Kaos GL Derneği 2015 Nisan – Mayıs ayları birleşik faaliyet raporu

advertisement
Kaos GL Derneği 2015 Nisan – Mayıs ayları birleşik faaliyet raporu.
Medya - İletişim
Kaos GL Dergisi 142. sayısı yayınlandı. Yayıncılık dosya konusu ile çıkan dergiye 37 yazar
katkı sundu bunlardan 25’i kadın, 23’ü ise açık LGBTİ. Dergiye katkı sunan yazarlar
şöyle: Anita Sezgener, Atlas Arslan, Ayşe Öykü İş, Bitte Andersson, Cemal Akyüz, Craig
Coogan, Çiğdem Gönen, Dorian Solot, Duygu Koç, Ecemen, Eda Acara, Eda Ağca, Elif E.
Akşit, Elisa Barth, Erman Akçay, Esra Güleç, Ezgi Sarıtaş, Februniye Akyol, Gözde
Demirbilek, İlke Cide, İrem Yılmaz, Kristi Pinderi, Lucy Ferra, Mamikon Hovsepyan,
Marshall Miller, Melike Ölker, Merve Çanakçı, Naz Hıdır, Nora Deetje Leggemann, Ömer
Akpınar, Özlem Kınal, Saghi Ghahraman, Selin Yıldız, Shadi Amin, Şakir Özüdoğru,
Valentina Wieser, William Byne, Yıldız Tar, Zelal Ayman
Haber sitemiz kaosGL.org’a Nisan – Mayıs aylarında girilen toplam haber sayısı 440. Bu
haberlerin %42.7’si (188) gönüllü muhabirlerimizden gelen haberlerden oluşuyor. Diğer
istatistikler ise şöyle: LGBT Örgütlerden gelen haberler %14.1 (62), Söyleşi/röportaj/
özel haber %38 (167), İngilizce haber %9.1 (40)
LeGeBİT Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Topluluğu’yla ortaklaşa
düzenlediğimiz Medyada Nefret Söylemi eğitimi 5 Nisan’da İzmir Türkan Saylan Kongre
Merkezi’nde web sitemizden Yıldız Tar’ın eğitmenliğinde gerçekleşti.
12 – 15 Mayıs tarihlerinde Kaos GL Yeni Medya Okulu Ankara’da gerçekleştirildi. 14
Şehirden Muhabir adaylarının katıldığı eğitimde A’dan Z’ye LGBT hak haberciliği işlendi.
Savunuculuk, İnsan Hakları, Aktivizm
İsviçre Büyükelçiliği Büyükelçi yardımcısı Didier Chassot ve asistanı Nagehan Şen’le 1
Nisan tarihinde bir görüşme gerçekleştirildi. Derneğimiz adına Murat Köylü ve Ezgi
Koçak’ın gerçekleştirdiği görüşmede ortaklıklar konuşuldu.
3 Nisan’da Ayizi yayınlarında gerçekleşen Kadın Koalisyonu toplantısına derneğimiz adına
Ezgi Koçak ve Seçin Tuncel katıldı.
Kadın Adayları Destekleme Derneğinin düzenlediği kadın adayları tanıtım toplantısına
derneğimizden Ezgi Koçak ve Seçin Tuncel katıldı. 4 Nisan’da gerçekleşen toplantıya AKP,
CHP, MHP ve HDP’den kadın adaylar katıldı.
Sivilog’un düzenlediği Sivil Toplum Temsilcileri toplantısı 10 Nisan tarihinde Kader Ankara
ofisinde gerçekleşti. Derneğimiz adına Umut Güner katıldı.
Bilgi Üniversitesi Kamu Harcamalarını İzleme Platformu’nun 11 Nisan’da gerçekleşen
ikinci çalıştayına derneğimizden Hakan Özkan katıldı.
Uluslararası Af Örgütü Ankara Grubu’nun 11 Nisan’da düzenlediği Türkiye’de Aktivist
Hareketler paneline derneğimizden Evren E. Çakmak konuşmacı olarak katıldı. Çakmak
Türkiye’de LGBT hakları mücadelesinin tarihsel süreci hakkında konuştu.
İlga Europ’un her yıl hazırladığı Gökkuşağı Haritası’nın Türkiye kısmı için 15 Nisan
tarihinde derneğimiz Murat Köylü’nün katıldığı online toplantıyla görüş verdi.
TBMM İHİK, TBMM KEFEK, KDK ve TİHK Uzmanlarına yönelik "Cinsel Yönelim ve Cinsiyet
Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri Çalıştayı" 17 Nisan’da düzenlendi. Çalıştay
eğitmenleri Prof. Dr. Melek Göregenli, Yrd. Doç. Dr. Kerem Altıparmak, Prof. Dr. Simten
Coşar ve Prof. Dr. Mutlu Binark oldular.
AB Türkiye İlerleme Raporu 2015 için ILGA Avrupa'ya Eylül 2014-Nisan 2015 arası dönem
için Türkiye'de LGBT haklarının durumu, vakalar ve gelişmelere dair 17 Nisan’da
raporlama yapıldı.
Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması (TAP) Vakfı'nın 29 Nisan’da organize ettiği Ankara
Kadın Sağlığı Çalıştayı'na derneğimiz adına Ezgi Koçak katıldı.
Derneğimiz 15. Kez bu yılda 1 Mayıs alanlarındaydı. Yaklaşık 350 kişi olduğumuz
yürüyüşte her yıl olduğu gibi bu yıl da Anti Otoriter örgütlerle birlikte dayanışma içinde
yürüdük. 17 Mayıs çağrılarımız bu yıl kürsüden ve miting araçlarından dillendirildi.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye Raportörü Josette Durrieu ve İzleme
Komitesi Sekreteri Sylvie Affholder ile 4 Mayıs tarihinde bir görüşme yaptık.
UNFPA Türkiye Temsilcisi Zahidue Ul-Huque, Temsilci Asistanı Zeynep Başarankut ve
Gökhan Yıldırımkaya ile genel LGBTİ hakalrı gündemi ve Uluslararası Konferans
planlaması hakkında bir görüşme gerçekleştirdik. 8 Mayıs’ta gerçekleşen görüşmeyi
derneğimiz adına Murat Köylü gerçekleştirdi.
10-13 Mayıs tarihleri arasında Karadağ hükümeti ve İlga Europ’un ortaklaşa düzenlediği
Homofobi Karşıtı Etkinliklere derneğimizi temsilen Hakan Özkan katıldı
17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobiye Karşı Mücadele Günü münasebetiyle 15
Mayıs’ta Almanya, Hollanda, Kanada, Norveç, İsviçre büyükelçiliklerinin ve SİDA’nın ev
sahipliğinde Fransa ve Danimarka Büyükelçiliklerinin destekleriyle bir resepsiyon
düzenlendi. Resepsiyona birçok elçilik ve kamu kurumu temsilcisi katıldı.
17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtı Mücadele Günü’nde düzenlediğim
miting 16.00’da cebeci kampüsü önünde başladı. 5000’in üzerinde katılımcının yer aldığı
yürüyüş Sakarya Meydanı’nda konser ve basın açıklaması ile tamamlandı.
Kerry Ashforth ,ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve İstihdam Bürosu
Küresel Programlar Ofisi’yle 22 Mayıs tarihinde bir görüşme gerçekleştirdik. Derneğimiz
adına Murat Köylü görüşmeyi yaptı.
Akademi ve Kültürel Çalışmalar
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile birlikte yürüttüğü Queer Teori
Dersi 3 Nisan’da Dr. Zafer Aracagök’ün sunumu ile gerçekleşti.
İsveç Büyükelçiliği ve Pembe Hayat derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz haftalık film
gösterimlerinde 3 Nisan tarihinde Otel isimli film gösterildi. Ahmet Taner Kışlalı salonunda
gerçekleşen gösterime yaklaşık 20 kişi katıldı.
Türk Psikologlar Derneği’yle ortaklaşa düzenlediğimiz Ruh Sağlığı atölyelerinin Nisan
oturumu 5 Nisan’da Dr. Koray Başar’ın eğitmenliğinde gerçekleşti.
Vicdani Retçi ve gazeteci yazar Atlas Aslan’la gerçekleştirdiğimiz Vicdani Red ve Kadınlar
söyleşisi 8 Nisan tarihinde Kaos GL Kadın Yazarlığı Atölyesi’nin katılımıyla Redaksiyon
Dergisi’nde gerçekleşti.
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile birlikte yürüttüğü Queer Teori
Dersi 8 Nisan’da Dr. Rahmi Öğdül’ün sunumu ile gerçekleşti.
Akademik Danışma Kurulu’muzun çağrısıyla 8 Nisan’da gerçekleşen Hacettepe
Heteroseksizm Karşıtı Akademisyenler toplantısı gerçekleşti. Toplantıyla Hacettepe
Üniversitesi içinde iç bir akademik ağ oluşturuldu.
İşaret Dili Atölyesinin ilki 9 Nisan’da Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
İsveç Büyükelçiliği ve Pembe Hayat Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz haftalık film
gösterimlerinde 10 Nisan tarihinde Pencereye Tırmanıp Yok Olan 100 Yaşındaki Adam
isimli film gösterildi. Ahmet Taner Kışlalı salonunda gerçekleşen gösterime yaklaşık 20
kişi katıldı.
Dans ve Toplumsal Cinsiyet Söyleşisi Berna Kurt’un sunumuyla 13 Nisan tarihinde Ahmet
Taner Kışlalı konferans salonunda gerçekleşti.
İsveç Büyükelçiliği ve Pembe Hayat Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz haftalık film
gösterimlerinde 17 Nisan tarihinde Belliville Baby isimli film gösterildi. Ahmet Taner Kışlalı
salonunda gerçekleşen gösterime yaklaşık 20 kişi katıldı.
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile birlikte yürüttüğü Queer Teori
Dersi 8 Nisan’da Dr. Rahmi Öğdül’ün sunumu ile gerçekleşti.
Türk Tabipler Birliği ve Pembe Hayat’la ortaklaşa düzenlediğimiz EBT kadınların sağlık
sorunları paneli Müge Yetener ve Filiz Ak’ın konuşmacılığında 18 Nisan’da TTB Ankara’da
gerçekleşti.
19 Nisan’da Vegan Vejeteryan buluşmayı Veganka kafede gerçekleştirdik.
İşaret Dili Atölyesinin ikincisi 21 Nisan’da Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Kadın yazarlığı atölyesinin toplantısı 22 Nisan’da Veganka’da gerçekleşti.
LeGeBİT Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Araştırmaları Topluluğu’yla ortaklaşa
düzenlediğimiz LGBT Ruh Sağlığı eğitimi 22 Nisan’da İzmir Türkan Saylan Kongre
Merkezi’nde web sitemizden Yudit Namer’in eğitmenliğinde gerçekleşti.
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile birlikte yürüttüğü Queer Teori
Dersi 24 Nisan’da Dr. Esen Kunt’un sunumu ile gerçekleşti.
Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar Tekirdağ ayağı 27 Nisan pazartesi günü gerçekleşti.
Türk Mısıc’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte derneğimizden Evren E. Çakmak
konuşmacı oldu.
Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar Edirne ayağı bu yıl 7. Kez 29 Nisan tarihinde
gerçekleşti. Derneğimizden Evren E. Çakmak “Türkiye LGBT Hareketinin Sendikal
Mücadelesi” başlıklı konuşması ile konuşmacı oldu.
Geleneksel Homofobi Transfobi Karşıtı Öğrenci Kahvaltısı 25 Nisan tarihinde Telvin
Kafe’de gerçekleştirildi. Kahvaltıda 1 Mayıs hazırlıkları yapıldı.
Kadın yazarlığı atölyesinin son toplantısı 29 Nisan’da Veganka’da gerçekleşti.
İsveç Büyükelçiliği ve Pembe Hayat Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz haftalık film
gösterimlerinde 30 Nisan tarihinde Otto isimli film gösterildi. Ahmet Taner Kışlalı
salonunda gerçekleşen gösterimin ardından çevirmen Pınar Büyükbaş’la bir söyleşi
gerçekleşti.
İşaret Dili Atölyesinin üçüncüsü 30 Nisan’da Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Türk Psikologlar Derneği’yle ortaklaşa düzenlediğimiz Ruh Sağlığı atölyelerinin Mayıs
oturumu 3 Mayıs’da Dr. Koray Başar ve Yudit Namer’in eğitmenliğinde gerçekleşti.
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Derneği’nin 50. Yılında, 4 Mayıs’ta
düzenlenen “Kırk Yıl Önce Konuşamadıklarımız” seminerlerinde derneğimizden Aylime Aslı
Demir konuşmacı oldu.
Kadın yazarlığı atölyesinin toplantısı 5 Mayıs’ta Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
5 Mayıs’ta Trans Erkek Aktivist, Deniz Eren’le Kaos Kültür Merkezi’nde bir Trans Erkeklik
atölyesi gerçekleştirdik.
Mersin Üniversitesi’nde “Nefret Suçları” paneline derneğimizden Yıldız Tar katıldı. “Hrant
Dink ve Zirve Yayınevi Cinayetleri” ile “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli Nefret
Suçları” konulu panel 5 Mayıs’ta gerçekleşti
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Prof. Dr Simten Coşar’ın Medya ve Kamusal
Alan dersine derneğimizden Ezgi Koçak 6 Mayıs’ta konuk oldu.
İşaret Dili Atölyesinin dördüncüsü 7 Mayıs’ta Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Çankaya Belediyesi Dış İlişkiler departmanı çalışanları derneğimize bir ziyaret
gerçekleştirdiler. 7 Mayıs tarihinde gerçekleşen toplantıda yerel yönetimlerle ortak
çalışmalar konuşuldu.
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile birlikte yürüttüğü Queer Teori
Dersi 8 Mayıs’ta Mehmet Şiray’ın sunumu ile gerçekleşti.
İsveç Büyükelçiliği ve Pembe Hayat Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz haftalık film
gösterimlerinde 30 Nisan tarihinde Vito isimli film gösterildi.
Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Prof. Dr Simten Coşar’ın Medya ve Toplumsal
Hareketler dersine derneğimizden Ezgi Koçak 12 Mayıs’ta konuk oldu. Koçak derste LGBT
Hareketinin seyri ve karşıt kamuları işledi.
Hacettepe Üniversitesi Felsefe bölümü Toros Güneş Esgün’ün 13 Mayıs tarihli dersinde
derneğimiden Aylime Aslı Demir konuk oldu.
İşaret Dili Atölyesinin beşincisi 14 Mayıs’ta Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile birlikte yürüttüğü Queer Teori
Dersi 15 Mayıs’ta Suanne Luhmann’ın sunumu ile gerçekleşti.
Kadın yazarlığı atölyesinin toplantısı 15 Mayıs’ta Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.
15 Mayıs’ta Nefes Bar’da sanatçı Mehmet Akbaş’ın katılımı ile bir konser düzenledik.
16 Mayıs’ta DJ Salvator Sali ve DJ Berko’yla Roxanne Bar’da bir parti düzenledik.
10. Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma 16- 17 Mayıs tarihlerinde Ankara Üniversitesi
Cebeci Kampüsü Aziz Köklü salonunda gerçekleşti. Tam raporu şöyle:
16 Mayıs, Cumartesi
13.00 – 14.30/ Açılış Konuşması
“Queer pedagoji heteronormativitenin dışarıladığı, bilmeye değer görmediği öğrenme,
okuma ve arzulama biçimlerini ele almayı, bunun üzerinden de “normal”in yasakladığı var
olma biçimlerini tartışmayı amaçlıyor. Bu bağlamda Susanne Luhmann, bilgiyi
queerleştirirken heteronormativiteyi yaratan bilgiyi, bireyi ve sonuç olarak sistemi
dönüştürmek üzerinden bir pedagoji okuması yapıldı.”
Susanne Luhmann, Alberta Universitesi, Kanada
“Queer Pedagojiyi Yerinden Oynatmak: Homofobi Karşıtı Eğitimde Yeni ikilemler”
Moderatör: Remzi Altunpolat (Kaos GL)
15.00 – 16.30/ 1. Oturum
Sporda Homofobik, Etnik ve Cinsiyetçi ayrımcılık
“Sporun hemen hemen her branşında ve kademesinde karşılaşılan ayrımcılık, Türkiye’de
de elbette LGBT sporculara karşı homofobik tutumlar aracılığıyla sporcuların kabul
görmemesine ve işten çıkarılmalarına neden oluyor. Buna maruz kalmak istemeyen ve
spor yaşamına devam etmek isteyen herkesi ise heteroseksüel olduklarını söylemeye ve
kendilerini “açık etmemeye" zorluyor. Bu bağlamda konuşmacılarımız, sporda homofobik,
etnik ve cinsiyetçi ayrımcılığın kesiştiği noktalar üzerine tartışıldı.”
Doç. Dr. Canan Koca, Ar. Gör. Pınar Öztürk, Mustafa Şahin Karaçam, Hacettepe
Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Özgür Lig
17.00 – 17.30
Kadın Kadına Öykü Yarışması Ödül Töreni
“Türkiye’deki tek lezbiyen öykü yarışması olan Kadın Kadına Öykü Yarışmasının 10. Yılı
vesilesiyle patriarka ve heteroseksizm karşıtı kadın öykü yazarları bir araya gelecek. Ödül
Töreni’nden dereceye giren ilk üç öykü ve jüri özel ödülleri sahiplerini bulacak”
Açılış Konuşması: Güzin Yamaner
17.30 – 18.30 /2. Oturum
Kadın Öykü Yazarlığı Deneyimleri
“Kadın Kadına Öykü Yarışmasının 10. Yılı vesilesiyle bir araya gelecek olan kadın yazarlar
çalışmalarını yayınlaştırma ve edebiyat dergilerindeki yazım süreçlerine dair deneyimlerini
paylaşacak. Bu sayede deneyimleri çoğaltmanın, çoğalırken mevcut sistemi
dönüştürmenin yolları tartışılıyor olacak.”
Konuşmacılar: Hande Öğüt, Yazar, Eleştirmen, Moderatör: Aylime Aslı Demir, Kaos GL
Derneği
Arzu Eylem, Aysun Kara, Berna Özpınar, Gözde Demirbilek, Huriye Şahin, Jale
Dirlikyapan, Melike Uzun, Senem Dere
17 Mayıs, Pazar
Kapanış Konuşmaları:
13.00 – 14.00: Melek Göregenli, Ege Üniversitesi
“Kollektif Suçlara Karşı Kolektif Sorumluluklar”
Moderatör: Sibel Yardımcı
14.30 – 15.30: Sheila L. Cavanagh, York Üniveristesi, Kanada
“Performansın Queer Pedagojisi: Vaka analizi olarak Queer Tuvalet Hikayeleri”
Moderatör: Ezgi Koçak, Kaos GL Derneği
Eşcinsel hakem Halil İbrahim Dinçdağ’la Özgür Lig kapsamında 17 Mayıs’ta bir dayanışma
maçı düzenledik.
Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar Muğla ayağı 20 Mayıs tarihinde gerçekleşti. Aylime Aslı
Demir ve Nurgül Yalçınoğlu’nun konuşmacı olduğu etkinliğe Sıtkı Koçman Üni. Sosyoloji
Bölümü ev sahipliği yaptı.
Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar Aksaray ayağı 21 Mayıs tarihinde Aksaray üniversitesi
ev sahipliğinde gerçekleşti. Homofobi kimin meselesi başlıklı etkinlikte Yıldız Tar
konuşmacı oldu.
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile birlikte yürüttüğü Queer Teori
Dersi 22 Mayıs’ta Süreyya Erdem’in sunumu ile gerçekleşti.
Kadın yazarlığı atölyesinin toplantısı 22 Mayıs’ta Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Bu
toplantıda bir de cinsellik atölyesi gerçekleştirildi.
Kars Üniversitesi PDR bölümüyle düzenlediğimiz insan hakları eğitimi 23 Mayıs’ta
gerçekleşti. Eğitimde Buse Kılıçkaya ve Berna Savcı eğitmen oldular.
Lambdaİstanbul derneğinin 24 Mayıs’ta düzenlediği Medyada Nefret Söylemi paneline
derneğimizden Yıldız Tar konuşmacı oldu.
Kadın yazarlığı atölyesinin toplantısı 26 Mayıs’ta Kaos Kültür Merkezi’nde gerçekleşti
Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile birlikte yürüttüğü Queer Teori
Dersi 29 Mayıs’ta Aylime Aslı Demir’in sunumu ile gerçekleşti.
Kapasite Geliştirme
Kapasite geliştirme programımız kapsamında 29 Nisan’da Edirne LGBT Çalışma Grubu’na
yönelik bir eğitim gerçekleştirdik. 4 Saat süren temel değerler eğitiminde LGBT
hareketinin temel demokratik değerleri alt yapıları ile tümden aktarılıp tartıştırıldı.
Download