113. Birle?im:Mizanpaj 1.qxd

advertisement
TBMM
B: 113
18) Sebahat Tuncel
(İstanbul)
19) Sırrı Sakık
(Muş)
20) Şerafettin Halis
(Tunceli)
8 . 6 . 2010
O: 1
Gerekçe:
Kadına karşı şiddet değişik boyutlarıyla günümüzün en ciddi sosyal problemlerinden biri olarak
ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de uygulanan politikaların bütüncül bir niteliğinin olmaması, toplumsal
cinsiyet politikalarının ulusal siyasetin öncelikli konusu olmamasından kaynaklı kadınlara ve
çocuklara yönelik şiddeti önleme anlamında herhangi etkin bir çalışma yapılmamaktadır. Ayrıca
ülkemizde devletin bağımsız kadın hareketinin ve sivil toplum örgütlerinin birikim ve
deneyimlerinden yararlanılmaması sorunların çözümü noktasında bir ilerleme sağlanamamasına
neden olmuştur
Başbakanlık tarafından kadınlara ve çocuklara yönelik genelgeler yayınlanmıştır. Fakat
görülmektedir ki uygulama anlamında herhangi bir ilerleme kat edilmemiş, kadınlara ve çocuklara
yönelik şiddet hâlâ ülkenin gündeminde yer alan konu olarak kalmıştır. Toplumsal bir gerçek olan
şiddet olgusu, tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de önemle üzerinde durulması gereken bir
sorundur. Gündelik yaşamın pek çok boyutunda ve farklı biçimlerde karşımıza çıkan şiddet olgusu,
kadınları özellikle de onların sağlıklarını önemli ölçüde tehdit etmekte, diğer bir deyişle onların
fiziksel, psikolojik vb. şiddete uğramaları, sağlık açısından ciddi sorunların yaşanmasına neden
olabileceği bilinmektedir. Kadın sağlığını etkileyen önemli faktörlerden biri de hiç şüphesiz şiddet
faktörüdür. Ülkemizde de şiddete en çok kadınlar ve çocuklar uğramaktadır.
Kadına yönelik şiddetin en önemli sebebini toplumsal yapıdaki erkek egemen ideoloji
oluşturmaktadır. Söz konusu erkek egemen ideoloji her alanda olduğu gibi siyasal, sosyal ve
ekonomik olarak şiddeti doğurmakta ve meşrulaştırmaktadır. Ne yazık ki, son zamanlarda çok vahim
olaylar olan kulakları, burnu kesilen kadınlar, hamile iken dövülen ve öldürülen kadın haberleri basına
ve kamuoyuna yansımıştır. Kadına yönelik şiddetin bu kadar ürkütücü sonuçlar doğurması acil ve
uygulanabilir önlemlerin hayata geçirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Kadına yönelik şiddet olayları, üzücü olan ölüm vakaları ile sonuçlandığı gibi, ölüm vakası
dışındaki olaylar ise kadının bundan sonraki yaşam sürecinde hem fiziksel olarak hem de psikolojik
olarak derin izler bırakabilmektedir. Hatta bu durum kadının ilerleyen süreç içerisinde ciddi tıbbi
sorunlarla karşılaşmasına neden olmaktadır. Diğer yandan fiziksel, cinsel, ekonomik ve duygusal
şiddet sonucu depresyona giren kadınlar, aynı şiddetle yeniden karşılaşmamak için tek çözüm olarak
intiharı düşünmekte veya intihar adı altında öldürülmektedir.
Yine kadınlar, aile içinde ve dışında fiziksel şiddete maruz kaldığı gibi, ekonomik anlamda da
şiddete maruz kaldıkları bilinmektedir. Kadına uygulanan ekonomik şiddet, ev içinde kadının maddi
olarak erkeğe bağımlı kalması, aile gelirinin kullanılmasında söz sahibi olmaması, çalışıyorsa
parasına el konulması yani kısaca erkeğin parayı kendi tekelinde bulundurulması ile ifade edilirken,
ev dışında çalışan kadınlar da ciddi olarak ekonomik şiddete maruz kaldığı bilinmektedir. Özel alanda
çalışan kadının yaşadığı ekonomik şiddet, kadının kayıt dışı işlerde çalışması, sosyal güvenceden
faydalanmaması, mevsimlik ve yarı zamanlı çalışması olarak bilinmektedir. Ayrıca, kadınların
görünmeyen emeği, ücretsiz ev içi işleri de eklenmektedir Kamusal alanda ise karar alıcı, yönetici,
örgütleyici konumlara çok az sayıda ve çok zor gelebilmeleri olarak ifade edilebilmektedir.
– 147 –
GÖKHAN 113
65–67
Download