Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0

advertisement
Akdeniz Bölgesi Alçak Islah Zonunda (0-400m)
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) Döl Denemeleri
PROJE
NUMARASI
PROJE
YÜRÜTÜCÜSÜ
YÜRÜTÜCÜ
KURUMLAR
ARAŞTIRMACILAR
PROJE AMACI
ANK 003.1601;20.1601;19.1607/1995-2014
Kubilay ÖZYALÇIN
1-Orman Ağaçları ve Tohumları Islah Araştırma Müdürlüğü 2Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü
3-Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü
Dr. Murat ALAN, Turgay EZEN, Rumi SABUNCU, Dr. Hikmet ÖZTÜRK, Sadi
ŞIKLAR, S. Işık DERİLGEN, Osman POLAT, Dr. Mehmet ÇALIKOĞLU, Canan
ÜNAL
Islah çalışmaları iklim ve topoğrafya açısından en az farklılığın olduğu ıslah
zonlarında yürütülmektedir. Bunun amacı, uyum ve gelişme sorunun olmadığı
birimlerde ıslah çalışmalarının yapılmasıdır. Islah çalışmalarında kullanılan en
etkili araç ise döl denemeleridir. Bir tür genetik test olan döl denemeleri
sonunda üstün döl geliştiren ebeveyn ağaçlar seçilebilmektedir. Bu ebeveyn
ağaçlardan oluşturulacak genotipik tohum bahçesinde üretilecek tohumların
kullanılması ile bu ıslah zonunda birim alandan üretilecek odun
hammaddesinin miktar ve kalitesi %20-40 oranında artacaktır.
Proje sonunda ayrıca kızılçam ıslahında ileriye dönük çalışmalarda kullanılacak
genetik parametreler (kaltım derecesi, genotip çevre etkileşimi, eklemeli
genetik varyans, genetik korelasyonlar) elde edilebilecektir.
Download