Harddisk Yapısı Bir hard disk en basit haliyle şu parçalardan oluşur

advertisement
Harddisk Yapısı
Bir hard disk en basit haliyle şu parçalardan oluşur:
•
•
•
•
Bilgilerin manyetik olarak depolandığı bir veya daha fazla sayıda plaka (platter),
Okuma yazma kafaları,
Plakalarla okuma yazma kafalarının hareketini sağlayan motorlar
Diskin kontrolünden sorumlu devreleri üzerinde barındıran kontrol kartı
Diskler
Şekil: Manyetik Kafalar ve Diskler
Hard disklerde, veri okuyabilme kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla ortak bir eksen üzerine
bir çok disk yerleştirilmiştir. Bu diskler, eksenin içinde veya altında bulunan bir motorun
çalışmasıyla harekete geçerler. Aşağıdaki şekilde gerçek bir hard diskin büyütülmüş hali
görülmektedir.
Şekil : Okuma-Yazma Kafaları ve Diskler
Bir sabit diskin kapasitesi şu şekilde hesaplanır.
Silindir sayısı*Sektör Sayısı*kafa sayısı*512’dir. 1024 silindir, 256 kafa ve 63 sektör
parametrelerine sahip bir sabit diskin kapasitesi: 1024*256*63*512=845571864 Byte’dır. Bu
da yaklaşık 8.4 Gigabyte’dır.
Günümüzdeki sabit disklerde plakalar camdan yapılmakta ve yüzeyleri kobalttan oluşan bir
filmle kaplanmaktadır. Bir sabit diskte birden çok plaka bulunmaktadır.
Her bir plaka izlerden (iz=track) ve her bir izde sektör(sector)lerden oluşmaktadır. Her sektör,
256 veya 512 gibi belirli bir sayıda byte içerir. Plaka merkezine eşit uzaklıktaki sektörlerin
birleşmesiyle oluşan çember iz adını alır. İşletim sistemleri, sektörleri gruplayarak onları
cluster denen yapılar halinde topluca işlerler. Yani her bir cluster(küme), işletim sisteminin
kendisinin belirlediği bir sayıdaki, her defasında birlikte okunan ya da birlikte yazılan
sektörler kümesidir.
Plakalar, ortalarından geçen bir mil üzerine, belirli aralıklarla, üst üste dizilirler ve bu mil
etrafında, bir motor yardımıyla sürekli aynı hızda döndürülürler. Üst üste dizili olan bu
plakalarda, plaka merkezine eşit uzaklıktaki izlerin alt alta gelmesiyle silindir(cylinder)ler
oluşur.
Her plaka üzerinde bir okuma/yazma kafası bulunur ve bu kafalar birbirine bağlıdır. Yani
bütün kafalar, aynı silindir üzerindeki izlerin üzerindedir. Okuma/yazma kafalarını bir izden
başka bir ize taşımak maliyetli olduğundan, bir iz dolduğu zaman, aynı plaka üzerindeki başka
bir iz yerine, aynı silindir üzerindeki başka bir iz kullanılır. Böylece her bir iz dolduktan sonra
değil, her bir silindir dolduktan sonra okuma/yazma kafası hareket ettirilir.
Bilgisayar Terimleri ve Kapasite Hesaplama
4 Bit= 1 Nibble
8 Bit= 1 Byte
1 KB (Kilobyte)= 1024 byte
1 MB (Megabyte)= 1024 KB
1 GB (Gigabyte)= 1024 MB
1 TB (Terabyte)= 1024 GB
1 PB (Petabyte)= 1024 TB
1 EB (Exabyte)=1024 PB
1 KByte kaç Kbittir? 8 Kbittir.
Download