ülkem için toplumsal cinsiyet eşitliğini destekliyorum

advertisement
01.10.2015
“ÜLKEM İÇİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLİYORUM” PROJESİ
GÖNÜLLÜ ELÇİLERİ İLE TÜRKİYE’YE YAYILACAK
Koç Holding, “Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” projesini ülkemizin
dört bir yanına taşıyacak bayi ağı çalışmalarını Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAP
Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Caroline Koç’un açılışını yaptığı toplantı ve eğitim programı
ile başlattı. 81 ili temsil eden ve projenin gönüllü elçileri olan Koç Topluluğu bayileri ile
bölge müdürlerinin katıldığı toplantıda projenin yeni dönemine ilişkin yol haritası aktarıldı.
Projeyi, farkındalık eğitimleri ile Türkiye’nin dört bir yanına taşıyacak olan TAP Vakfı’nın
Yönetim Kurulu Başkanı Caroline Koç, “Bu proje ile ülkemizdeki cinsiyet eşitsizliğinin
etkilerine dair yaratacağımız farkındalık ve duyarlılık, toplumsal gelişimimiz için itici bir güç
olacaktır” dedi.
Koç Holding’in 2006 yılında başlattığı Ülkem İçin projesinin “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Destekliyorum” temalı yeni döneminin değerlendirilmesi ve detaylarının aktarılması amacıyla
Koç Topluluğu bayilerinin ve Koç Topluluğu Şirketleri’nin bölge müdürlerinin katıldığı bir
toplantı düzenlendi. Toplantı, Türkiye Aile Sağlığı Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) Yönetim Kurulu
Başkanı Caroline Koç ve Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl
ev sahipliğinde gerçekleşti. Önümüzdeki aylarda proje kapsamında Ülkem İçin gönüllüsü
proje elçilerinin girişimleriyle 81 ilde TAP Vakfı tarafından farkındalık eğitimleri
düzenlenecek.
Caroline Koç: “Yaratacağımız farkındalık ve duyarlılık, toplumsal gelişimimiz için itici bir güç
olacaktır.”
Caroline Koç, bu projede TAP Vakfı olarak Koç Holding ile işbirliği yapmaktan ötürü
memnuniyet duyduklarını ifade etti. Caroline Koç şöyle konuştu: “Geniş bir alanda
yürüttüğümüz kadın, çocuk ve erkeklere yönelik tüm çalışmalarımızı toplumsal cinsiyet
eşitliği üzerine inşa ediyoruz. Genç kız ve kadınların eğitimine eklenen her 1 yıl, çocuk
ölümlerini %9,5 azaltıyor. Bu da burada olmamızı haklı kılmak için yeterli bir sebep. Bu
nedenle Ülkem İçin projesinde toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı altında yer almak Vakfımız
için de çok anlamlı. Bu proje ile ülkemizdeki cinsiyet eşitsizliğinin etkilerine dair yaratacağımız
farkındalık ve duyarlılık, toplumsal gelişimimiz için itici bir güç olacaktır. Katılım ve
desteğinizin, projenin amaçlarına ulaşması için çok önemli olduğuna inanıyor ve bu nedenle
sizleri bu sürecin öncüleri olmaya davet ediyorum.”
1
Oya Ünlü Kızıl: “Kadın istihdamında her yüzde 5’lik artış, yoksulluğu yüzde 15 oranında
azaltıyor.”
Caroline Koç’un ardından katılımcılara seslenen Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler
Direktörü Oya Ünlü Kızıl da Koç Holding’in yürüttüğü KSS projeleri ile Türkiye’nin toplumsal
alanda kalkınmasına destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Kadın istihdamında her yüzde
5’lik artışın yoksulluğu yüzde 15 oranında azalttığını, Türkiye’nin Dünya Ekonomik
Forumu’nun Ekonomik ve Sosyal Eşitlik Endeksi’nde 142 ülke arasında 125’inci sırada
olduğunu söyleyen Oya Ünlü Kızıl “Sadece ekonomik kalkınma değil, sosyal kalkınma alanında
da örnek projeler yaratarak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle ülkemize fayda
sağlamayı önemsiyoruz” dedi. Yeni projenin detaylarına da değinen Oya Ünlü Kızıl sözlerine
şöyle devam etti: “Pek çok alanda kadın-erkek ilişkileri kalıplaşmış bazı yargılardan
besleniyor. Bu nedenle, hem bireylerin hem de ülkemizin kaybettiklerini sorgulamamız
gerekiyor. Biz de bunu yapıyoruz. Sadece sorgulamıyor yerine yenisini inşa ediyor;
kavramların, alışkanlıkların, sistemlerin, kuralların ve kültürümüzün gelişmesine destek
veriyoruz. Daha iyiye gitmek için düşünmek ve gayret sarf edebilmek gerekiyor ki bu da
insanı insan yapan en önemli değer. İşte bugün, her birimizin, özellikle de sizler, bizler gibi
söz sahibi olanların soruna değil çözüme katkı sağlayabileceği bir konumuz var. Toplumsal
cinsiyet eşitliği olarak belirlediğimiz bu yeni konu sizlerin katkısıyla gündeme gelecek.”
Caroline Koç ve Oya Ünlü Kızıl’ın konuşmasının ardından Koç Holding yöneticileri ve TAP Vakfı
eğitmenlerinin sunumları ile devam eden toplantıda Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini
Destekliyorum Projesi’nin detayları ve yol haritası katılımcılara anlatıldı.
ÜLKEM İÇİN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİ DESTEKLİYORUM PROJESİ HAKKINDA:



Koç Holding, 2006 yılında başlattığı Ülkem İçin Projesi’nin 2015 – 2017 yılı temasını
“Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum” olarak açıkladı.
Proje kapsamında Koç Holding, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Türkiye Aile Sağlığı
ve Planlaması Vakfı (TAP Vakfı) ve Koç Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi (KoçKam) & Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile işbirliği yaptı.
Projede hedefler şöyle belirlendi: “Bayilere, çalışanlara ve yöneticilere yönelik
seminerlerle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık oluşturarak, bu alanda
duyarlı işyeri ortamını desteklemek için ilk adımı atmak; Koç Topluluğu genelinde
kadın çalışanların seviyesini ve oranını yükseltmeye yönelik uygulamalar hayata
geçirmek; yaratıcı uygulamalar ve sosyal sorumluluk çalışmaları ile projenin etkisini
artırmak; bayiler aracılığıyla yerelde toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini yerleştirecek
şekilde paydaşların (gençler, kamu çalışanları, işverenler) kapasitelerini geliştirmek.”
2
Download