educatıon - Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası

advertisement
CV
Muhammed A. Ağcan
Araştırma Görevlisi, Dr.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız/Beşiktaş
34349, İstanbul
E-posta: [email protected]
EĞİTİM/ARAŞTIRMA
 Lisans, Uluslararası İlişkiler, İstanbul Üniversitesi.
 Yüksek Lisans, Social and Political Thought, SOCCUL, Sussex Üniversitesi, İngiltere
 Doktora, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
 Visiting Scholar, Politics and International Relations, University of Aberdeen, 2005-2006,
İskoçya
 Research Fellow, Department of Philosophy, Sussex University, 2008-2009, İngiltere
ARAŞTIRMA ALANI
 Küresel Siyaset Teorisi (uluslararası ilişkilerin sosyal ve siyasal teorisi)
 Sosyal ve Siyasal Felsefe (özellikle Kant, Hegel, Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori)
ÖDÜL VE BURS
 Türkiye Bilimler Akademisi (TUBA), Yurtiçi ve Yurtdışı Bütünleştirilmiş Doktora Burs
Programı, Ekim 2005-Ekim 2009
YAYINLAR
 Muhammed A. Ağcan, “İnsanlık, Sosyo-politik Topluluk ve Evrensellik/Farklılık: Andrew
Linklater, Eleştirel Teori ve Küresel Siyaset”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 10, Sayı 36,
2013. (SSCI)
 Muhammed A. Ağcan, “Immanuel Kant ve Uluslararası: Egemen-devlet, Kozmopolitan
Siyaset ve Evrensellik/Farklılık”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 8, Sayı 32, 2012, ss.
1-41.
 Muhammed A. Ağcan, B.Ülman ve E. Paker “Uluslararası Fikri, Epistemolojik Yanılgı ve
Eleştirel Gerçekçiliğin İmkânları”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, Cilt 8, Sayı 30, 2011,
ss.15-41. (SSCI)
 Muhammed A. Ağcan, “Bir Varoluş Alanı olarak Avrasya: Klasik Avrasyacılıkta Rus
Kimliği ve Jeopolitik Düşünce", Akademik Araştırmalar Dergisi, Avrupa/Avrasya Özel
Sayısı, Kasım 2004 - Ocak 2005, Yıl 6, Sayı 23, 43-67.
 Muhammed A. Ağcan, “Modern Avrupa Düşüncesinin Oluşum Serüveni Çerçevesinde
İnsan Haklarının Felsefi Temelleri”, İnsan Hakları Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, Sayı 1,
2003, ss.13-38.
TEBLİĞLER
 Muhammed Ağcan ve Burak Ülman,“Impotency of a Discipline: The Problem of
Eurocentrism in International Relations and Its Epistemological Foundations”, Workshop on
Decolonising International Relations, Aberdeen Üniversitesi, İskoçya, 13-15 Nisan 2005.
 Muhammed Ağcan “Kant and Rethinking the International” 5. ECPR General
Conference/ Potsdam (Section: Politics and Metaphysics in Kant), Almanya, 10-12 Eylül
2009.
ÇEVİRİ KİTAP
 Scott Burchill, Andrew Linklater, vd., Uluslararası İlişkiler Teorileri, (çev.) Muhammed
Ağcan ve Ali Aslan, İstanbul, Küre Yayınları, 2012.
PROJE
 “Türkiye’de Dış Politika Krizlerinde Karar Verme ve Kriz Yönetimi Süreç Analizi”,
TUBITAK 1001 – SOBAG Projesi, Araştırmacı, Proje No: 112K172, 2012-2015.
Download