DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ Uygulama ve Araştırma Hastanesi

advertisement
19/10/2017 00:00:00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Döner Sermaye İşletmesi
Teklif No: 20176534
İLAN
HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER)
SATIN ALINACAKTIR . İLGİLENEN FİRMALARIN
23/10/2017
EN SON FİYAT TEKLİFLERİNİ İÇEREN KAPALI
TEKLİF ALMA SURETİYLE
TARİHİ, SAAT
10:00
'E/A KADAR
TEKLİFLERİNİ GETİRMELERİ VEYA AŞAĞIDAKİ
NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.
ÖZGÜR SIRÇACI COŞKUN
İşletme Müdür V.
ALIM KONUSU MALZEMELER
1
BIVENTRIKULER (CRT) KALP PILI
TEKLİF NO :
NOT
MİKTAR
1,00
ADET
20176534
:
ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
İLGİLİ KİŞİ
:
YUSUF GÜLER
TEL
:
2324122405
FAX
:
0 232 412 24 27 - 412 21 93 - 412 21 99
*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.
FORM NO: MYS_0072
1/2
19/10/2017 11:39:10
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
TEKNİK ŞARTNAMESİ
Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.
215.0005.000 BIVENTRIKULER (CRT) KALP PILI
ADET
1
1.GENEL ÖZELLİKLER
2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER
Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.
(6096)
BIVENTRIKULER (CRT) KALP PILI
Açıklama : BIVENTRIKULER (CRT) KALP PILI
5.
Teklif edilen ürünün vücut hareketlerinin algılanması ve bu hareketlerin siddetiyle orantılı elektriksel sinyaller üreten
aktivite sensörü bulunmalıdır.
Pil, atrial tasikardı sırasında DDD(R)'a otomatik olarak (mode switch) programlanabilmelidir. Non-sustained atrial
tasikardilerde mode switching yapılmasını önleyen gözlem süresi programlanabilir olmalıdır.
Pil elektrofizyoloji çalışmasına yönelik özellikleri içermelidir. ''Programlanabilen Elektriksel Stimülasyon'' (PES) veya
''manual burst sitümilasyonu'' gibi EPS uygulamaları istenildiğinde gerçeklestirilebilmelidir
Pil, bir önceki A-A interval süresi ve programlanmıs max/min AV Delay parametrelerini baz alıp otomatik olrak AV Delay'i
ayarlayabilmelidir.
Pil, sense edilen bir atrial vurudan sonra, AV Delay süresini programlanmış AV Delay değerine çekilebilmelidir.
6.
Pil, PVARP (Post Ventriküler Atrial Refrakter Periyot) özelliği hıza duyarlı otomatik olarak uzayıp kısalabilmelidir.
7.
Pil, retrograde iletimden kaynaklanabilecek Pacemaker Mediated Takikardiyi (PMT) durdurma özelliğine sahip olmalıdır.
8.
Pil gerçek zaman atrial ve/veya ventriküler intrakardiyak EGM'leri programlayıcı cihaz ekranına transfer edebilmelidir.
9.
12.
Pil intrinsik veya pacemaker ile ilgili alyları; sense, pace tanımlamalarla yorumlayabilmelidir. Bu olaylara ait markerler
programlayıcı ekranında kısaltmalar halinde yer almalıdır.
Pil ritim anormallikleri olması halinde durumlarda intrakardiyak sinyal kaydı yapabilmelidir. Kaydedilmis EGM, aritminin
başlangıcı ve sonrası olarak programlayıcı cihazı ekranında görüntülenebilmeli, istenirse print alınabilmelidir.
Pil zaman zaman intrinsik P ve R wave genliği ölçebilmeli, bu ölçümler belli bir süre saklanmalı, sonrasında minimum
değerler hesaplanıp kaydedilmeli ve belli bir süre hafızada tutulabilmelidir.
Pil, otomatik lead ölçümü yapabilmeli ve bu ölçümleri trend, histogram veya grafik olarak gösterebilmelidir.
13.
Pulse Width değeri 0.06 ms ile 1.5 ms arasında ayarlanabilir.
14.
15.
Pulse Amplitude değeri atrium için 0.5, ..., 3.0; 3.5, 4.0, 5.0 volt arasında ayarlanabilir. Sağ ve sol ventriküller için 0.2, 0.4,
..., 3.0, 4.0 ..., 7.5 volt arasında ayarlanabilir.
Cihazın sağ ve sol ventriküler maksimum outputları en az 7.5 volt olmalıdır.
16.
Atrial minimum sensitivite değeri 0.15 milivolt ve en yüksek değeri 10 milivolt olmalıdır.
17.
Sağ ve sol Ventriküller minimum sensitivite değeri 0.3 milivolt ve en yüksek değeri 10 milivolt olmalıdır.
18.
Cihaz kalıcı olarak DDD(R), DDI(R), DOO(R), VDD, VVI(R), VOO(R), AAT, AAI(R), AOO(R), ODO modlarına
programlanabilmelidir.
Sol ventrikül elektrod pace ve sense konfigürasyonu bipolar ve unipolar olarak ayarlanabilmelidir. Ayrıca, sol ventrikül pace
ve sense konfigürasyonu bağımsız olarak programlanabilmelidir (örneğin, LV tip_ Can, LV tip_ RV ring_LV tip_LV ring)
Sağ ve sol ventrikül pace edildiğinde iki ventrikül arasındaki pace önceliği ve bu önceliğin hangi tarafta olacağı ve ne
kadar süre önce olacağı ayarlanabilmelidir, hangi vintrikülün önce uyarılacağı seçilebilmelidir.
Cihazın hafızasına hasta bilgileri, hastane bilgileri, doktor bilgileri ile cihaz ve elektrodların bilgileri kayıt edilebilmelidir.
1.
2.
3.
4.
10.
11.
19.
20.
21.
Download