Kaos Gay and Lesbian Cultural

advertisement
Kaos GL
Adres
Telefon
Faks
E-posta
:
:
:
:
GMK Bulvarı 29/12 Demirtepe - Ankara
+90-312-230 0358
+90-312-230 6277
[email protected]
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
Bugün, 17 Mayıs! Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün!
Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü olan 17 Mayıs tarihi, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimlerle
ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günüdür.
Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ayrımcılığına karşı mücadele yürüten Kaos GL, her yıl 17 Mayıs
Haftasında düzenlediği Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma'nın bu yıl sekizincisini örgütlüyor.
Ayrımcılığa karşı LGBT’lerin (Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans) tanınması ve insan haklarının
geliştirilmesi yönünde mücadele eden Kaos GL Derneği, bu etkinlik ile Türkiye'de LGBT’lere
yönelik ayrımcılığın tartışılmasına ve görünürlüğünün sağlanmasına zemin yaratmayı amaçlıyor.
Kaos GL, Buluşma'yı Neden Örgütlüyor?
Buluşmanın koordinasyonunu yapan Kaos GL, 90'lı yılların başından beri ayrımcılığa karşı
LGBT’lerin insan haklarının geliştirilmesi yönünde sosyal, kültürel ve akademik alanlarda
etkinlikler düzenliyor.
2005 senesinde “Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği” adıyla yasal bir
derneğe dönüşerek LGBT hakları için çalışmalarına ve mücadeleye devam ediyor.
Homofobi ve Transfobiye Karşı Buluşma ile Türkiye'de LGBT’lere yönelik ayrımcılığın tartışılmasına
ve görünürlüğünün sağlanmasına zemin yaratmayı amaçlıyor.
LGBT’lerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleşeceği bir dünyaya dair düşüncelerin
paylaşılmasını ve tartışılmasını istiyor.
Homofobi Karşıtı Buluşma ile LGBT topluluğunun örgütlenme ve ifade hürriyetinin gelişmesi ve
ayrımcılığa uğramaması yönündeki çalışmalar yayılıyor.
Kaos GL, diğer şehirlerdeki LGBT’lerin kendi örgütlerini oluşturabilmeleri için dayanışma
gösteriyor.
LGBT’lerin insan haklarının görünürlüğünü sağlamak için çalışan Kaos GL, kadın örgütlerinden
insan hakları örgütlerine ulusal ve uluslararası pek çok kurum ve kuruluşla homofobiye karşı ortak
çalışmalar yürütüyor.
Tüm bu ortak çalışmalar ve ayrımcılığa karşı mücadelede örülen ağların sonucunda Uluslararası
Homofobi Karşıtı Buluşma diğer şehirlere yayılıyor.
Homofobi Kimin Meselesi?
17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün vesilesiyle “Homofobi Karşıtı Buluşma” programını
geliştiren Kaos GL, “homofobi kimin meselesi?” sorusunu soruyor. Farklı ayrımcılıklar arasında
bağlantılar kurmaya çalışıyor. Söz konusu ayrımcılıklara karşı mücadele pratikleri ve özgürlük
mücadeleleri arasında yatay ağlar örmeyi hedefliyor.
Kaos GL, homofobi ve transfobi meselesi ile seksizm, milliyetçilik, ırkçılık, militarizm arasındaki
bağlantılara dikkat çekince, “Homofobi kimin meselesi?” sorusu akademide ve sivil toplumun farklı
kesimlerinde sahiplenildi. Böylece Homofobi Karşıtı Buluşma'yı kendi mücadele alanlarına
uyarlayarak, şehirlerinde ve kampüslerinde örgütlemek isteyen öğrenci toplulukları ve sivil toplum
örgütleri ortaya çıktı. Bu sayede LGBT’lerin henüz görünür olamadıkları şehir ve kampüslerde de
homofobi meselesi tartışılabiliyor.
Neden 1 Mayıs'tan 17 Mayıs'a…
Özgürlük talebi ortak, mücadele de ortak olmalı şiarından hareket eden Kaos GL, 1 Mayıs'tan 17
Mayıs'a özgürlük mücadeleleri arasında köprüler kuruyor.
1 Mayıs, Türkiye LGBT mücadelesi açısından önemli bir dönüm noktası. 2001'de Kaos GL
Ankara'daki kutlamalara katılarak ilk kez kamusal alana çıkmış; gökkuşağı bayrakları ve
sloganlarıyla emek mücadelesiyle LGBT mücadelesinin ortaklığına işaret etmişti. Homofobiye Karşı
Buluşma da özgürlük mücadelesinin bir parçası olarak gelişiyor. Kaos GL, kurulacak bu köprü
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 29/12 Kat 6 Demirtepe / Kızılay – Ankara
Tel: +90-312-230 0358 Faks: +90-312-230 6277 E-posta: [email protected]
Kaos GL
Adres
Telefon
Faks
E-posta
:
:
:
:
GMK Bulvarı 29/12 Demirtepe - Ankara
+90-312-230 0358
+90-312-230 6277
[email protected]
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
sayesinde, LGBT'lerin maruz kaldığı saldırı ve ayrımcılıklara karşı mücadelelerin birleştirilmesini ve
alanların genişletilmesini hedefliyor.
Dünyadaki LGBT hareketinin ve hak mücadelesinin kurumsallaşması harekete yeni açılımlar
getirdi. Bununla birlikte, yoğunlukla Batı'da olmak üzere kazanılan çeşitli haklara rağmen
homofobi ve transfobi hâlâ küresel ölçekte bir sorun teşkil ediyor. Homofobiye Karşı Uluslararası
Gün'ün (IDAHO) bu nedenlerle yeniden harekete geçmeye ve sokağa çıkmaya karar vermesi ile 1
Mayıs'tan 17 Mayıs'a Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma örtüşüyor.
17 Mayıs 1990’dan bu yana!
Dünya Sağlık Örgütü’nün, 17 Mayıs 1990’da eşcinselliği “Uluslararası Hastalık
Sınıflandırması”ndan çıkardığı günden bu yana 20 yılı aşkın bir süre geçtiği halde, eşcinsellere
yönelik damgalama ve ayrımcılık hâlâ devam ediyor. Eşcinselleri yönelik ayrımcılık Dünya’nın pek
çok bölgesi ile birlikte Türkiye’de de sağlık hizmetlerine erişimi sınırlayıp sağlık programları dışına
itilmeye sebep olmakla kalmıyor, LGBT’leri en temel insan haklarından mahrum bırakıyor. Asıl
önemlisi de cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı şiddet ve nefret cinayeti şeklinde de
kendini gösterebiliyor. Dünyanın pek çok bölgesinde eşcinsellik “suç” olarak görülürken Türkiye’de
ise “suçu olmayan suçlu” muamelesine maruz kalıyor. LGBT realitesini tanımayan hükümet, en
temel insan haklarından mahrum bıraktığı LGBT’lerin nefret cinayetleri ile ortadan kaldırılmalarına
karşı yasal önlem almıyor.
Peki, Türkiye'nin 17 Mayıs gündeminde ne var?
Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı
eylem ve karşı durma günü olan 17 Mayıs etkinliklerinde Kaos GL bu yıl toplumsal barışı
konuşacak.
Kaos GL, “barış” meselesini Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın gündemine taşıyarak,
eşitlik ve özgürlük yolunda Kürt halkının barış coşkusunu selamlıyor.
Savaş ortamında gelişen milliyetçi dalganın nefretle harmanlanıp tüm toplumu ablukaya almasına
karşı her zaman barışı savunagelen Kaos GL, Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın ilk
gününde “barış süreci”ni ele alacak.
LGBT toplumunu barış sürecine dahil olmak için Buluşma’ya çağıran Kaos GL, Kürtler “Kürt” olmak
bakımından özgür ve eşit hissetmedikçe, hiç kimsenin gerçekten özgür olamayacağını savunuyor.
Homofobi ve Transfobi meselesi ile seksizm, milliyetçilik, ırkçılık, militarizm arasındaki ilişkilere
dikkat çeken Kaos GL, farklı ayrımcılıklar arasında bağlantılar kurmaya çalışıyor. Söz konusu
ayrımcılıklara karşı mücadele pratikleri ve özgürlük mücadeleleri arasında yatay ağlar örmeyi
hedefliyor.
LGBT Toplumuna Yönelik İlan Edilmemiş Savaşa DA Son!
Türkiye LGBT toplumu, eşitlik talebiyle cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının
yasaklanmasında ısrar ediyor.
Lezbiyenler, geyler, biseksüeller, translar şiddete maruz kalıyor, öldürülüyor. Eğitim hayatından
çalışma hayatına ayrımcılığa uğrayan, dışlanan, sırf cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinden ötürü
kamusal alandan bütünüyle kovulan LGBT’lerin hayatlarını idame ettirmeleri neredeyse imkânsız
hale getiriliyor.
Heteroseksizmde ortaklaşan tüm yönetimler cinsel yönelimleri ve cinsiyet kimlikleri üzerinden
LGBT varoluşları inkâr ve imha politikalarından vazgeçmeyerek ilan edilmemiş savaşı sürdürüyor.
LGBT varoluşları tanımlayan “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” realitesinin tanınması için ısrar
eden Kaos GL, “LGBT toplumuna yönelik ilan edilmemiş savaşa da son” çağrısında bulunuyor.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 29/12 Kat 6 Demirtepe / Kızılay – Ankara
Tel: +90-312-230 0358 Faks: +90-312-230 6277 E-posta: [email protected]
Kaos GL
Adres
Telefon
Faks
E-posta
:
:
:
:
GMK Bulvarı 29/12 Demirtepe - Ankara
+90-312-230 0358
+90-312-230 6277
[email protected]
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği
Toplumsal barışın sağlanabilmesi için “LGBT Toplumuna Yönelik İlan Edilmemiş Savaşa DA Son!”
verilmeli; LGBT’lerin toplumsal ve siyasi hayatın her alanına eşit katılımını sağlayacak anayasal
güvence yerine getirilmeli.
Yasal güvence için Yeni Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine “cinsel yönelim” ve “cinsiyet kimliği” ifadeleri
eklenerek LGBT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) realitesi tanınmalıdır. Böylece heteroseksüel
vatandaşların sahip olduğu tüm haklara LGBT’ler de sahip olabilmeli!
LGBT’leri cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıklara karşı güvence altına almayan bir
anayasa eşitlikçi, demokratik ve özgürlükçü olamayacağı gibi toplumsal barışı da sağlamayacaktır!
Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyoruz
17 Mayıs Homofobi Karşıtı Gün nedeniyle düzenlenen “Homofobi ve Transfobiye Karşı Yürüyüş” bu
yıl 6. kez 19 Mayıs Pazar günü yapılacak.
LGBT'lerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleşeceği bir dünya için Homofobi ve Transfobiye
karşı gökkuşağı bayrağının altında gerçekleşecek yürüyüş, saat 14:00’te, Kurtuluş Parkı’ndan
başlayacak.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 29/12 Kat 6 Demirtepe / Kızılay – Ankara
Tel: +90-312-230 0358 Faks: +90-312-230 6277 E-posta: [email protected]
Download