katilim endeks fonu_A4

advertisement
NİSAN 2017
Tip
Risk Profili
Para Birimi
Kurucu
Yönetici
BİRİNCİ KATILIM
FONU
: Açık Uçlu, Yalnızca Uzun
: Düşük/Orta Risk
: TL
: Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
: Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırım Amacı
Fon, portföyünü ağırlıklı olarak kira sertifikaları ve katılım bankaları nezdinde açılmış katılma hesaplarında değerlendiren, faiz
geliri içermeyen, İslami kurallara uygun bir yatırım aracıdır. Fon, ayrıca portföyünün bir kısmını uygun görülen zamanlarda
hisse senetlerine yatırıp Borsa İstanbul’da (BIST) oluşan fırsatları değerlendirerek ek getiri sağlamayı amaçlar ve bu yapısı
sayesinde dengeli ve dinamik bir varlık dağılımı sunmuş olur.
Yatırım Stratejisi
Fon toplam değerinin %50-%75 aralığındaki kısmı kira sertifikalarında, %0-%25’lik kısmı katılma hesaplarında, %0-%25’lik kısmı
BIST Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetlerinde değerlendirilir. Hisse senedi yatırımları, Bank Alkhair İslam Hukuku Denetim
Komitesi tarafından onaylanan şirketlerin paylarına yapılır. Bu şirketlerin listesi 3 ayda bir güncellenerek İslam Hukuku ile uyumlu
olması sağlanır.
FON PERFORMANSLARI
Birikimli Getiri (Aralık'15=100)
116
114
%5,2
%5
Karşılaştırma Ölçütü
112
Aylık & Yılbaşından Beri Getiriler
%6
1. Katılım Fonu
%4
110
%3,3
108
%3
106
104
%2
102
%1
%1,0
%1,0
Mart 17
%0
Nisan 17
Şubat 17
Ocak 17
Aralık 16
Kasım 16
Eylül 16
Ekim 16
Ağustos…
Haziran 16
Mayıs 16
Mart 16
Nisan 16
Ocak 16
Şubat 16
Aralık 15
98
Temmuz…
100
Aylık Getiri
Yılbaşından Beri Getiri
1. Katılım Fonu
Karşılaştırma Ölçütü
FON VARLIKLARI
Risk Profili
%17,7
Düşük Risk
Düşük Potansiyel Getiri
1
2
3
4
5
Yüksek Risk
Yüksek Potansiyel Getiri
6
7
%9,4
%11,3
Sukuk - Özel Sektör
Karşılaştırma Ölçütü : %50 KYD Kira Sertifikaları Endeksi- Özel
%15 KYD Kira Sertifikaları Endeksi- Kamu
%20 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi
%15 Dow Jones Islamic Market Index- Turkey
: %50- %75 Kira Sertifikaları
Yatırım Araçları
%0- %25 Katılma Hesapları
%0- %25 Hisse Senedi
: Yıllık %1,898, günlük tahakkuk
Yönetim Ücreti
SAKLAYICI KURUM
TÜRKİYE HALK BANKASI
KAYIT KURULUŞU
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
Sukuk - Kamu
%61,6
Katılma Hesabı
Hisse Senedi
Hisse Seçimi: Bank Alkhair İslami Danışma Kurulu
tarafından kabul görmüş hisse senetleri
: Alımdan 1 gün önce, saat 13:30’e kadar
Fon Alım Bildirimi
Fon Satım Bildirimi : Satımdan 1 gün önce, saat 13:30’e kadar
: Bildirimden sonraki 1. iş günü
Fon Satım Ödeme
: Her iş günü
Fon Alım/Satım
Günleri
YÖNETİCİ
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DENETÇİ
KPMG
Bu bültende sunulan veriler yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Bültende yeralan açıklama ve getiri
kıyasları reklam ve ilan niteliği taşımamaktadır ve performans ölçüm özelliğinde değillerdir. Fon alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu bilgiler ışığında
yapılacak herhangi bir işlemin sonuçlarından Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
Köybaşı Cad. İskele Çıkmazı No. 8, 34464 İstinye, Istanbul, Türkiye
T +90 212 359 8500 F +90 212 227 7970
Bank Alkhair İştirakı
www.alkhairportfoy.com.tr
Download