Proteinler Kısa Cevaplı Sorular

advertisement
KISA CEVAPLI SORULAR
PROTEİNLER
Proteinlerin yapı taşı olan moleküller
hangileridir?
(________________________ )
DNA'daki şifreye göre sentezlenen organik
molekül hangisidir?
(________________________ )
Proteinler hücrede nerede sentezlenir?
(________________________ )
www.sanalbiyoloji.com
Aminoasitlerin çeşitliliğine neden olan grup
hangisidir?
(________________________ )
Polipeptit oluşumu sırasında hangi bağlar
kurulur?
(________________________ )
Sıcaklık, basınç, pH gibi faktörlerin etkisiyle
proteinlerin yapısının bozulmasına ne ad
verilir?
(________________________ )
*glikoprotein
*lipoprotein
*nükleoprotein
*metaloprotein
Yukarıdaki moleküllere genel olarak
.................. proteinler adı verilir.
............. ve miyozin kas yapısında
................ saç ve tırnak yapısında bulunur.
............... ve interferonlar savunma proteinleri
................... pıhtılaşmada görevli protein
..................... kanda, ..................... kasta
oksijen taşıyan proteinlerdir.
Kandaki ozmotik basıncı düzenleyen
proteinlerde azalma olursa ..................
meydana gelir.
İki aminoasitten oluşan moleküle .............,
Üç aminoasitten oluşan moleküle ............,
Çok sayıda aminoasitten oluşan moleküle
......................... adı verilir
(________________________ )
Download