Testosteron - beim Testosteron

advertisement
Erkek sağlığı.
Erkekleri ilgilendirir.
Testosteron konusuyla ilgili önemli bilgiler.
Sevildi! Çözüldü! Rahatladı!
1
Sevildi! Çözüldü! Rahatladı!
Kendiniz hakkında
bilmeniz gerekenler.
Önsöz
Erkek sağlığı - erkekleri ilgilendirir
Biliyor muydunuz? Erkekler de hormonal değişiklikler yaşar. Cinsel istekte
azalma, ciddi oranda kas kaybı ya da uyku bozuklukları, en güzel yıllarınızda da
ortaya çıkabilir. Bu belirtilerin ardında genel olarak bir hormon eksikliği yatar:
Hayatınızın tam ortasında „Testosteron“ hormonu yavaş yavaş düşebilir.
Hastaların şikâyetlerinde her zaman doğrudan testosteron düşüşü akla gelmez.
Kendi aramızda: Erkekler bazen bu tür şikayetleri göz ardı etme eğilimindedir.
Bu broşürle size testosteron konusunda bilgi vermeyi amaçlıyoruz: Broşürde,
testosteron eksikliğinin ne gibi fiziksel ve ruhsal değişikliklere sebep olabileceği
ve buna (bunlara) karşı neler yapılabileceği açıklanmaktadır.
En önemli cinsel hormonunuzu tanıyın!
Testosteron testini yapın ve hormon seviyenizde bir düşüş belirtisi fark ederseniz
doktorunuzla görüşün.
Formda kalın –
Saygılarımızla
FERRING Arzneimittel GmbH
2
Sevildi! Çözüldü! Rahatladı!
Testosteron – başlangıçtan
itibaren belirleyici.
Testosteron - çok önemli bir erkek cinsel hormonu.
Testosteron – Erkeğin arzusu ve acısı
„Erkeksi“ etkiye sahip hormonlar androjen olarak tanımlanır. En önemli temsilcisi,
testosteron cinsel hormonudur.
Erkeği erkek yapan nedir? Testosteron henüz anne
karnındayken cinsiyetin oluşumunda önemli bir rol oynar.
Hamileliğin yedinci ile sekizinci haftası arasında erkek embriyoda cinsel organların oluşumunu sağlar. Erkek çocukların
testosteron seviyesi, çocukluk çağında kız
çocuklara göre sadece biraz fazladır. Bununla birlikte, ergenlik çağında testosteron oranı 10 katına çıkar ve erkek olma
yönündeki bedensel gelişimi kontrol eder.
Testosteron; erkeksi görünüm, cinsel arzu (libido) ve spermlerin üretiminden sorumludur.
Hormon, bu görevlerin dışında, tüm yaşam boyunca mineral
metabolizması üzerindeki etkisi ile kemik ve kas oluşumunu da destekler.
Testosteronun yapabileceği bunlarla sınırlı değildir: Aktiviteden ve yaşama
sevincinden sorumlu bu hormon, aynı zamanda ruhsal durumu ve zihinsel
performansı da etkiler.
Testosteron ve Östrojen – Her iki cinsiyete ait hormonlar
i
Testosteron sadece erkek bedeninde değil, aynı zamanda kadın bedeninde de
mevcuttur ve diğer noktaların yanında cinselliğin oluşumunda da önemli bir rol
oynar. Ancak kadınlardaki testosteron seviyesi erkeklere göre 10 kat daha düşüktür.
Erkek bedeni, testosteronu dengelemek için düşük miktarlarda, bir kadın
hormonu olan östrojen de üretir. Testosteron, erkeklerde esasen testislerde ve
kadınlarda yumurtalıklarda üretilir.
3
Sevildi! Çözüldü! Rahatladı!
Erkekte testosteron
üretimi.
Testosteron - çok önemli bir erkek cinsel hormonu.
Testosteron nasıl üretilir?
Erkeğin testislerinde üretilen testosteron hassas bir şekilde dengelenmiş bir döngüye
tabidir:
Beyinde, Hipotalamus adında bir üst hormon bezi bulunur. Derin Hipotalamus,
geceleri ve sabahın erken saatlerinde daha sık olmak kaydıyla her 120 dakikada bir
kontrol hormonu GnRHʻyı (Gonadotropin-Releasing-Hormon) salgılar. GnRH, hipofiz
bezinde iki başka hormonun üretilmesini ve salgılanmasını sağlar:
LH (lüteinize edici hormon) ve FSH (folikül uyarıcı hormon). Bunların her ikisi de
testisler üzerinde etkilidir: FSH, Sertoli hücrelerinde sperm oluşum sürecini
etkinleştirir, LH ise Leydig hücrelerinde testosteron üretimini etkinleştirir. Üretilen
testosteron, daha sonra belirli proteinler aracılığıyla kan yolu üzerinden ilgili hedef
organlara (örneğin cinsel organlar veya kaslar) taşınır.
Testosteron üretimi, bir geri bağlaşım mekanizması üzerinden kontrol edilir:
Kandaki testosteron seviyesi arttığında LH ve FSH salgılanması azaltılır. Bu işlem
sonucunda testislerde daha az testosteron oluşur. Testosteron seviyesi düşükse,
hormonun üretimi tekrar etkinleştirilir.
Hipotalamus
GnRH
Hipofiz bezi/Hipofiz
FSH ve LH
Testisler
FSH
Sertoli hücreleri:
Sperm
üretimi
Şekil: Testosteron üretimi döngüsü
4
LH
Leydig hücreleri:
Testosteron
üretimi
Testosteron –
denge belirleyicidir.
Testislerde fonksiyon bozuklukları – Hipognadizm.
Bilinmesi gerekenler
Œ
Œ
Œ
Œ
i
Cinsel olgunluğa ulaşmış bir erkek günde yaklaşık 7 mg testosteron üretir.
Testosteron testislerde depolanamaz.
Testosteron değerleri sabahları en yüksek seviyededir.
Testosteron, yüzde 95 oranında testislerde ve yüzde 5 oranında adrenal
kortekste üretilir.
Testosteron eksikliği; genelde fark edilmez ve pek
çok sonuca yol açar
Testosteron dengesi bozulduğunda ne olur? Testosteron eksikliği; örneğin
erkeklerin kaslarını, uykusunu veya performansını etkiler.
Testosteron eksikliğine, testislerdeki bir fonksiyon bozukluğu durumunda (tıbbi
terminolojide hipognadizm olarak da adlandırılır) rastlanır. Almanyaʻda
testosteron eksikliği sendromundan (TMS) iki milyondan fazla erkeğin etkilendiği
tahmin edilmektedir. Testislerde fonksiyon bozuklukları birincil ve ikincil olmak
üzere ikiye ayrılmaktadır:
Birincil testis fonksiyon bozukluğu:
Birincil testis fonksiyon bozukluğuna, doğuştan kaynaklanan bir eksiklik veya
testislerin sonradan hasar görmesi sebep olur. Testislerin hasar görmesi ise,
diğer sebeplerin yanında radyasyon hasarları, yaralanmalar veya testis iltihabı gibi
hastalıklardan kaynaklanabilir.
İkincil testis fonksiyon bozukluğu:
İkincil testis fonksiyon bozukluğunda ise merkezi kontrol organı hipotalamus
ve hipofiz bezinde bir bozukluk söz konusudur. Örneğin ikincil bir testis
fonksiyon bozukluğunun sebebi, yetersiz beslenme veya tiroit bezindeki bir
fonksiyon bozukluğu olabilir.
5
Sevildi! Çözüldü! Rahatladı!
Erkekte testosteron
üretimi.
Testislerde fonksiyon bozuklukları – Hipognadizm.
Özel bir durum; „Erkek menopozu“:
Yaşla ilişkili olan bu testis fonksiyon bozukluğu, testosteron eksikliği sendromu
(TMS) olarak da adlandırılır. Menopoz, erkeklerde de ortaya çıkabilir.
Testis fonksiyonunun yaşla birlikte zayıflayabildiği ve dolayısıyla Leydig hücrelerinde
daha az testosteron üretildiği, son birkaç on yıl içinde fark edilmiştir. Testosteron
değerinin düşmesi, fark edilmeden başlar ve yıllar içinde devam eder. Bu yavaş süreç
aynı zamanda, ortaya çıkan değişikliklerin genelde fark edilememesinin veya düşük
testosteron seviyesi ile ortaya çıkan şikayetler arasında bir ilişki kurulmamasının
sebeplerinden de biridir.
40 ile 70 yaş arasında testosteron seviyesi yaklaşık yüzde 30 oranında azalır.
Testislerde ortaya çıkan yaşla ilişkili bu fonksiyon bozukluğunun sebepleri esasen şu
iki süreçten kaynaklanır:
• Hipotalamustan daha az GnRH salınır, bu da
testislerde daha az testosteron üretilmesiyle
bağlantılıdır. Ayrıca testosteronun üretildiği
Leydig hücrelerinde bir azalma da söz
konusudur.
• Düşen testosteron seviyesinden sadece
testislerde hormon üretiminin azalması
değil, ayrıca cinsel hormon bağlayıcı
Globulinʻin (SHBG) yaşa bağlı olarak artması
da sorumludurl Bu taşıyıcı protein, kandaki
testosteronu bağlar ve böylelikle hormonun
aktif hale gelmesini engeller.
Böylece, düşen testosteron seviyesinin
etkisi daha da belirgin olur.
6
Testosteron –
denge belirleyicidir.
Testislerde fonksiyon bozuklukları – Hipognadizm.
Yetişkin erkeklerde testosteron seviyesi güne bağlı olarak dalgalanmalar gösterir.
Değerlerin en yüksek olduğu zaman sabahtır. Bunun tersine akşamları değerler
genelde en düşük seviyeye iner. Yaş ilerledikçe testosteron seviyesindeki bu
dalgalanmalar da azalır.
Sağlıklı bir erkekte testosteron üretimi asla tamamen sona ermez; üretkenlik ileri
yaşlara kadar korunur.
Hangi testosteron değeri normaldir?
Normal olarak kabul edilen testosteron değerleri 12 ile 35 nmol/l (litrede
nanomol) arasındadır. Ancak şu anda yaşlı erkekler için genel olarak geçerli
testosteron normal değerleri mevcut değildir. Uluslararası tıp dernekleri,
8 nmol/lʻnin altındaki değerlerde testosteron replasman tedavisi (testosteron
sübstitusyonu) uygulanması gerektiği konusunda fikir birliğine varmıştır.
8 nmol/l ile 12 nmol/l arasındaki değerlerde tedavi ihtiyacı, belirtilere göre
belirlenir.
7
Sevildi! Çözüldü! Rahatladı!
Bir testosteron kontrolü
açıklık getirir.
Testislerde fonksiyon bozuklukları – Hipognadizm.
Doktorunuzdan testosteron testi yapılmasını isteyin!
İlerleyen yaşla birlikte gitgide daha fazla erkek testosteron eksikliği sorunuyla
karşılaşmaktadır, bununla birlikte bireysel olarak büyük farklar da söz konusudur.
Dolayısıyla, genç erkekler de belirgin semptomlarla birlikte testosteron eksikliği
sorunuyla karşılaşabilmekte veya çok yaşlı erkekler normal seviyenin üzerinde
testosteron değerlerine sahip olabilmektedir. Bu farklılıkların sorumlusu muhtemelen
genetik faktörlerdir.
Genlerin dışında yaşam tarzı, beslenme, alkol tüketimi, sportif faaliyetler ya da stres
de testosteron değerleri üzerinde etkilidir.
8
Testosteron eksikliği,
çoğunlukla hafife alınır.
Testislerde fonksiyon bozuklukları – Hipognadizm.
Testosteron eksikliği nasıl fark edilir?
Testosteron eksikliğiyle ortaya çıkan belirtiler, hormonların erkek organizmasındaki
fonksiyonları kadar çeşitlilik gösterir. Dolayısıyla, ortaya çıkan semptomlar cinsel
fonksiyonların sınırlanmasından ruhsal sağlıktaki bozulmalara kadar geniş bir
yelpaze içinde yer alır. Bundan muzdarip olan erkekler genelde yaşam kalitelerindeki
belirgin bir düşüşten bahseder.
Tablo 1 testosteron eksikliğinin sonuçları hakkında bir genel bakış sunmaktadır.
Tablo 1: Hormonlara ve erkeklerin sağlığına göre değiştirilmiştir, Federal Almanya Sağlık
Bilgi ve Tüketiciyi Koruma Derneği - Sağlık Bilgileri e. V., 2008: Testosteronun ve testosteron
eksikliğinin yetişkin erkekler üzerindeki etkisi
Testosteronun hedef
organları
Etki
Testosteron eksikliğinin sonuçları
Cinsel organlar
Sperm üretimi,
Cinsel istek ve gücün
desteklenmesi
Cinsel istekte azalma
(Libido), Gece ereksiyonlarında
azalma, üretkenlik kaybı
Kemikler
Kemik yoğunluğu
Kemik yoğunluğunda azalma
(osteoporoz), kemiklerde kırılma
tehlikesi
Kaslar
Kas oluşumu ve yağ
dokusunda azalma
Kas kütlesi ve kas gücünde
azalma, kas ağrıları, eklemlerle
ilgili şikâyetler, yağsız kas kütlesinde azalma, karın bölgesindeki
yağların artması
Cilt
Cilt kalınlığı
Hassas, kuru cilt
Saçlar, kıllar
Erkeğe özgü vücut
kılları, Sakal uzaması
Koltuk altı ve vücut
kıllarında azalma, sakal
uzamasında azalma
Kardiyovasküler sistem
Kan üretimi,
Oksijen taşınması
Alyuvarlarda azalma, kansızlık,
yorgunluk
Sinir sistemi
Yaşama sevinci
Sıcak basması, taşikardi,
depresyon, zihinsel faaliyetlerde
azalma, konsantrasyon zayıflığı,
uyku bozuklukları
9
Sevildi! Çözüldü! Rahatladı!
Testosteron eksikliğinden
kaynaklanan sağlık riskleri.
Testislerde fonksiyon bozuklukları – Hipognadizm.
Karın bölgesindeki yağların testosteron eksikliğiyle
ilgisi nedir…
Hormon seviyesindeki azalmanın ciddiye alınması gerektiği, testosteron eksikliği ile
birlikte ortaya çıkabilen hastalıklardan anlaşılır. Burada testosteron eksikliğinin bu
hastalıklara sebep olup olmadığı ya da bunun tersinin söz konusu olup
olmadığı henüz tam olarak bilinmemektedir.
Erkeklerin sağlığı açısından temel risk faktörü karın bölgesindeki
yağlardır, özellikle de karın çevresinin 94 cmʻin üzerine çıkmasıdır.
İç organlara ait bu yağ, metabolik hastalıkta, aşırı kiloda, lipid
metabolizması bozukluğu, yüksek tansiyon ve kan şekeri değerlerinin
artması ile birlikte ortaya çıkan metabolik sendromda kilit rol oynar.
Bu hastalık dörtlüsü, kalp krizi veya felç gibi damar hastalıkları için risk
oluşturur.
Testosteron eksikliği ile karın bölgesi kaynaklı aşırı kilo arasında
karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır: Araştırmalara göre, karın bölgesi
yağ hücreleri tarafından üretilen proinflamatuar maddeler testosteron
seviyesinde azalmaya yol açmaktadır. Diğer taraftan, testosterondaki
azalma, karın bölgesinde yağ oluşumuna sebep olmaktadır.
Bu durumdan muzdarip olan erkeklerde ruh halinde çalkantılar,
konsantrasyon sorunları, performans düşüşü ve aynı zamanda
cinsel arzuda azalma ve ereksiyon sorunları görülmektedir.
Bu negatif döngü, spor ve diyet değişikliği dışında testosteron
replasman tedavisi (ayrıntılı bilgi için, bkz. Sayfa 12 ve 13)
ile kırılabilir.
10
Testosteron eksikliği
kolayca saptanabilir.
Testislerde fonksiyon bozuklukları – Hipognadizm.
Ereksiyon sorunu - testosteron eksikliğinin
bir işareti mi?
Ereksiyon sorununa (tıp dilinde „erektil disfonksiyon“) sahip erkeklerin yaklaşık
yüzde 20 ila 25ʻinde testosteron eksikliği de mevcuttur. Testosteron, ereksiyonu
korumada önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, ereksiyon sorununa sahip
erkekler, bu belirtinin arkasında testosteron eksikliğinin olup olmadığının
belirlenmesi için hormon seviyelerini ölçtürmek zorundadır.
Hangi muayeneler önemlidir?
Olası bir testosteron eksikliği durumunun belirlenmesi için, doktorunuz sizinle önce
şikâyetleriniz, olası hastalık geçmişi, günlük hayat, alışkanlıklar ve ilişki durumu
hakkında ayrıntılı bir konuşma yapar. Doktorunuzla birlikte fiziksel, ruhsal ve cinsel
sağlığınız konularını açıklığa kavuşturun.
Fiziksel muayene, kalp ve akciğerlerin dinlenmesi ve tansiyon ölçümünü içerir.
Gerekirse, doktorunuz testisler ve prostatın (prostat bezi) sonografisi veya
transrektal ultrason gibi görüntüleme tetkikleri de isteyebilir.
Testosteron değerleri de ölçülür. Bu değerler bir kan örneği alınarak hızlı ve kolay
bir şekilde belirlenebilir. Bunun için doktorunuz iki gün kanınızı alır ve serumdaki
toplam testosteronu ölçer. Testosteron seviyesi gün içinde dalgalanma gösterdiği
ve en yüksek değerine sabah saatlerinde ulaştığı için erken saatlerde ölçülmelidir. Testosteron değerleri 8 nmol/lʻnin altındaysa ve testosteron eksikliğine bağlı
tipik şikâyetler mevcutsa, doktorunuz tedavi seçeneklerinin neler olduğunu size
anlatacaktır.
11
Sevildi! Çözüldü! Rahatladı!
Daha fazla yaşama sevinci ve sağlık için
testosteron replasman tedavisi.
Testosteron eksikliğine yönelik tedavi seçenekleri
Testosteron değerleri tekrar normal aralıkta
Teşhis konduktan sonra doktorunuz hangi testosteron replasman tedavisinin
uygulanacağını sizinle konuşur. Bu konuda, pratik testosteron jellerinden plasterlere
kadar çeşitli tedavi seçenekleri mevcuttur. Testosteron replasman tedavisi her zaman
terapötik bir bütün konseptin bir parçası olarak görülmelidir. Buna, vücut geliştirme
ve kas çalışmaları, kilo verme ve sağlıklı beslenme ile birlikte uygun bir yaşam tarzı
da dahildir.
Enjeksiyon uygulama
Hastalığın derecesine göre depo preparat olarak uzun süreli ve kısa süreli
etkiye sahip enjeksiyon uygulanması da söz konusudur. Kısa süreli etkiye sahip
enjeksiyonlar iki ila üç haftada bir yenilenmelidir. Uzun süreli etkiye sahip
enjeksiyonlarda bu aralık 10 ila 14 hafta arasındadır. Her enjeksiyon uygulaması
için doktoru ziyaret etmek gerekir.
Etki genelde enjeksiyon sonrasında aşırı derecede artar, yani libido ve cinsellik
ilk haftalarda iyileşir. Ancak bu etki kısa bir süre sonra tekrar azalır. Enjeksiyon
aralığının sonunda, „Testosteron boşluğu“ adı verilen durum, depresif ruh
halleri ve sıcak basmasıyla birlikte ortaya çıkabilir. Kan sayımındaki değişikliklerde,
başlangıçtaki semptomları yeniden ortaya çıkaran enjeksiyon araları vermek gerekir.
Tabletler
Testosteronun vücut tarafından tablet şeklinde yeterli şekilde alınabilmesi
için bu tabletlerin yağlı öğünlerle birlikte alınması gerekir. Ayrıca bu
tabletleri günde iki ila üç kez almak gerekir. Ancak bu
yöntemin etkinliği tartışmalıdır.
Plaster
Plasterler günlük olarak, en iyisi akşam saat 22ʻde yapıştırılmalı ve
en az 20 saat cilt üzerinde kalmalıdır. Bunlar genelde
kolayca görünür ve geçici olarak yapışır. Uygulama
yerlerinde kızarıklıklar, aşırı terleme veya uygulamada sıcak
basması durumları ortaya çıkabilir.
12
Jeller
Testosteron replasman tedavisi modern ve pratik bir şekli de testosteron jelleri ile
sağlanır. Bu nispeten yeni tedavi seçeneği günlük, dozajı kolayca ayarlanabilir
uygulama şekli ile kararlı ve eşit bir hormon seviyesi oluşmasını sağlar, hormon
seviyesi normal aralığa çabucak ulaşır.
Testosteron jeli kullanıldıktan sonra eller su ve sabunla iyice yıkanmalıdır: Jel hızlı
bir şekilde emilse bile ciltteki kalıntılar temizlenemeyebilir. Bu nedenle, erkekler
uygulamadan hemen sonra başka insanlarla, özellikle çocuklar ve hamile kadınlarla
yakın cilt temasından kaçınmalıdır.
Jelin sabah uygulanmasıyla testosteronun doğal günlük ritmi taklit edilir. Testislerde
testosteron üretimi özelliği neredeyse tamamen kaybedilmiş olsa bile jel etkin bir
replasman sağlar.
Testosteron jelinin sağladığı özel avantajlar
• Çok hızlı etkime, kandaki testosteron seviyesi daha ilk günden normal
seviyeye gelir.
• İkinci günden itibaren sabit kalan bir değere ulaşılır.
• Tedavi bireyseldir ve istenildiği zaman tedaviye ara verilebilir.
• Tedavi evde ya da yolda uygulanabilir.
• Jel, artık bırakmadan veya cildi tahriş etmeden emilir.
i
Testosteronun pozitif etkileri hem kısa süreli, hem de uzun süreli uygulamada
korunur. Genel olarak testosteron replasman tedavisi güvenli ve iyi tolere edilen
bir tedavi olarak kendini kanıtlamıştır.
13
Sevildi! Çözüldü! Rahatladı!
Yaşam kalitesinin doğru
tedavi ile arttırılması.
Testosteron eksikliğine yönelik tedavi seçenekleri.
Dengelenmiş bir testosteron seviyesi ile daha iyi bir
yaşam kalitesi
Bu durumdan şikâyetçi olan erkekler testosteron replasman tedavisinden neler
beklemelidir?
‹
Daha fazla kas kütlesi ve gücü ‹
Kilo verme ‹
Karın bölgesinde daha az yağ ‹
Ruh halinde daha az çalkantı ‹
Cinsel fonksiyonların iyileşmesi
Œ Kemik yoğunluğunun daha
yüksek olması
ΠSorunsuz gece uykusu
Œ Daha güçlü motivasyon
ΠDaha iyi konsantrasyon becerisi
ve performans
Cinsel hayat ve ruh hali iyileşir
Erkekler, replasman tedavisi uygulanırken cinsel arzularının ve cinsel performanslarının
önemli ölçüde arttığını belirtmişlerdir. Ereksiyon sorunlarında (tıp dilinde „erektil
disfonksiyon“) cinsel güç önemli ölçüde artabilir. Ruh hali de düzelir: Hormon tedavisi
uygulanırken isteksizlik gibi negatif ve depresif duygular ortadan kaybolur. Bu
durumdaki erkekler tekrar önemli ölçüde fazla enerjiye ve yaşama sevincine sahiptir.
Karın bölgesindeki yağlar azalır
Özellikle karın çevresi fazla olan erkekler Testosteron replasman tedavisinden daha
fazla faydalanır. Çünkü testosteron azalması durumunda vücudun yağ oranı ciddi
ölçüde azaltılabilir. Cildin altındaki yağlar (subkutan yağ) ve karın bölgesindeki yağlar
(iç organlardaki yağlar) azalır ve aynı zamanda daha fazla kas üretilir. Karın bölgesindeki yağların bariz bir şekilde azaltılması için sadece alışkanlıkların uygun şekilde
değiştirilmesi genelde yeterli olmaz. Testosteron replasman tedavisinin hücrelere daha
düzgün bir şekilde şeker alınmasını sağladığı gösterilebilir. Böylece olası bir Tip II
Diabetes mellitusʻun semptomları da azaltılabilir. Genel olarak bakıldığında kalp krizi
ya da felç gibi eşlik eden ciddi hastalıkların riski de azalır.
Kemik yoğunluğu ve oksijen alımı artar
Kemik dokusu testosteron tarafından etkilendiği için osteoporoz hastalarının kemik
yoğunluğu bariz şekilde artar. Yaşa bağlı testosteron eksikliği olan erkeklerde genelde
kansızlık (anemi) görülür. Testosteron verilmesi ile alyuvarların sayısı artar; vücut
hücreleri oksijenle daha iyi bir şekilde beslenir.
14
Testosteron eksikliğinde
öneriler ve yardım.
Testosteron eksikliğine yönelik tedavi seçenekleri.
Öneriler ve yardım
Kendinizde testosteron eksikliğiyle ilgili ilk belirtileri gördüğünüz takdirde, ilk
danışmanız gereken kişi aile doktorunuz veya genel bir doktor olmalıdır.
Erkekler, şikâyetlerinin tipine bağlı olarak ürolog, dahiliyeci veya androlog gibi
uzmanlara da gider. Çoğu zaman, öneri arayışında olan erkekler üroloğa başvurur,
çünkü ürologlar 40 yaş ve üzerindeki erkeklerin yıllık kontrol muayenelerini
gerçekleştirir ve böylece hastalarda daha fazla güven oluştururlar.
i
Online ipucu
www.urologenportal.de
www.maenner-gerecht.de
Ürologlarla ilgili arama motoru
Erkek sağlığı ve erkeklik „konusu“ ile ilgili
bilgilendirme sitesi
Yayınlayan/Teşvik eden:
Ferring Arzneimittel GmbH
Fabrikstraße 7
24103 Kiel
15
FERRING Arzneimittel GmbH • Fabrikstraße 7 • 24103 Kielʻin bir hizmetidir
Telefon 0431-58 52 0 • Fax 0431-58 52 74 • E-posta [email protected]
07378111
Sevildi! Çözüldü! Rahatladı!
Männergesundheit.
Geht Männer an.
Wichtige Informationen zum Thema Testosteron.
Geliebt! Gelöst! Gelassen!
1
Geliebt! Gel
Gel
Gelöst! Gel
Gelassen!
Was Sie über sich
wissen sollten.
Editorial
Männergesundheit – geht Männer an
Hätten Sie es gewusst? Auch Männer durchleben hormonelle Veränderungen. Geringere
sexuelle Lust, stärkerer Muskelabbau oder Schlafstörungen können auch in den besten
Jahren auftreten. Häufig verbirgt sich hinter diesen Symptomen ein Hormonmangel: In der
Lebensmitte kann es zu einem langsamen Absinken des Hormons „Testosteron“ kommen.
Nicht immer denkt man bei Beschwerden gleich an einen Testosteronabfall. Unter uns:
Männer tendieren manches Mal dazu, diese Beschwerden zu ignorieren.
Diese Broschüre möchte Sie über Testosteron informieren: Sie erklärt, welche körperlichen
und psychischen Veränderungen möglicherweise durch einen Testosteronmangel verursacht
werden können und was man(n) dagegen unternehmen kann.
Lernen Sie Ihr bedeutendstes Sexualhormon kennen!
Machen Sie den Testosteron-Check und sprechen Sie mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt, wenn Sie
Anzeichen eines abfallenden Hormonspiegels bei sich bemerken.
Bleiben Sie in Form –
herzlichst
Ihre
FERRING Arzneimittel GmbH
2
Geliebt! Gel
Gel
Gelöst! Gel
Gelassen!
Testosteron – von Beginn
an bestimmend.
Testosteron – ein männliches Sexualhormon von besonderer Bedeutung
Testosteron – Lust und Leid des Mannes
Hormone, die eine so genannte „männliche“ Wirkung besitzen, werden Androgene genannt.
Ihr wichtigster Vertreter ist das Sexualhormon Testosteron.
Was macht den Mann zum Mann? Testosteron spielt schon im
Mutterleib eine wichtige Rolle bei der Geschlechtsentwicklung.
Zwischen der siebten und elften Schwangerschaftswoche sorgt
es beim männlichen Embryo für die Ausbildung der Geschlechtsorgane. In der Kindheit liegt der Testosteronspiegel der Jungen
nur wenig über dem der Mädchen. Während der Pubertät erhöht
sich jedoch beim Jungen die Testosteronausschüttung um das
10-fache und steuert die körperliche Entwicklung zum Mann.
Testosteron ist für das männliche Erscheinungsbild, die sexuelle
Lust (Libido) und die Produktion der Spermien verantwortlich.
Neben diesen Aufgaben fördert das Hormon das ganze Leben
hindurch – über seinen Einfluss auf den Mineralstoffwechsel –
auch den Aufbau von Knochen und Muskeln.
Testosteron kann aber noch mehr: Das Hormon für Aktivität und Lebensfreude beeinflusst
auch das seelische Befinden und die geistige Leistungsfähigkeit.
Testosteron und Östrogen – Hormone für beide Geschlechter
i
Testosteron zirkuliert nicht nur im männlichen, sondern auch im weiblichen Körper,
wo es unter anderem bei der Entwicklung der Sexualität eine wichtige Rolle spielt.
Der Testosteronspiegel ist bei Frauen allerdings ungefähr 10-mal niedriger als bei Männern.
Als Gegengewicht zum Testosteron bildet der männliche Körper in geringen Mengen auch
Östrogen – das weibliche Geschlechtshormon. Testosteron wird beim Mann hauptsächlich
in den Hoden und bei der Frau in den Eierstöcken gebildet.
3
Geliebt! Gel
Gel
Gelöst! Gel
Gelassen!
Die Testosteronbildung
beim Mann.
Testosteron – ein männliches Sexualhormon von besonderer Bedeutung
Wie wird Testosteron gebildet?
Das beim Mann in den Hoden produzierte Testosteron unterliegt einem fein abgestimmten
Regelkreis:
Im Gehirn befindet sich eine übergeordnete Hormondrüse – der Hypothalamus. Der
Hypothalamus schüttet etwa alle 120 Minuten das Steuerhormon GnRH (GonadotropinReleasing-Hormon) aus, nachts und in den frühen Morgenstunden noch häufiger. In der
Hirnanhangsdrüse regt GnRH die Bildung und Ausschüttung zweier weiterer Hormone an:
LH (Luteinisierendes Hormon) und FSH (Follikelstimulierendes Hormon). Beide wirken auf die
Hoden: FSH aktiviert in den Sertoli-Zellen die Bildung der Spermien, LH regt die Produktion
von Testosteron in den Leydig-Zellen an. Das gebildete Testosteron wird dann mittels
bestimmter Eiweiße über die Blutbahn zu den entsprechenden Zielorganen transportiert –
wie beispielsweise den Geschlechtsorganen oder den Muskeln.
Geregelt wird die Testosteronproduktion über einen so genannten Rückkoppelungs-Mechanismus: Steigt der Testosteronspiegel im Blut an, wird die Ausschüttung von LH und FSH
reduziert. Durch diesen Vorgang wird im Hoden weniger Testosteron gebildet. Ist der Testosteronspiegel niedrig, wird die Produktion des Hormons wieder angeregt.
Hypothalamus
GnRH
Hirnanhangdrüse/Hypophyse
FSH & LH
Hoden
FSH
Sertoli-Zellen:
Spermienbildung
Abbildung: Regelkreis Testosteronproduktion
4
LH
Leydig-Zellen:
Testosteronbildung
Testosteron – das Gleichgewicht
ist entscheidend.
Hodenunterfunktion – Hypogonadismus
Wissenswertes
Œ
Œ
Œ
Œ
i
Ein geschlechtsreifer Mann produziert ungefähr 7 mg Testosteron pro Tag.
Testosteron kann nicht in den Hoden gespeichert werden.
Am Vormittag sind die Testosteronwerte am höchsten.
Testosteron wird zu 95 Prozent in den Hoden und zu 5 Prozent in den Nebennierenrinden gebildet.
Testosteronmangel – oft unerkannt, mit vielen Folgen
Was passiert, wenn das Testosteron aus dem Gleichgewicht gerät? Ein Testosteronmangel
kann Männer beeinträchtigen, beispielsweise ihre Muskeln, ihren Schlaf oder ihre Leistungsfähigkeit.
Zu einem Testosteronmangel kommt es bei einer Unterfunktion der Hoden, medizinisch
auch als Hypogonadismus bezeichnet. Schätzungen zufolge leiden über zwei Millionen
Männer in Deutschland an einem Testosteronmangelsyndrom (TMS). Man unterscheidet
zwischen der so genannten primären und sekundären Hodenunterfunktion:
Primäre Hodenunterfunktion:
Die primäre Hodenunterfunktion wird durch eine angeborene Fehlbildung oder durch eine
erworbene Schädigung der Hoden verursacht. Eine erworbene Schädigung kann unter
anderem durch Strahlenschäden, Verletzungen oder auch Erkrankungen wie eine Hodenentzündung hervorgerufen werden.
Sekundäre Hodenunterfunktion:
Bei der sekundären Hodenunterfunktion handelt es sich um eine Störung der zentralen
Steuerorgane Hypothalamus und Hirnanhangsdrüse (Hypophyse). Zum Beispiel können
Unterernährung oder eine Schilddrüsenunterfunktion die Ursache für eine sekundäre
Hodenunterfunktion sein.
5
Geliebt! Gel
Gel
Gelöst! Gel
Gelassen!
Die Testosteronbildung
beim Mann.
Hodenunterfunktion – Hypogonadismus
Ein Spezialfall – die „männlichen Wechseljahre“:
Diese altersbedingte Hodenunterfunktion wird auch Testosteronmangelsyndrom (TMS)
genannt. Wechseljahre können also auch bei Männern auftreten.
Dass die Hodenfunktion mit zunehmendem Alter abnehmen kann und dadurch weniger
Testosteron in den Leydig-Zellen produziert wird, hat man erst in den letzten Jahrzehnten
erkannt. Der Abfall des Testosteronwertes beginnt schleichend und zieht sich oft über Jahre
hin. Dieser langsame Prozess ist auch einer der Gründe, warum Veränderungen häufig nicht
erkannt werden oder kein Zusammenhang zwischen dem niedrigen Testosteronspiegel und
auftretenden Beschwerden hergestellt wird.
Zwischen dem 40. und dem 70. Lebensjahr verringert sich der Testosteronspiegel um circa
30 Prozent. Die Ursachen für diese altersbedingte Hodenunterfunktion sind hauptsächlich
auf zwei Vorgänge zurückzuführen:
• Aus dem Hypothalamus wird weniger GnRH
freigesetzt, was mit einer verringerten
Testosteronproduktion in den Hoden
verbunden ist. Auch kommt es zu einer
Abnahme der Leydig-Zellen, in denen das
Testosteron produziert wird.
• Für den sinkenden Testosteronspiegel
ist jedoch nicht nur die abnehmende
Produktion des Hormons im Hoden
verantwortlich, sondern auch der altersbedingte Anstieg des so genannten
Sexualhormon bindenden Globulins
(SHBG). Dieses Transporteiweiß bindet
das Testosteron im Blut und verhindert
somit, dass das Hormon aktiv wird.
Dadurch ist die Auswirkung des erniedrigten Testosteronspiegels noch
ausgeprägter.
6
Testosteron – das Gleichgewicht
ist entscheidend.
Hodenunterfunktion – Hypogonadismus
Bei erwachsenen Männern kommt es zu tagesabhängigen Schwankungen des Testosteronspiegels. Am höchsten sind die Werte morgens. Abends dagegen sind sie in der Regel am
niedrigsten. Mit zunehmendem Alter nehmen auch diese Schwankungen des Testosteronspiegels ab.
Bei einem gesunden Mann hört die Bildung von Testosteron jedoch niemals ganz auf – die
Zeugungsfähigkeit bleibt bis ins hohe Alter erhalten.
Welcher Testosteronwert ist normal?
Als normal gelten Testosteronwerte zwischen 12 und 35 nmol/l (Nanomol pro Liter). Zurzeit
gibt es für den älteren Mann allerdings keine allgemein gültigen Testosteron-Normwerte.
Internationale Fachgesellschaften einigten sich darauf, dass bei Werten von unter
8 nmol/l eine Testosteron-Ersatztherapie (Testosteron-Substitution) angewendet werden
sollte.
Bei Werten, die im Bereich von 8 nmol/l und 12 nmol/l liegen, richtet sich der Behandlungsbedarf nach den Symptomen.
7
Geliebt! Gel
Gel
Gelöst! Gel
Gelassen!
Ein Testosteron-Check
bringt Aufschluss.
Hodenunterfunktion – Hypogonadismus
Fragen Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt nach einem Testosteron-Check!
Mit zunehmendem Alter haben zwar immer mehr Männer einen Testosteronmangel, doch
gibt es große individuelle Unterschiede.
So können auch junge Männer bereits einen Testosteronmangel mit ausgeprägten Krankheitszeichen aufweisen oder sehr alte Männer noch über Testosteronwerte im Normbereich
verfügen. Vermutlich sind genetische Faktoren für diese Unterschiede verantwortlich.
Neben den Genen hat auch die Lebensführung – Ernährung, Alkoholkonsum, sportliche
Betätigung oder Stress – Einfluss auf die Testosteronwerte.
8
Testosteronmangel – häufig
unterschätzt.
Hodenunterfunktion – Hypogonadismus
Wie macht sich ein Testosteronmangel bemerkbar?
Die durch einen Testosteronmangel hervorgerufenen Symptome sind so vielfältig wie die
Funktionen des Hormons im männlichen Organismus. So reicht die Palette der Symptome
von Einschränkungen der Sexualfunktionen bis zu Störungen des seelischen Wohlbefindens.
Betroffene Männer berichten oft über eine deutliche Abnahme der Lebensqualität.
Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über die Folgen des Testosteronmangels.
Tabelle 1: modifiziert nach Hormone und Männergesundheit, Bundesverband für Gesundheitsinformation
und Verbraucherschutz – Info Gesundheit e. V., 2008: Wirkungen von Testosteron und Testosteronmangel bei
erwachsenen Männern
Zielorgane des Testosterons
Wirkung
Folgen des Testosteronmangels
Geschlechtsorgane
Spermienbildung,
Unterstützung von
sexueller Lust und
Potenz
Knochendichte
Verringerte sexuelle Lust
(Libido), Rückgang nächtlicher
Erektionen, Verlust der
Zeugungsfähigkeit
Abnahme der Knochendichte
(Osteoporose), Gefahr von
Knochenbrüchen
Muskeln
Muskelaufbau und
Reduzierung von
Fettgewebe
Nachlassende Muskelmasse und
Muskelkraft, Muskelschmerzen,
Gelenkbeschwerden, Abnahme
der fettfreien Körpermasse,
Zunahme des Bauchfettes
Haut
Hautdicke
Empfindliche, trockene Haut
Haare
Typisch männliche
Körperbehaarung,
Bartwuchs
Abnahme der Achsel-, und
Körperbehaarung, verminderter
Bartwuchs
Herz-Kreislauf-System
Blutbildung,
Sauerstofftransport
Abnahme der roten Blutkörperchen, Blutarmut, Müdigkeit
Nervensystem
Lebenslust
Hitzewallungen, Herzrasen,
Depressionen, Abnahme der
geistigen Aktivität, Konzentrationsschwäche, Schlafstörungen
Knochen
9
Geliebt! Gel
Gel
Gelöst! Gel
Gelassen!
Gesundheitsrisiken
durch Testosteronmangel.
Hodenunterfunktion – Hypogonadismus
Was Bauchfett mit Testosteronmangel zu tun hat…
Dass ein zu niedriger Hormonspiegel ernst zu nehmen ist, zeigt sich anhand der Begleiterkrankungen, die zusammen mit einem Testosteronmangel auftreten können. Dabei ist noch
nicht ganz klar, ob der Testosteronmangel diese Erkrankungen verursacht oder umgekehrt.
Als Hauptrisikofaktor für Männergesundheit gilt das Bauchfett, insbesondere
wenn der Bauchumfang mehr als 94 cm beträgt. Dieses so genannte viszerale
Fett spielt eine Schlüsselrolle beim Metabolischen Syndrom – einer Stoffwechselerkrankung, bei der Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und erhöhte Blutzuckerwerte gemeinsam auftreten. Dieses Quartett
an Krankheiten stellt ein Risiko für Gefäßerkrankungen wie Herzinfarkt oder
Schlaganfall dar.
Zwischen Testosteronmangel und bauchbetontem Übergewicht besteht ein
wechselseitiger Zusammenhang: Studien zufolge führen die von den Zellen
des Bauchfettes produzierten entzündungsfördernden Substanzen zu einem
Absinken des Testosteronspiegels. Auf der anderen Seite fördert ein Mangel an
Testosteron die Bildung von weiterem Bauchfett.
Bei den betroffenen Männern machen sich Stimmungsschwankungen, Konzentrationsprobleme, Leistungsabfall, aber auch sexuelle Unlust und Erektionsprobleme bemerkbar.
Durchbrochen werden kann dieser negative Kreislauf neben Sport und Ernährungsumstellung durch eine Testosteron-Ersatztherapie (weitere Informationen siehe Seite 12 und 13).
10
Testosteronmangel kann
einfach festgestellt werden.
Hodenunterfunktion – Hypogonadismus
Erektionsstörungen – ein Hinweis auf Testosteronmangel?
Ungefähr 20 bis 25 Prozent der Männer mit Erektionsproblemen (medizinisch: Erektile Dysfunktion) weisen auch einen Testosteronmangel auf. Testosteron spielt eine entscheidende
Rolle, die Erektion aufrecht zu erhalten. So sollten Männer mit Erektionsproblemen ihren
Hormonspiegel bestimmen lassen, um abzuklären, ob sich ein Testosteronmangel hinter
diesem Symptom verbirgt.
Welche Untersuchungen sind wichtig?
Um einen möglichen Testosteronmangel festzustellen, führt die Ärztin/der Arzt mit Ihnen
zuerst ein ausführliches Gespräch über Beschwerden, mögliche Vorerkrankungen, Lebensumstände, Lebensgewohnheiten und Partnerschaft. Klären Sie gemeinsam mit Ihrer Ärztin/
Ihrem Arzt Fragen zum körperlichen, psychischen und sexuellen Wohlbefinden.
Die körperliche Untersuchung beinhaltet das Abhören von Herz und Lunge sowie eine Blutdruckmessung. Gegebenenfalls wird Ihre Ärztin/Ihr Arzt auch bildgebende Verfahren wie
beispielsweise eine Sonographie der Hoden und der Prostata (Vorsteherdrüse) oder einen so
genannten transrektalen Ultraschall einsetzen.
Auch die Testosteronwerte werden gemessen. Sie können schnell und einfach durch eine
Blutentnahme bestimmt werden. Hierbei nimmt Ihre Ärztin/Ihr Arzt an zwei Tagen Blut ab
und misst das Gesamttestosteron im Serum. Da der Testosteronspiegel während des Tages
schwankt und in den Morgenstunden am höchsten ist, muss er in der Früh gemessen
werden. Liegen die Testosteronwerte unter 8 nmol/l und treten die für einen Testosteronspiegel typischen Beschwerden auf, wird die Ärztin/der Arzt Ihnen Behandlungsmöglichkeiten vorstellen.
11
Geliebt! Gel
Gel
Gelöst! Gel
Gelassen!
Die Testosteron-Ersatztherapie für
mehr Lebensfreude und Gesundheit.
Behandlungsmöglichkeiten des Testosteronmangels
Testosteron wieder im Normbereich
Nach Diagnosestellung bespricht Ihre Ärztin/Ihr Arzt mit Ihnen, welche Art der TestosteronErsatztherapie für Sie in Frage kommt. Hierzu gibt es verschiedene Behandlungsmöglichkeiten, von praktischen Testosteron-Gelen bis zu Pflastern.
Die Testosteron-Ersatztherapie ist immer als Teil eines therapeutischen Gesamtkonzeptes zu
sehen. Hierzu gehört auch eine entsprechende Lebensführung mit körperlichem Aufbau- und
Muskeltraining, Gewichtsreduktion und gesunder Ernährung.
Injektionen
Je nach Schweregrad der Erkrankung gibt es lang wirksame und kurz wirksame Injektionen
als Depotpräparate. Kurz wirksame Injektionen müssen alle zwei bis drei Wochen erneuert
werden. Bei lang wirksamen Injektionen liegen die Intervalle bei 10 bis 14 Wochen. Für jede
Injektion ist ein Arztbesuch nötig.
Häufig steigt die Wirkung kurz nach der Injektion übermäßig an, das heißt Libido und
Sexualität verbessern sich in den ersten Wochen. Die Wirkung lässt jedoch bald wieder nach.
Dieses so genannte „Testosteronloch“ am Ende des Spritzenintervalls kann auch mit depressiven Verstimmungen und Hitzewallungen einhergehen. Bei Veränderungen des Blutbildes
sind Injektionspausen nötig, welche die ursprünglichen Symptome wieder aufleben lassen.
Tabletten
Damit das Testosteron aus der Tablette in ausreichender Form vom Körper aufgenommen werden kann, muss diese zusammen mit einer fetthaltigen Mahlzeit
eingenommen werden. Außerdem ist eine Einnahme zwei- bis dreimal täglich
erforderlich. Die Wirksamkeit gilt jedoch als umstritten.
Pflaster
Pflaster müssen täglich, am besten abends gegen 22 Uhr aufgeklebt
werden und für mindestens 20 Stunden auf der Haut bleiben. Sie sind
oft leicht sichtbar und haften unbeständig. Rötungen an den Auftragungsstellen, Schweißausbrüche oder Hitzewallungen können bei
der Anwendung auftreten.
12
Gele
Eine zeitgemäße und praktische Form des Testosteron-Ersatzes bietet das Testosteron-Gel.
Diese relativ neue Behandlungsmöglichkeit lässt durch tägliches, einfach dosierbares Auftragen ein stabiles und gleichmäßiges Hormonniveau entstehen, der Hormonspiegel erreicht
schnell den Normbereich.
Nach der Anwendung eines Testosteron-Gels sollten die Hände gründlich mit Wasser
und Seife gewaschen werden: Auch wenn das Gel schnell einzieht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Reste auf der Haut bleiben. Daher sollten Männer direkt nach der
Anwendung keinen engen Hautkontakt mit anderen Personen – besonders mit Kindern
und Schwangeren – haben.
Durch das Auftragen des Gels am Morgen wird der natürliche Tagesrhythmus des Testosterons nachgeahmt. Selbst bei praktisch vollständigem Verlust der Testosteronproduktion
im Hoden bietet das Gel einen wirksamen Ersatz.
Besondere Vorteile des Testosteron-Gels
• Sehr schneller Wirkeintritt, der Testosteronspiegel im Blut normalisiert
sich bereits am ersten Tag.
• Schon ab dem zweiten Tag ist ein gleichbleibender Wert erreicht.
• Die Behandlung ist individuell und kann jederzeit abgesetzt werden.
• Die Therapie ist zu Hause oder unterwegs durchführbar.
• Das Gel zieht rückstandslos ohne Hautreizungen ein.
i
Die positiven Wirkungen von Testosteron bleiben sowohl bei einer
Kurzzeit- als auch bei einer Langzeitanwendung erhalten. Insgesamt hat sich
die Testosteron-Ersatztherapie als sicher und gut verträglich erwiesen.
13
Geliebt! Gel
Gel
Gelöst! Gel
Gelassen!
Steigerung der Lebensqualität
mit der richtigen Therapie.
Behandlungsmöglichkeiten des Testosteronmangels
Mehr Lebensqualität durch einen ausgeglichenen Testosteronspiegel
Was dürfen betroffene Männer von einer Testosteron-Ersatztherapie erwarten?
Verbesserte sexuelle Funktionen ‹
Mehr Muskelmasse und -kraft ‹
Gewichtsreduktion ‹
Weniger Bauchfett ‹
Geringere Stimmungsschwankungen ‹
Œ Höhere Knochendichte
Œ Ungestörter Nachtschlaf
Œ Stärkerer Antrieb
Œ Höhere Konzentrations- und
Leistungsfähigkeit
Sexualität und Stimmungslage verbessern sich
Männer berichteten, dass sich ihre Libido und die Qualität des sexuellen Erlebens unter einer Testosteron-Ersatztherapie erheblich verbesserten. Bei Erektionsproblemen (medizinisch: erektile Dysfunktion) konnte die Potenz entscheidend erhöht werden. Auch die Stimmungslage hellte sich auf:
Unter der Hormontherapie verschwanden negative und bedrückende Gefühle sowie Antriebslosigkeit. Die betroffenen Männer verfügten wieder über wesentlich mehr Energie und Lebensfreude.
Das Bauchfett nimmt ab
Insbesondere Männer mit erhöhtem Bauchumfang profitieren besonders gut von einer
Testosteron-Ersatztherapie. Denn der Körperfettanteil kann bei Vorliegen eines Testosteronmangels erheblich verringert werden. Sowohl das Fett unter der Haut (subkutanes Fett) als auch das
Bauchfett (viszerales Fett) nehmen ab, während gleichzeitig mehr Muskeln gebildet werden. Eine
alleinige Umstellung der Lebensgewohnheiten reicht oft nicht aus, um eine deutliche Reduktion
des Bauchfettes zu erreichen. Es konnte gezeigt werden, dass eine Testosteron-Ersatztherapie zu
einer besseren Aufnahme von Zucker in die Zellen führt. Hierdurch können auch die Symptome
eines eventuell bestehenden Diabetes mellitus Typ II verringert werden. Insgesamt wird das
Risiko für schwerwiegende Begleiterkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall gesenkt.
Knochendichte und Sauerstoff-Versorgung nehmen zu
Da auch das Knochengewebe durch Testosteron beeinflusst wird, nimmt bei Patienten mit einer
Osteoporose die Knochendichte deutlich zu. Männer mit einem altersbedingten Testosteronmangel
weisen oft eine Blutarmut (Anämie) auf. Durch die Gabe von Testosteron wird die Anzahl der roten
Blutkörperchen erhöht; die Köperzellen werden besser mit Sauerstoff versorgt.
14
Rat und Hilfe
bei Testosteronmangel.
Behandlungsmöglichkeiten des Testosteronmangels
Rat und Hilfe
Sollten Sie bei sich erste Anzeichen für einen Testosteronmangel feststellen, ist die erste
Ansprechpartnerin/der erste Ansprechpartner die Hausärztin/der Hausarzt oder die Allgemeinärztin/der Allgemeinarzt.
Je nach Art der Beschwerden gehen Männer aber auch gleich zu Spezialistinnen/Spezialisten
wie Urologen, Internisten oder Andrologen. In vielen Fällen wendet sich der Rat suchende
Mann an die Urologin/den Urologen, da diese/dieser bei Männern ab 40 routinemäßig die
jährlichen Kontrolluntersuchungen durchführt und dabei ein gewisses Vertrauensverhältnis
entsteht.
i
Online-Tipp
www.urologenportal.de
www.maenner-gerecht.de
Die Suchmaschine für Urologinnen/Urologen
Die Infoaktion zu Männergesundheit und
dem „Stoff“ der Männlichkeit
Herausgeber/Initiator:
Ferring Arzneimittel GmbH
Fabrikstraße 7
24103 Kiel
15
Ein Service von: FERRING Arzneimittel GmbH • Fabrikstraße 7 • 24103 Kiel
Telefon 0431-58 52 0 • Fax 0431-58 52 74 • Email [email protected]
07363610
Geliebt! Gelöst! Gelassen!
Download