Sayı: 2011 – 64 5 Ekim 2011 DÖVİZ REZERVLERİNE VE

advertisement
Sayı: 2011 – 64
5 Ekim 2011
DÖVİZ REZERVLERİNE VE İLAVE ZORUNLU KARŞILIK İMKANINA İLİŞKİN
BASIN DUYURUSU
12 Eylül 2011 tarihinde Bankamızca alınan kararlar doğrultusunda bankacılık
sistemimizin Türk lirası likidite ihtiyacını daha kalıcı bir yöntemle ve daha düşük bir
maliyetle karşılayabilmesi ve aynı zamanda Bankamızın döviz rezervlerinin
desteklenmesi amacıyla, Türk lirası yükümlülükler için tesis edilmesi gereken zorunlu
karşılıkların yabancı para olarak tutulabilecek kısmına ilişkin üst sınır yüzde 10’dan
yüzde 20’ye yükseltilmiştir.
Mevcut verilere göre, söz konusu imkânın tamamının kullanılması halinde döviz
rezervlerimiz 3,6 milyar ABD doları artacaktır.
Söz konusu değişiklik 30 Eylül 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli
olacak ve tanınan bu ilave imkan çerçevesinde hesaplanan zorunlu karşılıklar 14
Ekim 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Download