ELE428 Endüstriyel Elektronik

advertisement
Prof. Dr. H. Hakan Kuntman
19 Mart 2012
ELE428
Endüstriyel Elektronik
(1. Yıliçi Sınavı)
Süre 75 dakikadır. Soruların tümü yanıtlanacaktır. Kendi not ve
kitaplarınızdan yararlanabilirsiniz. puanlar: Soru 1 (35), Soru 2 (30),
Soru 3 (35),
1. Bir gerilim karşılaştırıcının girişine
VR =1.5V etrafında simetrik olarak tepeden
tepeye 3V değişen 1kHz frekanslı bir rampa
işareti uygulanıyor. Çıkış geriliminin
V Omaks
VO = 
V Omin
V I ≤ 1.55V
V I ≥ 1.65V
olması isteniyor. İşlemsel kuvvetlendiricinin
özellikleri nasıl seçilmelidir? Belirleyiniz. Bu
işlemin tamamlanması için geçecek olan süreyi
hesaplayınız. VOmaks = 12V, VOmin = -12V
olarak verilmiştir.
Şekil-1 (Soru-1)
2- Şekil-2’deki akım kaynağı devresinde
Vref = 1V, VCC+ = 50V olarak verilmiştir.
Devrenin çıkış akımının I2 = 50mA,
ZO çıkış empedansının bileşenlerinin
RO ≥ 100MΩ, CO ≤ 100pF olması isteniyor.
R1 direncinin değerini hesaplayınız.
İşlemsel kuvvetlendiricinin açık çevrim
kazancının ve birim kazanç bant
genişliğinin sağlaması gereken şartları
belirleyiniz. RL yük direncinin alabileceği
en büyük değeri bulunuz. (MOSFET için
k = 100mA/V2, λ = 0.01V-1 olarak
verilmiştir.
+
+VCC
+
+VCC
RL
V2
-
+Vref
I2
7
3
6
2
T
4
R1
-VEE
Şekil-2 (Soru 2)
3. Şekil-3'deki fonksiyon üreteci devresi, frekansı VI kontrol gerilimiyle kontrol edilebilen bir
osilatör olarak çalıştırılacaktır. Schmitt tetikleme devresinin histerezis aralığı VH = 2V,
VCC = VEE = 12V, Vsat = Vsat’ =2V olarak verilmiştir. R1 = 10 kΩ, C = 47 nF alınacaktır.
VZ = 4.7V, VD = 0.6V olarak verilmiştir.
a- Osilatörün f çıkış frekansını VI kontrol gerilimine bağlayan bağıntıyı çıkartınız.
b- Osilatör kazancının 1kHz/V olması isteniyor. Eleman değerlerini belirleyiniz. Maksimum
osilasyon frekansını hesaplayınız. Devredeki tüm direnç oranları ve değerleri (R4 ve R7 hariç)
belirlenecektir.
C
+
+V
IN
R3
R3
R
+
R4
R6
T1
T2
+
+
R
1
R2
R5
D1
R8
D2
Şekil-3 (Soru 3)
R7
+V O
Download