AHE Alternatif Kazanç Fonu

advertisement
Fonun Ünvanı
Fonun İşletme Adı
Fonun Ti pi
Fon Tutarı
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu
AHE Alternatif Kazanç Fonu
Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu
10.000.000.000.-TL.
Fon Başlangıç Tutarı
100.000.-TL.
Portföy Yöneticisi
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
VARLIK TÜRÜ
Yatırım Sınırlamaları
Fon İşletim Gideri
Kesintisi
Strateji
Yatırım Stratejisi Bant
Aralığı
Fonun Risk Profili
EN AZ
EN ÇOK
%
%
Türk Hisse Senetleri
0
100
Kamu Borçlanma Senetleri
0
100
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
0
100
Yabancı Kamu ve Özel Sektör Borçlanma
Senetleri
0
100
Katılma Hesabı (TL)
0
20
Vadesiz Mevduat (TL)
0
20
Katılma Hesabı (Döviz)
0
20
Vadesiz Mevduat (Döviz)
0
20
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye
Piyasası Araçları
0
100
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0
100
Varant
Günlük yüzbindebeşbuçuk.
0
15
Fon portföyünün tamamı değişen piyasa koşullarına göre borsaya kote olan
“kamu tarafından ihraç edilen gelire endeksli borçlanma senetleri (GES)”,
“kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı menkul kıymetler” ile
“katılım bankası hesapları” ve “İMKB’de işlem gören, alkol ve tütün üretimi
yapan sanayi kuruluşları ile faizle borç veren finans kuruluşları haricinde kalan
şirket hisse senetlerinden” oluşturulmaktadır. Yurt dışında ihraç edilmiş, faiz
içermeyen kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına “yatırım yapılabilir kredi
derecesi” (S&P BBB Notu ve diğerleri için muadili) bulunmak koşuluyla
yatırım yapabilir. Fon faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli
madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden
düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler
ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Fon portföyünde
varlık dağılımları hisse senedi yatırımları dahil portföy yöneticisinin beklentileri
ve iç tüzük kısıtları doğrultusunda dinamik olarak belirlenmektedir.
Fonun karşılaştırma ölçütü olmadığından, yatırım stratejisi bant aralığı
bulunmamaktadır.
Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen
Gelire Endeksli Senetler, kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa dayalı
menkul kıymetler ve “İMKB’de işlem gören, alkol ve tütün üretimi yapan
sanayi kuruluşları ile faizle borç veren finans kuruluşları haricinde kalan şirket
hisse senetlerinden” oluşmaktadır. Fon yönetiminde enflasyon ve piyasa riski
taşınmaktadır. Enflasyon oranları ve hisse senedi piyasasındaki değişimler,
fonun getirisini etkilemektedir. Fon, kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile
hisse senetlerine yatırım yapabilmesine bağlı olarak kredi ve likidite riski
taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme
yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
Hangi Yatırımcılar için
Uygundur
Fon değişen piyasa koşullarına göre T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç
edilen Gelire Endeksli Senetler, kamu tarafından ihraç edilecek her türlü varlığa
dayalı menkul kıymetler ve IMKB’de işlem gören, alkol ve tütün üretimi yapan
sanayi kuruluşları ile faizle borç veren finans kuruluşları haricinde kalan şirket
hisse senetlerinden oluşmaktadır. Portföy faiz kazancı elde etmeyi
amaçlamamaktadır. Portföy değişen piyasa koşullarına göre aktif olarak
yönetilmektedir. Bu nedenle faiz getirisi kazanmak istemeyen dengeli risk
profilindeki yatırımcılar tarafından tercih edilebilir.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards