Uploaded by User1741

PROJE-BİTİRME-TEZİ-YAZIM-ŞABLONU (1)

advertisement
T.C.
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
PROJE-BİTİRME TEZİ
“PROJE-BİTİRME TEZİ BAŞLIĞI”
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
ÖĞRENCİ NUMARASI
DANIŞMAN ADI SOYADI
KONUNUN ALINDIĞI ANABİLİM DALI
MEZUNİYET YILI
İSTANBUL
FK.YD.29
Yayın Tarihi: 27.08.2020
Rev: 00
1 / 17
BEYAN
Bu tezin bana ait olduğunu, tüm aşamalarında etik dışı davranışımın olmadığını, içinde yer alan
bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, kullanmış olduğum bütün bilgilere
kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine aldığımı, yine bu tezin yürütülmesi
ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını beyan
ederim.
Öğrencinin Adı Soyadı, İmzası
ii
ÖNSÖZ
’e teşekkür ederim.
iii
İÇİNDEKİLER
BEYAN ........................................................................................................................... II
ÖNSÖZ ........................................................................................................................... III
İÇİNDEKİLER ...............................................................................................................IV
ŞEKİL LİSTESİ .............................................................................................................. V
RESİM LİSTESİ ............................................................................................................VI
TABLO LİSTESİ ......................................................................................................... VII
SİMGE VE KISALTMALAR LISTESI ..................................................................... VIII
ÖZET .............................................................................................................................. IX
ABSTRACT .................................................................................................................... X
1. AMAÇ .......................................................................................................................... 1
2. GENEL BİLGİLER ...................................................................................................... 2
3. GEREÇ VE YÖNTEM................................................................................................. 3
4. BULGULAR ................................................................................................................ 4
5. TARTIŞMA VE SONUÇ ............................................................................................. 5
KAYNAKLAR ................................................................................................................. 6
ÖZGEÇMİŞ ...................................................................................................................... 7
iv
ŞEKİL LİSTESİ
v
RESİM LİSTESİ
vi
TABLO LİSTESİ
vii
SİMGE VE KISALTMALAR LİSTESİ
viii
ÖZET
Tezin Başlığı
Anahtar Kelimeler: Beş kelime
ix
ABSTRACT
Thesis Title
Keywords: Türkçedeki anahtar kelimelerin karşılığı beş İngilizce kelime
x
1. AMAÇ
1
2. GENEL BİLGİLER
2
3. GEREÇ VE YÖNTEM
3
4. BULGULAR
4
5. TARTIŞMA VE SONUÇ
5
KAYNAKLAR
Tez metninde veya tablo/şekillerde kullanılan tüm kaynaklar burada listelenmelidir.
Kaynaklar metin içinde (Yazar Soyadı, Yıl) olarak yazılmalı, bu bölümde alfabetik olarak
listelenmelidir.
6
ÖZGEÇMİŞ
7
Download