MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

advertisement
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Sınıraşan Su Kaynakları ve Türkiye
Burcu Çallı, Türkiye Su Enstitüsü (SUEN)
Su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi,
sürdürülebilir kalkınma ve gıda güvenliği için
önem taşımaktadır. Dünya genelinde nüfus artışı,
hızlı
şehirleşme,
sanayileşme
ve
iklim
değişikliğinin su kaynakları üzerindeki olumsuz
etkileri ve artan talep baskısı, küresel ve bölgesel
düzeyde yeni politika ve önlemler geliştirilmesini
gerektirmektedir. Bu gelişmeler su konusunu hem
bilimsel çalışmaların hem de uluslararası siyasi
gündemin merkezine taşımıştır. Kullanılabilir su
kaynakları her zaman tek bir devletin sınırları
dâhilinde ve siyasi kontrolünde bulunmadığı için
su kaynaklarının iyi yönetilmesi hidrolojik,
ekonomik ve siyasi açıdan çok aktörlü ve karmaşık
bir konudur. Dünya üzerinde 276 sınıraşan nehir
ve göl bulunmaktadır. UN-Water verilerine göre
dünya devletlerinden 148’i sınıraşan sulara
kıyıdaştır ve dünya nüfusunun %40’ı sınıraşan su
havzalarında yaşamaktadır.
Sınıraşan su kaynaklarının yönetimi söz konusu
olduğunda
su
kalitesinden
ekosistem
hizmetlerine, teknik altyapıdan hukuki altyapıya
kadar pek çok bileşen söz konusudur. Sınıraşan
suların iyi yönetimi, 5 sınıraşan nehir havzasına
kıyıdaş olan Türkiye için de öncelikli bir konudur.
Türkiye, Fırat-Dicle, Aras-Kura ve Çoruh
Havzalarında yukarı kıyıdaş, Meriç ve Asi
Havzalarında aşağı kıyıdaş ülke konumundadır.
Türkiye, Suriye ve Irak’ın kıyıdaş olduğu Fırat ve
Dicle Havzası, tarımsal üretim ve enerji üretimi
anlamında yüksek önem taşıması, iklim
değişikliğinin etkilerine açık ve siyaseten hassas
bir coğrafyada yer alması nedeniyle kıyıdaş ülkeler
Tarih: 05 Kasım 2014, Çarşamba
Yer: MB 144
için önemli bir havzadır. Bölgedeki sıcak
gelişmelerle birlikte Fırat ve Dicle Nehirleri bölge
ve dünya gündeminde de geniş yer tutmaktadır.
Tüm sınıraşan su kaynaklarında olduğu gibi, Fırat
ve Dicle Nehirlerinin iyi yönetimi için farklı
disiplinlerdeki bilimsel çalışmaların esas alınması
önemlidir.
Bu seminerde, sınıraşan sular konusuna genel bir
bakış sağlayacak temel kavramlar ele alınacak,
Türkiye’nin sınıraşan suları, sınıraşan sular
alanında Türkiye ve dünyada yapılan çalışmalar ve
güncel gelişmeler katılımcılara aktarılacaktır.
Saat: 12:30-13:30
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards