(Cylindrical Gas Filled Capacitor - Gaz Doldurulmu\376 Silindirik

advertisement
CYLINDRICAL GAS FILLED CAPACITOR
GAZ DOLDURULMUŞ SİLİNDİRİK KAPASİTÖR
Features
Özellikler
• Metallised polypropylene (MKP) film design, wavy cut
( (optinal)
• Metalize polipropilen (MKP) film tasarımı, dalgalı
ke kesim (isteğe bağlı)
• Compact Cylindrical AI. Can design
• Sıkıştırılmış silindirik alüminyum kasa tasarımı
• Gas impregnated
• Gaz emdirilmiş
• Better heat dissipation
• Daha iyi ısı dağılımı
• Explosion proof design (internal fuse protection)
• Patlamayı engelleyen tasarım (iç sigorta korumalı)
• External low losses due to advanced winding and
ziınzinc spray equipments
• Gelişmiş sarım ve çinko püskürtme donanımları
saısayesinde düşük harici kayıplar
Applications
Uygulamalar
•
•
•
•
•
•
Fixed P.F. Correctiom
Sabit Güç Faktörü Düzeltme
Automatic P.F. correction
Otomatik Güç Faktörü Düzeltme
Harmonic Filter System
Harmonik Filtre Sistemi
Shreem Capacitors Pvt. Ltd.
Power Capacitor
Güç Kapasitörü
Cylindrical Gas Filled Capacitor
Gaz Doldurulmuş Silindirik Kapasitör
Technical Data
Teknik Bilgi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Type
: Cylindrical (MKP Type)
Tip
: Silindirik (MKP Tip)
Maximum over voltage Umax
: Un + 10% (upto 8 hours only)
Maksimum aşırı gerilim Umak
: Un + %10 (yalnızca 8 saate kadar)
Dielectric
: Wavy cut Metallised Polypropylene film
Yalıtkanlık
: Dalgalı kesim Metalize polipropilen (MKP) film
Over current
: 2 x In
Aşırı gerilim
: 2 x In
Losses
: 0.5 W / KVAR
Kayıplar
: 0,5 W / KVAR
Degree of protection
: IP00, IP20
Koruma derecesi
: IP00, IP20
Cooling
: Naturally air cooling & gas impregnant
Soğutma
: Doğal hava soğutma ve gaz emdirilme
Maximum above sea – level: 2000 m above sea level
Maksimum yükseklik
: Deniz seviyesinin üzerinde 2000 metre
Case
: Cylindrical Aluminum can
Kasa
: Silindirik Alüminyum kasa
Discharge resistors
: Included, 50 V in less than 60 seconds
Boşalma dirençleri
: 50 V altına 60 saniyeden kısa sürede düşecek biçimde
Reference standard
: As per IEC : 60831 – 1 & 2 (1998) / IS 13340 (1993)
Referans standart
: IEC: 60831 – 1 & 2 (1998) / IS 13340 (1993)
Execution
: Indoor (Outdoor on request)
Çalışıma yeri
: Bina içi (isteğe bağlı olarak bina dışı)
Life expectancy
: 100 000 hours
Kullanım ömrü
: 100 000 saat
Cylindrical Gas Filled Capacitor
Gaz Doldurulmuş Silindirik Kapasitör
Protection Against Failure:
Arızaya Karşı Koruma:
In MPP type capacitors pressure increases inside the capacitor due to number of self healing
breakdowns in event of over – voltage. This results in bursting of capacitor. In order to prevent it from
bursting protection is provided. In this provision when pressure is increased inside the capacitor, there
is change in length of capacitor due to expansion, due to which the conductor gets separate resulting
in disconnection of capacitor from the circuit.
MPP tip kapasitör aşırı gerilim altında çalışdığında, kendini iyileştirme durumundan dolayı, kapasitör
içerisindeki basınç artar. Bu durum kapasitörün patlamasıyla sonuçlanır. Kapasitörün patlamasını
engellemek için koruma sağlanmıştır. Bu durumda kapasitör içindeki basınç arttığında, genleşmeye
bağlı olarak kapasitörün boyunda değişiklik olur. Boydaki bu değişim kapasitörüm iç bağlantısının
kopmasını sağlar ve arıza patlama meydana gelmeden önlenmiş olur.
Three Phase Capacitors (440 V, 3 ph, 50 Hz)
Üç Faz Kapasitörler (440 V, 3 faz, 50 Hz)
KVAR
5
7,5
10
12,5
15
20
25
Capacitance
Kapasitans
(Sığa)
27,4 x 3
41,1 x 3
54,8 x 3
68,5 x 3
82,2 x 3
109,6 x 3
137 x 3
Current
Akım
6,56
9,84
13,12
16,40
19,68
26,24
32,80
Dimensions (in mm)
Boyutlar (mm)
A
B
75
200
75
200
90
200
90
200
90
250
116
250
116
250
Note: As improvement in design is continuous process the product
supplied may differ in dimension then illustrated one.
Not: Tasarımda gelişim süreci, her zaman devam ettiğinden
sağlanan ürünlerin boyutları tabloda gösterilenden farklı olabilir.
Shreem Capacitors Pvt. Ltd.
General Elektrik A.B.D. Lisans Ortağı
İvedik OSB 1468 Cad. (24. Cad.) 2275 Sok (759. Sk) No:6,
06370 Ostim / Ankara / Türkiye
Tel: +90 (312) 394 75 07
Faks: +90 (312) 395 75 61
http://www.shreem.com.tr
E-posta: [email protected]
Download