Bitki Biyo Çeitlilii.indd

advertisement
ÖN SÖZ
Canlılar alemi içinde en kalabalık grubu oluşturan bitkiler, yaşamın
devamlılığının vazgeçilmez unsurlarıdır. Başta beslenme ihtiyaçlarımızın
giderilmesi olmak üzere, her alanda bitkilerden yararlanılmaktadır. Bu da
çevremizdeki bitkilerin tanınmasını zorunlu hale getirmektedir.
Bu eser, Türkiye’deki Biyoloji Bölümlerinde okutulan Tohumsuz Bitkiler
Uygulama derslerinde ihtiyaç duyulan kaynak eksikliğini gidermek amacıyla
hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında emekli öğretim üyesi sayın Yrd. Doç.
Dr. Güler DALGIÇ’ın kütüphanesinden büyük ölçüde yararlanılmıştır. Kendisine
teşekkürü bir borç biliriz. Ayrıca bitki sistematiğindeki son gelişmeleri içeren
kaynaklara önemli ölçüde yer verilmiştir.
Kitabın, uygulamalı bilimlerde öğrenim gören öğrencilerimize faydalı
olması dileklerimizle.
Kocaeli, Kasım 2013
Prof. Dr. Fazıl ÖZEN
Yrd. Doç. Dr. Özlem AKSOY
Araş. Gör. Arda ACEMİ
iii
Download