# MSParis2017 - Denemeler #Ocrevus, MS hastalarının Görüşünde

advertisement
# MSParis2017 - Denemeler #Ocrevus, MS hastalarının Görüşünde İnterferon'lardan Daha İyi
sonuç verdiği gösterdi.
EKİM 27, 2017
Genetikonun Ocrevus (ocrelizumab) , Paris'teki 7. Ortak ECTRIMS-ACTRIMS Toplantısında
sunulan klinik araştırma bulgularına göre.tekrarlayan multipl skleroz hastalarının görüşünü,
yaygın olarak kullanılan terapötik interferon beta-la'dan daha iyi bir duruma getirdiği
konuşuldu.
New York Üniversitesi'ndeki nöroloji bölümünden Dr Laura Balcer, "OPERA çalışmalarında
nükseden multipl skleroz hastalarında görsel sonuçlar üzerine oreklizumab ve interferon
beta-la'nın etkileşimi" başlıklı sunumu yaptı. 25 Ekim dei başlatan konferans 25, 28 Ekim'e
kadar devam edecek.
Ocrevus'un OPERA I ve OPERA II Evre 3 klinik çalışmaları (NCT01247324 ve NCT01412333)
1.656 MS hastasını içeriyordu. 827 Ocrevus ve 829 interferon aldı. Ocrevus grubunda 375 ve
interferon grubunda 373 görme sorunu vardı.
Çalışmalar, tüm hastalarda ve görme bozukluğu olan hastalarda görme iyileşmelerine
bakmaya başladı.
Balcer, "Görme bozukluğu MS'in sık görülen bir bulgusudur" dedi. OPERA çalışmalarında,
hastaların yüzde 45.2'sinde başlangıçtaki görme tutulumu vardı (denemelerin başlangıcı). "
Araştırmacılar, zamanla hastaların vizyonlarını izlemek için düşük kontrastlı bir harflilik testi
uyguladılar. Arka plan ile ön arasındaki kontrast düşük olduğunda bir kişinin harfleri ne kadar
iyi tespit edebildiğini ölçer. Beyaz bir arka plan üzerine siyah harfler kullanmak yerine,
grafikler gri harf kullanır.
Balcer "Bu tabloların geleneksel görme keskinliği testlerinden daha hassas olduğu gösterildi"
dedi. "Akson kaybını, retina atrofisini yansıtırlar" ve görme kaybının hastaların yaşam
kalitesine etkisi olduğunu belirtti. Aksonlar sinir lifleridir ve retina gözün arkasında ışığa
duyarlı tabakalardır.
1-2
Bir hasta zamanla yedi harfi okuyabilirse, araştırmacılar bunu anlamlı bir gelişme olarak
değerlendiriyorlar. Ancak araştırmalar 12 haftalık tedaviden sonra beş ila 10 harf daha
belirleyebilen hastaların oranına da baktı.
Araştırmacılar, hastaların hepsinde orta koyu gri harf kullanarak kontrast seviyesini yüzde 2,5
olarak test ettiklerinde, Ocrevus grubunun iyileşmesinin interferon grubundan anlamlı
derecede daha iyi olduğunu keşfettiler. Fark, çalışma başlamadan önce görme bozukluğu
olanlarda daha belirgindi.
Ocrevus'la tedavi edilen hastaların yüzde 32'si, 12 haftalık tedaviden sonra en az yedi harf
daha belirleyebilirken, interferon grubunda yüzde 27 idi.
İncelemeler başlamadan önce görme sorunları olanlar arasında, Ocrevus grubunun yüzde
36'sı ve interferon grubundaki yüzde 26'sı vardı.
"OPERA denemelerinde araştırmacı bir sonuç olarak düşük kontrastlı harf hassasiyeti, görsel
sonuçlar üzerine ocrekrelimab ve interferonun tedavi yararını yakalamayı başardı" dedi.
Lider, "Düşük kontrastlı harf keskinliğinin hastalık aktivitesinin ve ilerlemesinin diğer
metrikleriyle ilişkilendirilmesi" - örneğin MS relapses - "soruşturma devam ediyor" diye
ekledi.
Kaynak:
https://multiplesclerosisnewstoday.com/2017/10/27/msparis2017-phase-3-trials-show-
ocrevus-improves-ms-patients-vision-better-thaninterferon/?utm_source=Multiple+Sclerosis&utm_campaign=847090cc39RSS_US_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium = email & utm_term = 0_b5fb7a3dae-847090cc39-71320917
2-2
Download