Fen ve Teknoloji Sorular (Defterine yapıştır, yanıtla, çalış) 1

advertisement
Fen ve Teknoloji Sorular
(Defterine yapıştır, yanıtla, çalış)
1-Işık nedir?
2-Işığın enerji çeşidi olduğunun
ispatını yaz.
3-Işık kaynağı ne demektir? Çeşitlerini
örneklerle yaz.
4-Enerji ne demektir?
5-Işık, ışık kaynağından nasıl yayılır?
6-Işık ışını ne demektir?
7-Ders çalışırken aydınlatma nasıl
olmalıdır?
8-TV izlerken aydınlatma nasıl
olmalıdır?
9-Işık kirliliği ne demektir?
10-Işık kirliliği nelere sebep olur?
Maddeler halinde yaz.
11-Işık kirliliği nasıl önleriz?
12- Ses nedir?
13-Sesin enerji çeşidi olduğunun
ispatını yaz.
14- Ses kaynağı ne demektir? Çeşitlerini
örneklerle yaz.
15- Ses, ses kaynağından nasıl yayılır?
16-Ses şiddeti ne demektir?
17-Nasıl duyarız?
18-Ses hangi ortamlarda yayılır?
19-Ses hangi ortamda hızlı yayılır?
Deneyle açıkla.
20- Ses hangi ortamda yavaş yayılır?
Neden?
21-Sesin yayılmasını etkileyen etmenler
nelerdir?
22-Yunuslar avını nasıl bulur? Bundan
yararlanarak hangi cihaz yapılmıştır?
Açıkla.
23-Yarasalar avını nasıl bulur? Bundan
yararlanarak hangi cihaz yapılmıştır?
Açıkla.
24- Ses kirliliği ne demektir?
25- Ses kirliliği nelere sebep olur?
Maddeler halinde yaz.
26-Gürültü ne demektir?
27-Ses ile ışığı karşılaştır?
28-Ses şiddetini artıran araçlar
nelerdir?
29-Hangi durumlarda ses şiddetini
artırmanız gerekir? Maddeler halinde
yaz.
30-Karışımlarla, saf maddelerin
farklarını tablo çizerek yaz.
Fen ve Teknoloji Sorular
(Defterine yapıştır, yanıtla, çalış)
1-Işık nedir?
2-Işığın enerji çeşidi olduğunun
ispatını yaz.
3-Işık kaynağı ne demektir? Çeşitlerini
örneklerle yaz.
4-Enerji ne demektir?
5-Işık, ışık kaynağından nasıl yayılır?
6-Işık ışını ne demektir?
7-Ders çalışırken aydınlatma nasıl
olmalıdır?
8-TV izlerken aydınlatma nasıl
olmalıdır?
9-Işık kirliliği ne demektir?
10-Işık kirliliği nelere sebep olur?
Maddeler halinde yaz.
11-Işık kirliliği nasıl önleriz?
12- Ses nedir?
13-Sesin enerji çeşidi olduğunun
ispatını yaz.
14- Ses kaynağı ne demektir? Çeşitlerini
örneklerle yaz.
15- Ses, ses kaynağından nasıl yayılır?
16-Ses şiddeti ne demektir?
17-Nasıl duyarız?
18-Ses hangi ortamlarda yayılır?
19-Ses hangi ortamda hızlı yayılır?
Deneyle açıkla.
20- Ses hangi ortamda yavaş yayılır?
Neden?
21-Sesin yayılmasını etkileyen etmenler
nelerdir?
22-Yunuslar avını nasıl bulur? Bundan
yararlanarak hangi cihaz yapılmıştır?
Açıkla.
23-Yarasalar avını nasıl bulur? Bundan
yararlanarak hangi cihaz yapılmıştır?
Açıkla.
24- Ses kirliliği ne demektir?
25- Ses kirliliği nelere sebep olur?
Maddeler halinde yaz.
26-Gürültü ne demektir?
27-Ses ile ışığı karşılaştır?
28-Ses şiddetini artıran araçlar
nelerdir?
29-Hangi durumlarda ses şiddetini
artırmanız gerekir? Maddeler halinde
yaz.
30-Karışımlarla, saf maddelerin
farklarını tablo çizerek yaz.
Download