ASYA BASIN YAYIN Turizm Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. Genel Müdür

advertisement
04
12
15
08
Sahibi: ASYA BASIN YAYIN Turizm Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Genel Müdür: Hasan Özdilek
Yayın Sorumlusu: Hasan Hafif
Yazışma Adresi: Dervişli Mah. Uçbeyi Sk. No: 7/2 Edirnekapı - Fatih / İstanbul
Tel: (212) 635 83 96 pbx Fax: (212) 531 48 04
1
2
3
Hoca Nasreddin
4
Yazan ve Çizen: Erol Abasız
5
6
7
8
9
10
11
I. Murat, Murad Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar (29 Haziran 1326, Bursa – 28 Haziran 1389), Osmanlı
Devleti‛nin üçüncü padişahıdır. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun‛dur. Babası Orhan Gazi döneminde 95.000 km² olan devlet toprakları onun döneminde yaklaşık 500.000 km² kadar genişlemiştir. “Hükümdar”, “bey” anlamına gelen hüdavendigâr unvanı verilmiştir. Tuğrası Sultan Murad bin Orhan olarak
istiflenmiştir. Bazı kitabelerde Melikû‛l-Âdil İl Gazi es-Sultan Giyâsû‛d-Dünya ve‛d-Din sanı ile anılmıştır.
Adına kesilmiş olan gümüş ve bakır sikkelerde ve bazı diğer kitabelerde Murad bin Orhan el-Melik, elAdil, es Sultanü‛l Gaalib ad ve unvanları kullanılmıştır. Bazı kaynaklara göre, bu Osmanlıların İlhanlılara
olan bağımlılığının sona erdiğini göstermektedir. Böylece Sultan ünvanı ilk kez I. Murat zamanında kullanılmıştır. Edirne‛yi alarak Balkanlar‛a geçmiştir.
I.MURAT
14
15
16
17
18
19
20
21
Fotoğraflarınızı [email protected] adresine gönderebilir siniz:)
Ahmet Cemal
beyza
Arslan
Günay Gökmen
Işık Sevde YarenYılmaz
Taha Burak
aZeynep GülnAid
Bal
li
Muhammed
an Kaya
Burak Süleym
Eren Türkmen
ana,
Leyla Sena, R
Kübra Çekiç
22
Ümran Okşak
albüm
M
Talha SAĞLA
Hatice - Fatma
Zehra Köse
Muhammed
Tarık Demir
Aydın
Ahmet Hüdai
Hatice Küpra Aydın
Nazlıcan Yaraş
Ali Koca
23
24
Download