Adayların Internet`e Erişim Yüzdeleri

advertisement
Cinsel Kimlik & İhmal ve İstismar
Seminerini
SUNAR.
Psikolojik Danışman
Abdullah ŞENCAN
CİNSEL KİMLİK VE BOZUKLUKLARI
Cinsel Kimlik Erken Yaşlarda Yerleşir
3-7 yaş arası dönem. Cinsel kimlik gelişimi başlar.
Cinsiyet farklarını keşfeder ve sorular başlar.
Kınama ve cezalandırma cinsel kimliğin kabulünde
zorluk yaratır.
Dikkat etmemiz gereken noktalar
• Çocuklarımızı cinsiyetine uygun yetiştirmeliyiz.
• Kız çocuğuna erkek, erkek çocuğuna kız rollerini
vermemeliyiz.
• Onunla kız ise erkekmiş gibi erkek ise kızmış gibi
konuşmamalıyız.
• Erkeğe kız kıyafeti kıza erkek kıyafeti giydirmemeliyiz.
• Kız çocukları erkek çocuklarla, erkek çocuklarda kız
çocuklarla bir arada büyütülmesi de rol karmaşasına
neden olmaktadır.
• Kızlar kız oyuncakları, erkekler erkek
•
•
oyuncaklarıyla oynaması sağlanmalıdır.
Onlara model gösterilirken kızlara anne,
abla, teyze, hala gibi bayanlar
kullanılması; erkekler için amca, dayı, abi
kullanılması uygun olacaktır.
Kızlar erkek, erkekler kız gibi davranışlar
sergiledikleri zaman onlar için uygun olan
davranışlar konusunda bilinçlendirmeliyiz.
CİNSEL KİMLİK BOZUKLUKLARI
• CKB OLAN KİŞİLER GENELLİKLE
DURUMLARINDAN DOLAYI DEPRESYON
VE KAYGI YAŞARLAR
• CKB’NİN GÖRÜLME SIKLIĞI ERKEKLERDE
30.000’DE 1 KADINLARDA 100.000’DE
1’DİR
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE CKB
• CKB OLAN YETİŞKİNLERİN ÇOCUKLUK DÖNEMLERİNDE DE
KARŞIT CİNSİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ GÖRÜLMEKTEDİR
• CKB TANISI TAMAMEN KADINSI ERKEK ÇOCUKLAR YA DA
ERKEKSİ KIZ ÇOCUKLARINA KONULMAKTADIR
• AİLELER ÇOCUKTAKİ KARŞIT CİNS DAVRANIŞLARINI
SERGİLEDİĞİNİ GENELLİKLE 3 YAŞINDAN ÖNCE FARKEDERLER
• CKB ÇOCUKLARDA DAHA YAYGINDIR (ERKEK ÇOCUKLARINDA
%3, KIZ ÇOCKLARINDA %1
ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ CKB’NİN NEDENLERİ
• ÇOCUKLARIN KADINSI VEYA ERKEKSİ OLARAK GÖRÜLMESİ
DEĞER YARGILARINA VE KALIPLARA ÇOK BAĞLIDIR
• FAKAT BU DAVRANIŞLARIN FİZİKSEL NEDENLERİ DE
OLDUĞUNU GÖSTEREN VERİLER DE VARDIR
• ÇOCUKLARIN ÇOĞUNDA KARŞIT CİNSE ÖZGÜ DAVRANIŞLAR
GÖRÜLÜR VE BUNLAR ÇOĞUNLUKLA AİLELER VE
AKRABALAR TARAFINDAN PEKİŞTİRİLİR
• BÖYLE DAVRANIŞLAR ÇOCUĞUN ANATOMİK CİNSİYETİ İLE
CİNSEL KİMLİĞİ ARASINDAKİ ÇATIŞMAYI ARTTIRMAKTADIR
CKB’NİN TERAPİSİ
•
BAŞLICA 2 ŞEKİLDE YAPILIR
1. KİŞİNİN VÜCUDUNUN KİŞİNİN PSİKOLOJİSİNE UYGUN
OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ
2. KİŞİNİN PSİKOLOJİSİNİN KİŞİNİN VÜCUDUNA UYGUN
OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ
İstismar: Çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikolojik
gelişimini olumsuz etkileyen, bir yetişkin yada
toplum tarafından yapılan davranışlara denir.
1. Fiziksel istismar: Dayak, çimdikleme, itip kakma
2. Duygusal İstismar: Aşağılama, hakaret etme,tehdit etme,
3.
aşırı beklenti, koruma ve otorite
Cinsel İstismar:Cinsel organlarına elleme ve okşama vb.
İhmal: Çocuğun sağlığı, fiziksel yada psikolojik gelişimi
için gereken ihtiyaçların (sevgi, giyecek
yiyecek,eğitim, barınak vb.) karşılanmamasına
denir.
CİNSEL İSTİSMARA MARUZ
KALANÇOCUKLARDAGÖRÜLEBİLEN
BELİRTİLERNELERDİR?
1-)Tekrarlayıcı, rahatsız edici düşünceler,
Olayla ilgili kabuslar,
Uykuya dalma güçlüğü
(karanlık olayı çağrıştırabilir
ya da kabus göreceğini
düşündüğü için
uyumak istemez),
öfke patlamaları,
konsantrasyon güçlüğü,
2-)
• Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar,
• Cinsel davranışlarda artma,
• cinsel oyunlar oynama,
• Cinsel istismara uğrayan çocukların %50'sinde
travma sonrası stres bozukluğu görülmekte,
• depresyon, düşük benlik saygısı,
• intihar davranışları, damgalanmışlık hissi,
• alkol ve madde kötüye kullanımı eşlik
edebilmektedir.
Ensest İlişki Nedir?
Kanunen evlenmelerine izin verilmeyen iki
kişi arasındaki cinsel ilişkiye verilen isimdir.
Ensest
a) anne-babadan biriyle
b)üvey baba dahil olmak üzere bir akraba ile
c)üvey baba yerine geçen biri; annenin
erkek arkadaşı, ebeveyn rolünü üstlenen
biriyle sözkonusu olabilir.
ÇOCUKLAR YAŞADIKLARINI NEDEN
SÖYLEMEZLER?
•
Kendilerine inanılmayacağından
korkarlar.
• Başlarının belaya gireceğinden korkarlar.
• İstismarcının tehditlerinden korkarlar.
• İstismarcıyı korumak isteyebilir, sevebilir
ama yaptıklarını sevmezler.
• Nasıl anlatılacağını bilmeyebilirler.
• Cinsel davranışların yanlış olduğunu
•
•
•
•
•
bilmeyebilirler.
Arkadaşları tarafından dışlanabileceklerinden
korkarlar.
Homoseksüel olarak adlandırılabileceklerinden
korkarlar.
Büyüklerle cinsel konuları konuşmaktan
utanırlar, korkarlar.
Gammaz olarak adlandırılmak istemezler.
Iyi çocukların cinsellikle ilgili sözcükleri
kullanmasının doğru olmadığı söylenmiştir.
CİNSEL SÖMÜRÜ NEDİR?
Sıklıkla bu sömürüden sorumlu olan kişi cinsel tatminden çok parasal
kazanç için bu tür bir faaliyette bulunur.
İki türü vardır:
a) Çocuk Pornografisi
YANLIŞ
•
Çocuklar cinsel istismarı hayal
güçlerinin genişliği nedeniyle
uydururlar.
• Yaşanmış bir iki olay önemli değildir.
Çocuklar olan biteni çabuk unuturlar.
• Olayı provoke eden çocuklar, Şirin ve
cazip kız çocuklar, Evden kaçan
çocuklar, İhmal edilmiş çocuklar
potansiyel kurbanlardır:
• İstismarcılar genellikle yaşlı ve yabancı
erkeklerle sokaktaki hırpani
serserilerdir.
• Parklar, genel tuvaletler, ıssız
sokaklar, karanlık yerler, boş inşaat
sahaları tehlikeli bölgelerdir.
DOĞRU
• Çocuklar bu konuda genellikle yalan
söylemezler. İlk kural çocuğa
inanmak olmalıdır.
• Bir kez olan ya da tekrarlayan cinsel
istismar çocuğun ruhsal ve fiziksel
sağlığı açısından ciddi derecede zarar
vericidir.
• Kurbanlar her sosyo-ekonomik ve her
sosyo-kültürel gruptan gelen kız ve
erkek çocuklar olabilir.
• Olguların %80-95’inde fail 20-40
yaşları arasındaki, kurban tarafından
tanınan evli ve çocuklu erkeklerdir.
• Olayın olduğu yer genellikle ev, okul,
ev ile okul arasındaki yol gibi
çocuğun içinde bulunduğu yakın
çevresidir.
Cinsel sömürüye uğrayanlara
nasıl yardım edebilirsiniz?
• Yapacağınız en iyi şey onu dinlemeye hazır olduğunuzu
göstermeniz,
onu dinleyerek, inandığınızı,
bunun onun suçu olmadığını,
olanlardan dolayı üzüldüğünüzü,
yardıma hazır olduğunuzu belirtmektir.
Çocukların Güvenliklerinin Sağlanması
Konusunda Öneriler
• Güvenliklerini sağlamayı öğretin: Çocuklara güvende olma
hakları olduğunu ve kimsenin bunu ellerinden alamayacağını
söyleyin.
• Bedenlerini korumayı öğretin: Çocuklara bedenlerinin
kendilerine ait olduğunu, özellikle mayo ile kapatılan
bölgelerin çok özel bölgeler olduğunu ve kimsenin bu
bölgelere dokunmaya haklarının olmadığını anlatın.
• Hayır demeyi öğretin: Çocuklara herhangi birisi onları
incitmeye kalkarsa “Hayır” demeleri gerektiğini söyleyin.
Çünkü birçok çocuğa büyüklerin söylediklerine itaat etmeleri
öğretilmiştir.
• Yardım istemeyi öğretin: Birisi onlara kötü, rahatsız edici bir
şey yaparsa arkadaşlarından ya da büyüklerden yardım
istemeyi öğretin. Yardım istediklerinde onlara
• Onlara inandığınızı öğretin: Çocuğunuza inanın eğer yardım
istiyorsa bunu geri çevirmeyin. Çocuklar bu konularda çok
ender yalan söylerler.
• Sır saklamasını öğretin: Çocuklarınıza bazı sırların hiçbir
zaman saklanmaması gerektiğini söyleyin. Onlara
söylemeleri gerektiğini ve istemeseler dahi bunların
açıklanması gerektiğini anlatın.
• Dokunulmayı reddetmeyi öğretin: Çocuklarınıza kendilerinin
ellenmesi ve öpülmesi durumunda eğer hoşlanmıyorlarsa
bunu reddetmelerini söyleyin. Eğer birisi eller ve bunun sır
olarak saklanması gerektiğini söylerse mutlaka size
bildirmesi gerektiğini anlatın.
• Yabancılarla konuşmamayı öğretin: Çocuklarınıza,
güvenliklerini korumak için gerekirse kendilerine zarar
veren kişiden kaçmak, yüksek sesle bağırmak ve onu
tekmelemek gibi bazı kural dışı davranışlarda
bulunabileceklerini anlatın.
Cinsel Kimlik & İhmal ve İstismar
Seminerlerini
SUNDU.
Psikolojik Danışman
Abdullah ŞENCAN
Download