Uçucu Madde - ZONGULDAK HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

advertisement
UÇUCU MADDE KULLANIMINA BAĞLI FİZİKSEL VE
DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLER
















Ağız ve burun çevresinde kızarıklık, yara ve
lekeler,
Ağrılı deri lekeleri,
Ağız ve yanak etrafında kırmızı yanık işaretleri,
Üste sinmiş kimyasal bir koku ya da nefeste
yapıştırıcı veya çözücülerin kokusu,
Kişinin üzerinde ya da eşyalarında lekeler ve
boş tüp ya da plastik kutuların bulunması,
Unutkanlık veya hatırlamama gibi hafıza
kusurları,
Denge bozukluğu ve yürüme güçlüğü,
İştah azalması,
Anksiyete,
Faaliyetlerini ve bulunduğu yeri gizleme,
Dağınık konuşma, telaffuz bozukluğu,
Yalnız kalma isteği,
Boş ve ilgisiz bakışlar,
Saldırganlık eğiliminin artması,
Sersemleşmiş görünüm,
Uyku bozuklukları
BAŞVURULABİLECEK KURUMLAR
TEDAVİ MERKEZLERİ
Ülkemizde doğrudan madde bağımlılarına tedavi
hizmeti veren kuruluşlar:
AMATEM: Alkol ve
Madde Bağımlılığı
Araştırma Tedavi ve
Eğitim Merkezleri
ÇOCUKLARIMIZI UÇUCU
MADDELERDEN KORUYALIM
ÇEMATEM: Çocuk ve
Ergen Madde
Bağımlılığı Araştırma
Tedavi ve Eğitim
Merkezleri
ÇOCUĞUNUZUN MADDE KULLANDIĞINI
DÜŞÜNÜYORSANIZ NE YAPABİLİRSİNİZ?

Çocuğunuz maddenin etkisinden çıkıncaya ve
siz sakinleşinceye kadar bekleyin.

Çocuğunuzla konuşun ve hangi maddeyi ne
kadar aldığını öğrenin.


T.C.
ZONGULDAK VALİLİĞİ
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Suçlamadan, sorgulamadan
ve gencin sözünü kesmeden
dinlemek sorunun boyutunu
ve
ciddiyetini
anlamayı
kolaylaştırır.
Ciddi bir sorun olduğuna inanıyorsanız, madde
bağımlılığı tedavisi üzerine çalışan bir uzmanla
görüşerek profesyonel yardım alın ve tedavi
seçeneklerini araştırın.
BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR,
PROGRAMLAR VE KANSER ŞUBESİ
"ALO 191"
Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve
Destek Hattı
Tel
E-mail
: 0 372 222 01 22
: [email protected]
UÇUCU MADDELERİN
ZARARLARINDAN
İNSAN SAĞLIĞININ KORUNMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK
16.05.2009 tarihli ve 27230 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 5898 sayılı “Uçucu Maddelerin Zararlarından
İnsan
Sağlığının
Korunmasına
Dair
Kanun”un
uygulanmasına yönelik hazırlanan “Uçucu Maddelerin
Zararlarından İnsan Sağlığının Korunması Hakkında
Yönetmelik” 05.08.2010 tarihli ve 27663 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmeliğin amacı: kişilerde bağımlılık yapabilen
uçucu madde içeren ürünlerin kontrolünü sağlamak,
özellikle çocukların (18 yaşından küçüklerin) erişimini ve
kullanımını önleyerek onları ve toplumu bu maddelerin
zararlı etkilerinden korumaktır.
Kullanım Alanları ve Kısıtlamalar:
Bu Yönetmelik kapsamında;
● kokulu silgi,
● işaretleyici kalemler,
● uçan balon,
● sprey boyalar,
● yazı düzeltici sıvılar,
● cila ve vernikler,
● tiner ve boya
incelticileri
● kokulu defter,
● oyun hamurları,
● lastik tutkallar,
● maket yapıştırıcıları,
● cila ve boya çıkarıcılar,
● ayakkabı boyaları,
● su bazlı olmayan
yapıştırıcılar
uçucu madde ihtiva eden diğer kırtasiye malzemeleri ve
teknik
eğitim
malzemelerinin
eğitim
ve
öğretim
faaliyetlerinde kullanılması YASAKTIR
Yükseköğretim kurumları ile mesleki eğitim ve iş eğitimi
yapan kurumların, eğitim gereği kullandıkları ve bu kapsama
giren ürünler ancak hoş olmayan koku ihtiva etmeleri
halinde kullanılabilir.
Eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere hoş
olmayan koku ihtiva eden ürünleri üretmek veya ithal etmek
isteyen firmalar üretim izni veya ithal izni veren kuruma
müracaat ederler. Bu kurumun Bakanlığa müracaatı
üzerine, Bilimsel Kurul tarafından yapılacak değerlendirme
sonrasında söz konusu ürünün üretimi hususunda ilgili
kuruma görüş verilir.
Eğitim öğretim faaliyetlerinde hoş olmayan koku ilave
edilmiş ürünlerin kullanılabilmesi için kullanım alanında
kısmî veya genel havalandırma sistemi bulunması
zorunludur.
MADDE BAĞIMLILIĞI NEDİR?
Bağımlılık yapan bir maddenin ruhsal, fiziksel ya da sosyal
problemlere rağmen alımına devam edilmesi; bırakma
isteğine rağmen bırakılamaması maddeyi alma isteğinin
durdurulamamasıdır.
Ülkemizde Uçucu Madde Bağımlılığı özellikle 5-21 yaş
grubunu tehdit eden ve gittikçe yaygınlaşan bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır.
UÇUCU MADDELER:
Satış ve denetimle ilgili düzenlemeler:
Ürünler ortamın havasından etkilenmeyecek şekilde kapalı
ambalajlarda piyasaya arz edilir ve satış yerlerinde yeterli
havalandırma sağlanır.
Ürünlerin hangi amaçla olursa olsun çocuklara satışı
yasaktır. Eğitim ve öğretim faaliyetleri için yapılan alımlar
gibi çocuklar tarafından kullanılabilme ihtimalinin varlığı
halinde bu ürünler yetişkinlere de satılamaz, verilemez.
Müşterileri bu konuda bilgilendirmek zorunludur.
Ürünlerin satışının yapıldığı
işyerlerinde belirtilen niteliklere
uygun uyarı levhası asılır.
İşyerleri, satış yerleri ve bu ürünlerin eğitim öğretim
faaliyetlerinde kullanıldığı yerler bu Yönetmelik hükümlerine
uygunluk açısından İl Sağlık Müdürlüklerince denetlenir.
Denetleme faaliyetleri ilgili Bakanlıkların il teşkilatları ile
müştereken yapılabilir.





ucuz olmaları,
günlük yaşamda yaygın olarak kullanılmaları,
kolay temin edilebilmeleri,
hızlı etkili maddeler olmaları,
kullanımlarını kısıtlayan yeterli yasal
müeyyidelerin bulunmaması,
nedeniyle özellikle küçük yastaki kullanıcılar için cazip hale
gelmektedir.
Solumak ve koklamak şeklinde kullanılan bu maddeler,
ürettikleri kimyasal buharlarla kullanan kişiye ciddi bedensel
ve ruhsal zararlar verdiği gibi kullanıcıda davranış ve kişilik
değişiklikleri yaparak ve dolayısı ile suça eğilimi arttırmak
suretiyle telafisi güç toplumsal zararlara yol açmaktadır.
Kullanımı
takiben,
ilk
denemede bile ani ölümler
meydana gelebilmektedir.
Download