Nazlı KOÇ 6000 lira değerindeki senetli borcunu vadesiden 120 gün

advertisement
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DİLOVASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
KKT 10
MESLEKİ MATEMATİK
1. Nazlı KOÇ 6000 lira değerindeki senetli borcunu
vadesiden 120 gün önceden ödüyor ve satıcı firma
tarafından %8 iskonto yapılıyo. Buna göre senedin
iskonto tutarı kaç liradır?
a) 100
b) 110
c) 120
d) 130
e)160
2. Azra TUNÇ akın ticarete olan 8000 lira senetli
borcunu vadesinden 3 ay önce ödemek istiyor.
ödeme firma tarafından kabul ediliyor ve kendisine
%6 iskonto yapılıyor. Buna göre senedin peşin
değeri kaç liradır?
a) 7150
b) 7140
c) 7130
d) 6120
e) 7880
3. B:4000 n:1 yıl t:%12 İd:?
K:?
a) 480/3520
b) 450/3550
c) 400/3600
d)360/3640
e) 500/3500
4. 43y sayısı 4 ile tam bölünebilen bir sayıdır. buna
göre y nin alacağı değerlerin çarpımı kaçtır?
a) 3
b) 6
c) 9
d)12
e) 15
5. 45a2b sayısı rakamları farklı 15 ile tam bölünebilen
bir sayıdır. buna göre a nın alacağı değerlerin
toplamı kaçtır?
a) 15
b) 12
c) 9
d) 6
e) 3
6. 1200 sayısının yüzde kaçı 36 dır?
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50
İSKONTO/GENEL TEKRAR
12. 8 musluk bir havuzu 12 saatte doldurmaktadır. buna
göre havuzun 3 saatte dolması için kaç musluğa
daha ihtiyaç vardır?
a) 32
b) 28
c) 24
d) 20
e) 16
13. maliyet fiyatı 420 lira olan bir mal %30 karla
satıldığında kaç tutarı kaç lira olur?
a) 126
b) 115
c) 105
d) 98
e) 76
14. maliyet fiyatı 600 lira olan bir ürün 840 TL ye
satılmıştır. buna göre maliyet fiyatı üzerinden kar
oranı yüzde kaçtır?
a) 10
b) 15
c) 25
d) 35
e) 40
15. maliyet fiyatı 960 TL olan bir ürün %25 zararla
satıldığında satış fiyatı kaç lira olur?
a) 720
b) 760
c) 800
d) 820
e) 900
16. Bir ürün satış fiyatı üzerinden %20 karla 640 liraya
satılmaktadır. buna göre bu ürün maliyet fiyatı kaç
liradır?
a) 560
b) 512
c) 600
d) 480
e) 450
17. ahmet 2500 lira anaparasını yıllık %8 den 6 aylığına
bir bankaya yatırdığında vade sonunda toplam kaç
lira alır?
a) 2600
b) 2700
c) 2800
d) 2900
e) 3000
7. 450 sayısının %20 si %30 undan kaç eksiktir?
a) 15
b) 30
c) 45
d) 50
e) 65
18. Bir bankaya yıllık % 12 den yatırılan para kaç ay
sonra kendisinin 1/4 kadar faiz getirir?
a) 12
b) 18
c) 22
d) 25
e) 30
8. hangi sayının %15 i 30 dur?
a) 120
b) 150
c) 180
d) 200
e) 250
19. 40 saysının yarısının 3 katının 20 eksiği kaçtır?
a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50
9. 450 km yolun 135 km sini giden bir araç yolun yüzde
kaçını gitmiştir?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30
20. etiket fiyatı üzerinden %20 zararla 150 lira satılan bir
ürünün maliyet fiyatı kaç liradır?
a) 320
b) 300
c) 280
d) 200
e) 180
10. a:b:c=2:3:4 sayılarıyla sırasıyla orantılıdır. a+b+c=27
ise b kaçtır?
a) 4
b) 6
c) 9
d) 10
e) 12
21. 370 lira 4,5,6 sayıları ile ters orantılı olarak
dağıtılacaktır. buna göre en az alan kaç lira alır?
a) 150
b) 120
c) 100
d) 90
e) 80
11. 420 TL para 3,5,6 yaşlarındaki üç çocuğa yaşlarıyla
orantılı şekilde dağıtılacaktır. buna göre büyük
çocuk kaç TL almıştır?
a) 180
b) 160
c) 140
d) 120
e) 100
22. 50 sayısına kaç eklenirse sayıda yüzde 30 artış
olur?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 25
e) 30
13. 4440 sayısının asal çarpanlarını toplamı kaçtır?
1. a,b,c farklı rakamlar olmak üzere
4a-7b+3c ifadesinin değeri en az kaçtır?
a) 49
b) 47
d)37
a)-57
b) -58 c)-59
c) 40
e) 29
d) -60 e) -61
14. x ve ye doğal sayılar olmak üzere;
2. a ve b birer rakam olmak üzere
4x+5y=45 ise x in alacağı kaç değer vardır?
2a=3b ise 5a+b ifadesinin en büyük değeri kaçtır?
a) 1
a) 35
b) 38
c) 48
d) 51
e) 53
3. iki pozitif tam sayınını toplamı 29 ise bu sayıların
çarpımı en çok kaçtır?
b) 2
d) 4
c) 3
e) 5
15. 72.x=y eşitliğine göre x+y toplamı en küçük değeri
kaçtır?
a) 210 b) 200 c) 180 d) 150 e) 90
a) 28
b) 24
d) 12
c) 18
e) 10
4. aşağıdaki sayılardan hangisi tek sayıdır?
a) 5²²-7
b) 4²³+9!
c) 3².2³+5³²
d) 3³³-0!
e) 73!+6²³
5. üç basamaklı 4 sayının toplamı 634 olduğuna göre
en büyük sayı en çok kaçtır?
16. 360 sayısının;
a) asal çarpanları...................................
b) asal çarpanlarının sayısı...................
c) pozitif bölenlerin sayısı......................
d) tam sayı bölenlerin sayısı.................
e) tam sayı bölenlerin toplamı...............
f) asal olmayan tam sayı bölenlerini sayısı...........
a) 340 b) 339 c) 338 d) 336 e) 334
6. 3+7+11+....................79 işleminin sonucu kaçtır?
a) 760
b) 779
d) 1076
c) 820
a) 5
e)1080
b) 5
d)9
b) 4
d) 2
7. ab+ba+aa+bb=154 olduğuna göre a+b kaçtır?
a) 3
17. 2a5b sayısı rakamları farklı bir sayıdır. bu sayı 15 ile
tam bölünebildiğine göre a nın kaç değeri vardır?
18. 41ab dört basamaklı çift sayısının 5 ve 9 ile
bölümünde kalan 2 olduğuna göre a-b farkı kaçtır?
c) 7
e) 11
a) -2
b)-1
d) 1
8. abc-cba=495 olduğuna göre üç basamaklı kaç tane
abc sayısı yazılabilir?
a) 24
b) 36
d) 48
4 ile bölümünde kalan x
5 ile bölümünde kalan y
9 ile bölümünde kalan z
olduğuna göre x+y+z kaçtır?
c) 40
e) 50
a) 4
b) 653
d) 645
c) 0
e) 2
19. 120 basamaklı 253253.........253 sayısının;
9. 7 tabanında üç basamaklı rakamları birbirinden farklı
en büyük çift sayı kaçtır?
a) 654
c)3
e) 1
c) 652
b) 6
d) 8
c) 7
e) 9
e) 643
20. 56!-4! sayısının son üç basamağının toplamı kaçtır?
10. 4 sayı tabanı olmak üzere (312)4 sayısının 3 fazlası
kaçtır?
a) 16
b) 18
d) 22
a) 321
b) 322
d) 324
c) 323
e) 325
21. (n+1)!
n!
-------- +---------- =15 ise (n-2)! kaçtır?
n!
(n-1)!
11. 6 sayı tabanı olmak üzere;
(421)6-(252)6 işleminin sonucu kaçtır?
a) 125
b) 135
d) 225
c) 20
e) 25
c) 145
e) 235
a) 720 b) 480 c) 120 d) 24
22.
2
4
1
--------+------- - -----5
3
2
e) 6
işleminin sonucu kaçtı?
12. a sayı tabanı olmak üzere
a) 2/5 b)3/5
(341)a=96 olduğuna göre a kaçtır?
a) 9
b) 8
d)6
c)7
e) 5
c)4/5
d)6/5
e)7/5
Download