pyrethrum - Erim SEVER

advertisement
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ICSC: 1475
PYRETHRUM
PİRE OTU
Buhach
Pyrethrum extract
Pyrethrum oleoresin
ICSC # 1475
CAS # 8003-34-7
RTECS # UR4200000
EC #
613-022-00-6
Kasım 25, 2003 Emsalleri yeniden gözden geçirilmiş
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
ÖNLEME
MARUZ
SEMPTOMLAR
KALMA
Yanıcı.
Açık alev olmamalı. Oksitleyici
YANGIN
maddelerle temas ettirmeyiniz.
Oksitleyici maddelerle
PATLAMA
temasında patlama riski.
SİS OLUŞMASINI
MARUZ
ÖNLEYİNİZ.
KALMA
Başağrısı. Mide bulantısı.
Ortamda toz yok ise
TENEFFÜS
Kusma.
Havalandırma, yerel aspirasyon
ETME
veya solunum koruyucuları.
Kızarıklık, Acı.
Koruyucu elbise.
CİLTLE
TEMAS
Kızarıklık, Acı.
GÖZ
İLK YARDIM/YANGINLA
MÜCADELE
Toz, Su püskürtme, Köpük,
Karbondioksit.
Temiz hava. Dinlenme. Sağlık
yardımı için başvurun.
Madde bulaşmış giysilerinizi
çıkarınız. Cildi su ve sabunla
yıkayın.
Solunum koruyucu ile birlikte Önce bol su ile birkaç dakika
koruyucu gözlük (goggles) veya yıka (kontak lens varsa çıkar)
göz koruyucusu.
hekime gidin.
İş esnasında yemeyin, içmeyin İçilecek suya aktif kömür
ve sigara kullanmayın.
bulamacı katınız. Tıbbi yardım
Yemekten önce ellerinizi
alın.
yıkayınız.
Dil ve dudaklarda uyuşma.
Eksitasyon. Kas kasılması
nöbetleri. Tetnoz felçi. Adale
YUTMA
fibrilasyonu. Solunumun
sekteye uğramasıyla ölüm.
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
KARŞI ÖNLEMLER
Havalandırma yapınız. Mümkün
Güçlü oksitleyicilerden, gıda ve gıda
olduğu kadar sızan sıvıları sızmaz
katkı maddelerinden ayrı depolayınız.
kaplarda toplayınız. Bu maddeyi kuma Kapları iyice kapatınız. Yangın
veya inert absorsant kullanarak
söndürme akıntılarını bir yerde
emdirin ve güvenli bir yerde muhafaza toplamak için gerekli önlemi alınız.
edin. (Ekstra kişisel koruma: Organik
buhar ve zararlı tozlar için A/P2
filtreli solunum cihazı.)
AMBALAJ VE ETİKETLEME
Gıda ve gıda katkı maddeleri ile
birlikte taşınmaz.
Xn Sembol
N Sembol
Risk Durumu: 20/21/22-50/53
Güvenlik Tavsiyeleri: 2-13-60-61
Tercüme:Müjdat AYDIN
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ÖNEMLİ VERİLER
PYRETHRUM
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
ÇEVRESEL
VERİLER
ICSC: 1475
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
MARUZ KALMA YOLLARI:
KAREKTERİSTİK KOKULU, SOLUK SARI, Bu madde solunum, deri ve yutma ile
OYNAK, YAĞ.
vücuda tesir eder.
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
KİMYASAL TEHLİKELER:
Bu madde ısındığında tahriş edici dumanlar
çıkarır. Güçlü oksitleyicilerle yangına ve
patlamaya neden olacak şekilde reaksiyona
girer.
TENEFÜS ETME RİSKİ:
20°C deki buharlaşması ihmal edilebilecek
derecede azdır. Fakat çevreye yayıldığı
zaman havadaki partikülleri zararlı
konsantrasyona çok çabuk ulaşır.
KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
ETKİLERİ:
Göz, cilt ve solunum sistemine zarar verir.
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ: Sinir sistemini etkiler.
TLV: 5 mg/m³ TWA olarakA4 (ACGIH 2003).
MAK: 5 mg/m³ Sh
UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
Pik sınır kategorisi: II
MARUZ KALMA ETKİLERİ:
(DFG 2003).
Uzun ve sürekli maruziyet cildin
OSHA PEL: TWA 5 mg/m3
duyarlılığına neden olabilir. Tekrarlayan
NIOSH REL: TWA 5 mg/m3
veya uzun süre solunması ile maruziyet
NIOSH IDLH: 5000 mg/m3 bkz: 8003347
astıma sebep olabilir.
Kaynama noktasının altında bozunum 170 °C Parlama noktası: 76°C c.c.
de 0.01 kPa
Oktanol/su partisyen katsayısı (logaritma
Yoğunluk: 0.84-0.86 g/cm3
üssü olarak): 4.3 (pyrethrin I); 5.9
Suda çözünürlük: yok
(pyrethrin II)
Bu madde su organizmalarına çok toksik etkisi vardır. Bu madde çevreye zararlı olabilir;
bal arılarına özel dikkat gösterilmelidir.
NOT
Pyrethrin I ve II, cinerin I ve II, jasmolin I ve II karışımları Pyrethrum dur. Ticari formüllerdeki taşıyıcı solventler
maddelerin fiziksel ve toksik özelliklerini bozabilir. İş giysilerini eve kesinlikle götürmeyin. Astımlı kişiler bu
madde ile temas etmekten kaçınmalıdır. Astım belirtisi genellikle birkaç saat geçtikten sonra görülür ve fiziksel
faaliyetlerle artar. Bu sebeple dinlenme ve tıbbi gözlem önemlidir. Acil olarak doktor yetkin bir kişi tarafından
uygun inhalasyon (teneffüs) terapisi yapılmalıdır.
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
Tercüme:Müjdat AYDIN
Download