katilim endeks fonu_A4

advertisement
ŞUBAT 2017
KATILIM HİSSE SENEDİ
FONU
Tip
Risk Profili
Para Birimi
Kurucu
Yönetici
: Açık Uçlu, Yalnızca Uzun
: Orta-Yüksek Risk
: TL
: Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
: Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırım Amacı
Hisse Senedi Fonu, yatırımcılara dengeli risk/getiri profili ile Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine uzun vadeli
yatırım imkanı sunmaktadır. Yatırım Komitesi tarafından kabul görmüş İslami kurallara uygun yatırım yapılabilir hisse
senetleri, toplam piyasanın üçte birinden oluşmakta ve çoğunlukla sanayi şirketlerini kapsamaktadır.
Strateji
Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetlerine yatırılır.
Fon toplam değerinin %0-%20 aralığındaki kısmı kira sertifikalarında ve %0-%10 aralığındaki kısmı ise katılım bankalarında
açılan katılma hesaplarında değerlendirilir.
BIST Pay Piyasası’nda tercih edilecek payların ait olduğu şirketler İslami esaslara uygun olarak seçilir. Faize dayalı finansal
hizmet veren şirketler, domuz eti & ürünleri, alkol & tütün, silah-savunma sanayi ve eğlence sektörüne yönelik hizmetleri
kapsayan faaliyet alanlarına sahip şirketler kapsam dışında bırakılır. Yukarıda belirtilen kriterlere uymayan şirketlerin çıkarılması sonucunda yatırım yapılabilir bulunan şirketler finansal rasyolara göre değerlendirilir. Fon portföyünün bileşimi ve yatırım
süreci Bank Alkhair İslam Hukuku Denetleme Komitesi tarafından onaylanır ve yatırım yapılan tüm varlıkların her daim İslam
Hukuku ile uyumlu olması sağlanır.
Risk Profili
Az Risk
Potansiyel Az Getiri
1
2
3
Karşılaştırma Ölçütü : %90 Dow Jones Islamic Market Index-Turkey
%10 KYD Kira Sertifikaları Endeksi- Özel
: %80 - %100 Hisse Senedi
Yatırım Araçları
%0 - %20 Kira Sertifikaları
%0 - %10 Katılma Hesapları
:
Hisse Seçimi
Bank Alkhair İslami Danışma Kurulu
tarafından kabul görmüş hisse senetleri
SAKLAYICI KURUM
TÜRKİYE HALK BANKASI
KAYIT KURULUŞU
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
4
Fon Alım–Satım
Fon Alım Bildirimi
Fon Satım Bildirimi
Fon Satım Ödeme
Fon Alım/Satım
Yönetim Ücreti
5
Yüksek Risk
Potansiyel Yüksek Getiri
6
7
: Alımdan 1 gün önce, saat 13:30’e kadar
: Satımdan 2 gün önce, saat 13:30’e kadar
: Bildirimden sonraki 2. iş günü
: Her iş günü
: Yıllık %2,19, günlük tahakkuk
YÖNETİCİ
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
1
DENETÇİ
KPMG
KATILIM HİSSE SENEDİ
FONU
FON PERFORMANSLARI
Hisse Fonu
Karşılaştırma
Ölçütü
450
400
YBB
%7,4
%10,1
2016
%12,6
%5,9
Hisse Fonu
2015
-%1,5
-%7,9
2014 2009-2017*
%16,6
%295,3
%8,0
%150,0
Aylık Getiri
%6
Karşılaştırma Ölçütü
%5,1
%5
350
%5,2
%4
300
250
%3
200
%2
150
%1
100
%0
50
A 08H 09A 09H 10A 10H 11A 11H 12A 12H 13A 13H 14A 14H 15A 15H 16A 16
*Fonlar İslami hale getirildiğinden beri
%0,1
%0,3
TL Bazına Getiri
Hisse Senedi Fonu
USD Bazında Getiri
Karşılaştırma Ölçütü
FON VARLIKLARI
Sektör Dağılımı
İlk 10 Hisse
Sektör
Bim Mağazalar
Enka İnşaat
Ülker Bisküvi
Pınar Süt
Ereğli Demir Celik
Tofaş Oto. Fab.
Turkcell
Ünye Çimento
Tat Gıda
Kartonsan
Perakende
İnşaat
Yiyecek & İçecek
Yiyecek & İçecek
Demir-Çelik
Otomotiv
Telekom
Çimento
Yiyecek & İçecek
Diğer
Ağırlık
%8,6
%7,4
%5,5
%4,9
%4,6
%4,3
%4,1
%3,8
%3,6
%3,5
Perakende;
10%
Oto,
10%
Çimento;
21%
DemirÇelik; 5%
Diğer; 30%
Yiyecek &
İçecek; 20%
Bu bültende sunulan veriler yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Bültende yeralan açıklama ve getiri
kıyasları reklam ve ilan niteliği taşımamaktadır ve performans ölçüm özelliğinde değillerdir. Fon alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu bilgiler ışığında
yapılacak herhangi bir işlemin sonuçlarından Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
Köybaşı Cad. İskele Çıkmazı No. 8, 34464 İstinye, Istanbul, Türkiye
T +90 212 359 8500 F +90 212 227 7970
www.alkhairportfoy.com.tr
2
Download