılığı alacaksınız.
4. Eğer cevap “Evet” ise, bu kurtulmayı;
“Bu iyileşmenin,
tüm seviyeler ve tüm bedenler,
bu yaşamımda dahil olmak üzere, tüm yaşam süreleri için geçerli olmasını,
tüm (durum ya da ilişkiden kaynaklanan) hasarın iyileştirilmesini,
ve bu iyileşmenin ŞU ANDA şimdiki zaman gelmesini isteyin?”
Eğer cevap “Evet” ise, işlem bitmiştir.
5. Eğer isteyinize cevap “Hayır” ise, kurtulmak için neyi bilmeye ya da ne yapmaya ihtiyacınız
olduğunu sorun ve bir cevap bekleyin. Anladığınız ya da anlayamadığınız geçmiş bir yaşam
gösterilirse, gördüğünüzden arındırılıp/açıklanıp, ondan kurtulmayı isteyin. “Evet” ya da “Hayır”
yanıtı alacaksınız. Cevap “Evet” ise 4.şıkkı yapın. Eğer “Hayır” ise tekrar kurtulma için ne bilmeniz
ve ne yapmanız gerektiğini sorun. “Evet” yanıtı alıp, engelden kurtulduğunuzda, orjinal isteğinize
dönün ve tekrar istekte bulunun. Muhtemelen “Evet” cevabı alacaksınız. Bitirmek için 4. şıkkı
yapın.
6. Eğer 4.şıkka “Hayır” cevabı alırsanız, her cümle için tek tek “Evet” veya “Hayır” mı diye sorun.
“Hayır” gelirse, 5.şıkkı yapın.
7. Bir seferde arzu ettiğiniz kadar çok ve sık istekte bulunabilirsiniz. İsteği çok basit tutun ve teker
teker isteyin.
8. Bu işlemi 4 karmik iyileştirme için kullanın;
a) Hastalıkları ya da fiziksel durumları iyileştirmek için
b) Her çeşit çatışmalı ilişkiyi iyileştirmek için
c) Olumsuz kişilik, huy ve alışkanlıklar için
d) Olumsuz yaşam durumları için
9. Bu varlıklara büyük bir saygı ile davranın, hiçbir zaman onlarla tartışmayın, teşekkür edin.
KARMANIN EFENDİLERİ İLE ÇALIŞMA II
II. Dıştaki seviyeler(Essential Energy Balancing syf. 54)
1.
Karmanın Efendileri ile konuşmayı isteyin, onları bir şekilde algılayacaksınız.
2.
Arzu ettiğiniz bir karmik kurtulmayı isteyin.
3.
“Evet” ya da “Hayır” karşılığı alacaksınız.
4.
Eğer cevap “Evet” ise, kurtulmayı istediğiniz dış seviyeler aşağıda sıralanmıştır.
Eğer cevap “Hayır” ise, karmanın efendileri ile çalışma I işlemini yapınız. Cevap evet olunca,
Aşağıdaki iyileştirmeleri isteyiniz
a. zihin ağının seviyesini
b. DNA seviyesini
c. Karmik birleşme seviyesini
d. Öz ruh seviyesini ve ötesini
Eğer cevap hayır olarak alırsanız bu seviyelerde iyileştirmeye ihtiyaç olup olmadığını sorun. Belki
durmanız veya devam etmeniz gerekebilir. Eğer cevap hayır ise ve karmik kurtulma gerekliyse, ne
yapmanız gerektiğini sorun.
5.
Tüm dış seviyeler için cevap evet ise aşağıdaki gibi iyileşmeyi isteyin:
tüm seviyeler ve tüm bedenler,
bu yaşamımda dahil olmak üzere, tüm yaşam süreleri için geçerli olmasını,
tüm (durum ya da ilişkiden kaynaklanan) hasarın iyileştirilmesini,
ve bu iyileşmenin ŞU ANDA şimdiki zaman gelmesini isteyin.
Eğer cevap “evet” ise işlem bitmiştir, teşekkür edin.
6.
Eğer cevap “hayır” ise, hayır’ı temizleyip evet yapma işlemi ile devam edin.
7.
Dış seviyelerde arınma işlemini şu amaçlar için kullanınız
a. Büyük iyileştirme sorunlarında
b. Belli bir süre karmanın efendileri ile çalışma I işlemini yapıp, karmik kurtulma sağlanamazsa
c. Daha önceki yaşantınızdaki karmik iyileşmeyi sağlamak için
d. DNA veya öz ruh da hasar olduğu için, Karmik kurtulmayla yalnızca iyileşme sağlanamazsa
e. Vücut şekline girmeden önce oluşmuş hasarları veya incinmeleri iyileştirmek için
f. Diğer planetlerde vücut bulmadan oluşan hasarların iyileştirmesi için.
Evrensel iyileşme: duygusal açlık, yetersizlik hissetme, kararsız olma, ben düşünemem, negatif
düşünceler gibi tüm negatif bağlardan ve kancalardan kurtul. İyileşmeyi iste, dön ve ruhunun tüm
parçaları ile tamamen birleş. İhtiyacın olan maddi nesne veya bütünü hissetmek ve tatmin olmak için
özel bir kişiden kurtul, hayatındaki tüm negatif aşırılıkları iyileştir, ve içindeki çocuğu /Astral ikizini
iyileşme ve bütüne ulaşmak için yeniden programla.
KARMANIN EFENDİLERİ İLE ÇALIŞMA III
III. En uca ulaşmak(Essential Energy Balancing syf. 58)
Karmanın efendileriyle çalışma işlemi I ve II yaptıktan sonra bu işlemleri uygulayın.
Bu işlemlere hemen kullanmak için, tüm acil ve ciddi karmik problemler için çalışma I ve II yap.
1. Karmanın efendileri ile çalışma I ve II yi tamamla, öz ruh seviyesi ve ötesi için “evet” e ulaş.
2. Karmanın efendilerine arınmayı/sorularını kabul edip etmiyeceğini sor:
GEÇMİŞTEN GELECEĞE
Yukarıdaki ifadeyi aynen kullanılması gerekmektedir.
3. Eğer cevap “evet” ise iyileşme isteyin:
tüm seviyeler ve tüm bedenler,
bu yaşamımda dahil olmak üzere, tüm yaşam süreleri için geçerli olmasını,
tüm (durum ya da ilişkiden kaynaklanan) hasarın iyileştirilmesini,
ve bu iyileşmenin ŞU ANDA şimdiki zaman gelmesini isteyin.
4. Eğer cevap “evet” ise işlem bitmiştir. Temizlenme yaklaşık üç hafta sürer. Teşekkür edin.
5. Eğer cevap “hayır” ise, isteğin geçmişten geleceğe zıt yönde yapılıp yapılmadığını sor. Eğer hala
cevap “hayır” ise, değiştirmeğe uğraşma. Bu istek tüm kurtulmalar için gerekli değildir.
Eğer I. II. ve III. işlemleri bir kerede yaptıysanız:
1. Karmanın efendileri ile irtibata geçin.
2. İsteğini bildir. Eğer cevap “hayır” ise, işlem I’i evet cevabı alana kadar devam edin.
3. Cevap “evet” olduğunda aşağıda verilen iyileştirmenin her birini sırasıyla isteyin:
a. zihin ağı seviyesi
b. DNA seviyesi
c. Karmik akit/akaşik kayıt seviyesi
d. Öz ruh seviyesi ve ötesi
Eğer cevap yukarıdakilerden biri için “hayır” ise, hangi seviyede iyileştirme olması gerektiğini sorun.
Belki de gerekmeyecektir, devam edin. Eğer cevap “hayır” ise ve iyileştirme gerekiyorsa, hangi işlemin
yapılması gerektiğini sorun.
4. Yukarıdakilerin tümü için “evet” cevabı aldığınızda, geçmişten geleceğe karmik kurtulma veya
iyileştirme isteyin.
5. Eğer cevap “evet” ise, aşağıdaki gibi iyileştirme isteyin:
tüm seviyeler ve tüm bedenler,
bu yaşamımda dahil olmak üzere, tüm yaşam süreleri için geçerli olmasını,
tüm (durum ya da ilişkiden kaynaklanan) hasarın iyileştirilmesini,
ve bu iyileşmenin ŞU ANDA şimdiki zaman gelmesini isteyin.
6. Eğer cevap “evet” ise, teşekkür edin. Temizlenme yaklaşık üç hafta kadar sürer.
7. Eğer cevap “hayır” ise, geçmişten geleceğe daha önce istediğiniz tersi yönde iyileştirmeye
ihtiyacınız olup olmadığını sorun. Eğer varsa, gereken işlemleri yapın. Eğer yoksa, “hayır” ları
temizlemeye çalışmaksızın işlemi bitirin.
Ne yaptığınız konusunda gözünüzü açın; bu iyileştirme hayatınızı ve hayat sürenizi (geçmiş, şimdi ve
geleceği) sonsuza kadar değiştirecek. Ne istediğiniz konusunda çok dikkatli olmalısınız ve size verilen
hediyenin farkında olun.
KARMANIN EFENDİLERİ İLE ÇALIŞMA IV
IV Işığa yolculuk (Essential Energy Balancing syf. 64)
Bu çalışmayı karmanın efendileriyle çalışma I-III yaptıktan sonra kullanın. Bu işlem birkaç istek daha
getiriyor.
1. Karmanın efendileriyle çalışma I, II ve III’ü tamamladıktan sonra ve dış seviyeler (zihin ağları,
karmik akit, öz ruh seviyesi ve ötesi) ve şu an iç “evet” e ulaştıktan sonra, Talebini yap.
2. Karmanın efendilerine ışığa yolculuk yapıp ve onu sonsuza kadar koruyup koruyamayacağını sor.
Eğere cevap “evet” ise, tüm seviyeler için ve tüm bedenler için, ve diğerleri için işlemi tamamla.
Eğer bir “evet” kabul edilirse, işlem tamamlanır. Teşekkür edin.
3. Eğer cevap “kayır” ise, ya ihtiyaç yoktur yada ışığa yolculuk talebiniz uygun değildir. “hayır”
genellikle temizlenmeyi ve karmik arınmayı gerektirir. Tüm seviyelerde ve tüm vücutlarda ve
diğerlerinde iyileşmeyi tamamla. Eğer bir “evet” kabul edilirse, bitirdiniz ve teşekkür ediniz.
4. Işığa yolculuğu tamamlamak yaklaşık üç hafta kadar sürecektir. Enerjinizde derece derece
değişiklik hissedeceksiniz fakat birkaç belirtiden arınacaksınız. Önce kabul edilir, bilirsiniz ki o
olmuştur.
Örnek iyileşmeler: iradeniz(ve/veya elleriniz) Allah’a tamamen, tümüyle, kesintisiz ve sonsuza kadar
arz edildi. Kendimiz ve yaşantımız Allaha/ışığa tamamen, tümüyle kesintisiz ve sonsuza kadar adandı.
Download