Türkiye`nin enerji güvenliği

advertisement
Türkiye'nin enerji güvenliği
SETA'nın hazırladığı yeni rapor Türkiye’nin enerji güvenliği ile ilgili son durumu
inceliyor.
22.09.2017 / 16:59
Türkiye sadece önemli bir enerji ithalatçısı olması bakımından değil aynı zamanda
tüketici ve üretici ülkeler arasındaki eşsiz konumu nedeniyle de enerji güvenliği
politikalarını gündemin üst sıralarında tutmak zorunda olan bir ülke.
Bu nedenle enerji ile ilgili tüm alt sektörlerde ve verimlilik, çevre, jeopolitik sorunlar
gibi ilgili konularda kapsamlı ve nitelikli çalışma sayısının artırılması Türkiye’nin orta
ve uzun vadeli hedeflerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi bakımından büyük
önem taşıyor.
Bu rapor öncelikle güncel küresel enerji görünümüne dair genel bir değerlendirme
sunmakta ve ardından petrol, doğal gaz, kömür, nükleer, elektrik, yenilenebilir enerji
gibi enerji alt sektörlerinde ve verimlilik, AR-GE faaliyetleri, çevre sorunları, jeopolitik
kriz alanları gibi söz konusu sektörü doğrudan ilgilendiren konularda Türkiye’nin enerji
güvenliği ile ilgili son durumu incelemektedir. Doğal gaz sektöründeki bölgesel ve
küresel jeopolitik sorun alanları, LNG ve kaya gazı teknolojileri ile ilgili gelişmeler ve
Türkiye’nin doğal gaz dağıtım merkezi ya da geçiş ülkesi olma hedefleri de çalışmada
ele alınmaktadır.
Ayrıca çevre güvenliği konusunda enerji verimliliği çabaları, fosil yakıt kullanımının
azaltılması, yenilenebilir ve nükleer enerji üretiminin teşviki, kalkınma planları,
uluslararası hukuki ve diplomatik engeller, jeopolitik sorunlar konusunda üretici,
tüketici ülkeler ve geçiş ülkeleri arasında yaşanan gerilimler, küresel güçlerin bölgesel
hegemonya arayışları, dünya nüfusunun üçte birinde enerjiye erişimin son derece
sınırlı olması, küresel makroekonomik koşullar, teknolojik gelişmeler ve yatırım ortamı
değerlendirilmekte büyük üreticilerin piyasa giriş çıkışı incelenmektedir.
© 2015 Mepa News Tüm Hakları Saklıdır!
Kaynak Gösterilmeden Alıntı Yapılamaz!
Tasarım ve Yazılım: Mepanews
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards