veri saklama birimleri

advertisement
VERİ SAKLAMA BİRİMLERİ
17.04.2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sabit Disk
CD-ROM
Disket Sürücü
Zip Driver
Flash Diskler
Teyp yedekleme cihazları
1. Sabit Disk









Tüm programlarınız ve verileriniz burada saklanır.
Bilgisayarınızın "veri merkezi“ dir.
Veri saklama aygıtı olarak kullanılan en hızlı birimdir.
Bilgisayar içinde sabit bulunmaktadır.
Bilgisayar kasası içine monte edilmektedir. Ayrıca USB portundan
bağlanan mobil disklerde bulunmakta.
Genelde kişisel bilgisayarlarda 1 tane, sunucu bilgisayarlarda birkaç
tane, süper bilgisayarlar ve ana bilgisayarlar da ise birkaç yüz tane
birden bulunabilir.
Diğer saklama birimlerine göre verileri daha kalıcı depolar.
Sığası (kapasitesi) : sabit diskin saklayabileceği byte sayısını ifade
eder.
Kişisel bilgisayarlarda 80GB ile 250GB arasında sabit disk
bulunmaktadır.
Sabit diskler veriyi nasıl saklar?
Veriyi kalıcı olarak saklarlar.
Elektrik kesilse bile içindeki veri kaybolmaz.
Veriler dosya formatında sabit diske kaydedilir.
Dosya byte ların bir araya gelmesiyle oluşur.
Byte lar; dosyayı meydana getiren karakterlerin ASCII kodları,
bilgisayarın çalıştıracağı yazılımın kodları, bir veri tabanındaki
bilgiler, yada bir resimdeki pixel bilgileri olabilir.
 Bir yazılım çalışırken gerekli olan dosya sabit diskten bulunur ve ilgili
bytelar işlemciye gönderilir.






Sabit disk 2 parçadan meydana gelir.
1.
Elektronik kısım : Devre elemanları ve çipler den meydana gelir
ve sabit diski kontrol eder. Okuma yazma işlemi bu kısım
tarafından kontrol edilir.
2.
Mekanik kısım : Bir motor, okuma yazma kafası ve silindirden
oluşur.

Motor, silindirleri döndürür. Bu plakalar bir motora bağlıdır ve
sürekli dönerler.

İçindeki silindirler dakikada 3.600-10.000 arasında döner.

RPM (Repeat Per Minutes) (Dakikada Dönme Sayısı). Örneğin
günümüzde daha çok 5400 RPM ve 7200 RPM, 10.000RPM sabit
diskler satılmaktadır.
 Bu dönüş esnasında okuma yazma kafası bu plakalar üzerine veri
yazar ya da okur.
 Okuma yazma işlemi için kullanılan kafa ileri geri hareket kabiliyetine
sahiptir.
 Sabit diskin dönüş hızı ne kadar fazla ise okuma yazma hızı da o
kadar fazla olur ve bilgisayarın hızını çok fazla etkiler.
 Sabit diskin kapasitesini artırmak için birden fazla silindir kullanılır.
 Bir silindirde 2 tane okuma yazma kafası bulunur.
 Sabit diskte verilerin kaydedildiği manyetik kayıt meteriyalı, aliminyum
veya camdan yapılır.
Sabit disk hızını ölçmede 2 unsur önemlidir.
1.
Veri Hızı (Data Rate) : Sabit diskin bir saniyede
işlemciye gönderebildiği byte sayısıdır. Bu hız saniyede
5 ile 40 MB arasında değişmektedir.
2. Erişim Zamanı (Seek Time) : İşlemcinin, bir dosya
istediğinde sabit disk üzerinde bulunması ve dosyaya
ait ilk byte bilgisinin işlemciye gönderilmesi ile geçen
zamandır. Bu zaman genellikle 10 ile 20 milisaniye
arasında değişir.
VERİ KAYDETME
 Veriler sabit disk plakaları üzerindeki; sektör (sector) ve
izlere (track) kaydedilir.
 İzler birbirini kesmeyen eş merkezli dairelerden
meydana gelir.
 Sektörler bu daireleri pasta dilimini gibi bölen
kısımlardan meydana gelir.
 Sektörler verileri byte olarak sabit uzunlukta saklarlar.
(256 veya 512 byte gibi).
 Sonra işletim sistemi bu sektörleri veri kümeleri (cluster)
halinde guruplar.
 Veri kümeleri : bir diskte okuma yazma için kullanılan en
küçük alanlar dır.
 Sektörler ve kümeler bir diskin formatlanması sonucu
işletim sistemi tarafından oluşturulur.
İzler (track) sarı ile gösterilen bölgeler,
Sektörler (sector) ise maviyle gösterilen bölgelerdir.
Veriler sabit diske nasıl yazılır?
 Silindir üstündeki okuma yazma kafası magnetiktir.
 Sabit diskin elektronik kısmı tarafından küçük bir elektrik akımı
okuma-yazma kafasını tetikler.
 Akımın yönü ve okuma-yazma kafası ile silindirler arasındaki
magnetik alanın yönü; veri bitinin 0 yada 1 olmasını belirler.
 Bu magnetik alan : silindir üzerindeki küçük mıknatısın yönünü
değiştirir.
 Bu mıknatısın yönü uzun süre korunur.
 Bu koruma üzerine bir veri yazılana kadar devam eder. Bundan
dolayı sabit diskler elektrik kesilse bile içerisindeki veriyi koruya
bilirler.
Bir diskin hızını neler belirler?
1.
2.
3.
4.
5.
Dönüş hızı (devir/sn)
İz başına sektör sayısı
Veri Hızı (Data Rate)
Erişim Zamanı (Seek Time)
Kullanılan Arabirim (ör : İDE)
Bir diskin kapasitesini (sığa) hesaplama
Her bir sektördeki Byte sayısı :512
S : Her bir izdeki sektör sayısı
H : Head
C : Her bir diskteki silindir sayısı
KAPASİTE (sığa) : C * H * S * 512 (byte)
Sabit diskler nasıl zarar görür?
 Okuma yazma kafasının silindirlere çarpması sonucunda
hem kafa hem de silindir zarar göre bilir. Kafa
Çarpması(head crash) arızası.
 Bilgisayar çalışırken kasanın sarsılması.
 Güç düğmesi kapatılıp hemen tekrar açılırsa.
 Bilgisayar kasasının yere düşmesi durumunda.
 Direk hard diskin düşürülmesi durumunda.
Bir disk formatlanırsa neler olur?
Tüm veriler silinir.
Disk yüzeyi fiziksel ve manyetik hatalara
karşı kontrol edilir.
Dosyalar için temel teşkil edecek kök dizin
oluşturulur.
FORMAT NEDİR ?
 Belirtilen disk ya da disketi DOS işletim sisteminin kullanımına hazır
hale getirir.
 Yani disk yada disketi biçimlendirir (formatlar.).
 Formatlanan disk yada disket üzerindeki tüm bilgiler silinir.
 Format <Sürücü İsmi:> /V /F /S /U /Q
 /V: Formatlanan birime etiket (isim) vermek için kullanılır.
 /F: Disket formatlarken formatlanan disketin kapasitesini belirtmek için
kullanılır. 1,44 yada 720 olarak belirlenebilir. Ancak 1,44 MB’lık disket
formatlanırken belirtilmese de olur.
 /S: Disketi önce formatlar sonra sistem (başlangıç) dosyalarını diskete
kopayalayarak disketi açılış (başlangıç-sistem) disketi yapar.
 /U: Disk yada disket koşulsuz olarak yeni baştan biçimlendirilir. Yani
sektörler ve izler(Tarck) yeniden oluşturulur. Bu şekilde formatlanan disk
yada disket içindeki bilgiler kurtarılamaz.
 /Q(Quick): Hızlı formatlamadır. Sektör ve izleri yeniden oluşturmaz. Sadece
disk yada disket üzerindeki bilgileri siler.
 Format C: (Sabit diski formatlar).
 Format A: (Disketi biçimlendirir ve başlangıç disketi yapar).
 Format A: /F:720 (720 KB’lık disketi biçimlendirir)
 Format C: /U /V:ANADOLU (Sabit diski koşulsuz olarak yeniden formatlar ve
Etiketini (ismini) ANADOLU yapar.
 Format A: (Disketi hızlı biçimlendirir. Yani sadece içindeki bilgileri siler).
Download