katilim endeks fonu_A4

advertisement
ARALIK 2015
Tip
Risk Profili
Para Birimi
Kurucu
Yönetici
BİRİNCİ KATILIM
FONU
: Açık Uçlu, Yalnızca Uzun
: Düşük/Orta Risk
: TL
: Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
: Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırım Amacı
Fon, portföyünü ağırlıklı olarak kira sertifikaları ve katılım bankaları nezdinde açılmış katılma hesaplarında değerlendiren, faiz
geliri içermeyen, İslami kurallara uygun bir yatırım aracıdır. Fon, ayrıca portföyünün bir kısmını uygun görülen zamanlarda
hisse senetlerine yatırıp Borsa İstanbul’da (BIST) oluşan fırsatları değerlendirerek ek getiri sağlamayı amaçlar ve bu yapısı
sayesinde dengeli ve dinamik bir varlık dağılımı sunmuş olur.
Yatırım Stratejisi
Fon toplam değerinin %50-%75 aralığındaki kısmı kira sertifikalarında, %0-%25’lik kısmı katılım hesaplarında, %0-%25’lik kısmı
BIST Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetlerinde değerlendirilir. Hisse senedi yatırımları, Bank Alkhair İslam Hukuku DemeFON PERFORMANSLARI
Birikimli Getiri
Birikimli Getiri
100.6
Aylık Getiri
Aylık Getiri
%0.4
%0.2
100.4
Birinci Katılım Fonu
%0.2
Karşılaştırma Ölçütü
100.2
%0.0
100
%0.0
99.8
-%0.2
99.6
-%0.4
-%0.3
99.4
-%0.6
99.2
Aralık 15
Kasım 15
99
-%0.8
-%0.6
TL Bazında Getiri
USD Bazında Getiri
1. Katılım Fonu
Karşılaştırma Ölçütü
FON VARLIKLARI
%9.9
Risk Profili
Düşük Risk
Düşük Potansiyel Getiri
1
2
3
4
5
%20.9
Yüksek Risk
Yüksek Potansiyel Getiri
6
7
%54.5
%14.6
Sukuk - Özel Sektör
Karşılaştırma Ölçütü : %50 KYD Kira Sertifikaları Endeksi- Özel
%15 KYD Kira Sertifikaları Endeksi- Kamu
%20 KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi
%15 Dow Jones Islamic Market Index- Turkey
: %50- %75 Kira Sertifikaları
Yatırım Araçları
%0- %25 Katılım Hesapları
%0- %25 Hisse Senedi
: Yıllık %1,898, günlük tahakkuk
Yönetim Ücreti
SAKLAYICI KURUM
MERKEZ KAYIT KURULUŞU
KAYIT KURULUŞU
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş.
Köybaşı Cad. İskele Çıkmazı No. 8, 34464 İstinye, Istanbul, Türkiye
T +90 212 359 8500 F +90 212 227 7970
Sukuk - Kamu
Katılım Hesabı
Hisse Senedi
Hisse Seçimi: Bank Alkhair İslami Danışma Kurulu
tarafından kabul görmüş hisse senetleri
: Alımdan 1 gün önce, saat 13:30’e kadar
Fon Alım Bildirimi
Fon Satım Bildirimi : Satımdan 1 gün önce, saat 13:30’e kadar
: Bildirimden sonraki 1. iş günü
Fon Satım Ödeme
: Her iş günü
Fon Alım/Satım
Günleri
YÖNETİCİ
ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DENETÇİ
KPMG
Bank Alkhair İştirakı
www.alkhairportfoy.com.tr
Download