COK-0990HT Akışkanlaştırma ve Isı Transferi Deney Seti

advertisement
COK-0990HT Akışkanlaştırma ve Isı Transferi Deney Seti
Deney cihazı ile , ısıtılan bir silindir üzerinden akışkanlaştırılan yatağa doğru olan ısı transferi
incelenmesi amacına uygun olarak tasarlanmış deney setidir.
Deney setinde aşağıdaki donanım mevcuttur:
Hava filtresi
Gösterge ve kontrol paneli
Akışkanlaştırılan yatak basınç sensörü
Isıtıcı eleman
Akışkanlaştırılmış yataklı reaktör
Reaktörün altı sinterlenmiş metalden imal edilmiştir ve dağıtım odası bulunur.
Basınçlı hava bağlantısı
Debi ölçer
Emniyet valfı
Manometre
Hava debisini ayarlama valfi
Akışkan yatağın ve akışkanlaştırma sürecinin açık bir şekilde gözlenebilmesi için cam ölçüm silindirinin
arka kısmı ışıklandırılmıştır.
Reaktör içerisine salınabilen bir ısıtıcı eleman vasıtasıyla akışkan yatağındaki ısı transferi
incelenebilinir.
Reaktör kapasitesi en az 2 lt.dir.
Reaktörün azami hava gereksinimi 300 lt/saattir.
Reaktörün çalışma basıncı 0,5 bar dır.
Reaktör basıncı emniyet valfi vasıtasıyla sınırlandırılabilinir.
Deney Cihazı ile aşağıdaki konular incelenebilinir:
Partikül boyutunun akışkanlaştırmaya sıvı geçirgenliği
Akışkanlaştırılan yatakta ısı transferi
Hava miktarının etkisi
Isıtıcının konumunun etkisi
Partikül boyutunun etkisi
Isı transfer katsayısının belirlenmesi
Akışkanlaştırma sürecinin gözlemlenmesi
Atak içerisinde oluşan basınç eğrisi
Gevşeme hızının(loosening velocity) belirlenmesi
Çökelme süreçlerinin gözlemlenmesi
Akışkanlaştırılan yatak korendondan imal edilmiştir.Partikül boyutları:125 veya 300 dur.
Isıtıcı eleman sıcaklığı ayarlanabilirdir.
Isıtıcı elemanın gücü 0-100 W arasında ayarlanabilinir.
Isıtıcı elemanın ısıtma yüzeyi en fazla 12 cm2 dir.
Hava debisi rotametre vasıtasıyla ölçülecektir.
Isıtıcı eleman üzerinde sıcaklık kesici sistem bulunur.
Cam reaktörün giriş kısmında sinterlenmiş metal bulunur ve çıkışta hava filtresi bulunur.
Teknik Özellikleri:
Ölçüm aralıkları aşağıdaki gibidir:
Hava giriş sıcaklığı: 0...100°C
Isıtıcı / akışkanlaştırılan yatak sıcaklığı: 0...400°C
Hava debisi(rotametre):10…124 NL/dk
Güç:0…200W
Manometrelerin ölçüm aralığı 0…1,6 bar
Download