rotenone - Erim SEVER

advertisement
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ICSC: 0944
ROTENONE
ROTENON
Tubotoxine
Derris powder
C23H22O6
Moleküler Ağırlığı: 394.45
ICSC # 0944
CAS # 83-79-4
RTECS # DJ2800000
UN #
2588
EC #
650-005-00-2
Nisan 13, 2000 Emsalleri yeniden gözden geçirilmiş
TEHLİKE
TİPLERİ /
AKUT TEHLİKELER /
ÖNLEME
MARUZ
SEMPTOMLAR
KALMA
Yanıcı.
Açık alev olmamalı.
YANGIN
İLK YARDIM/YANGINLA
MÜCADELE
Toz, alkol-resistant köpük, su
püskürtme, karbondioksit.
PATLAMA
MARUZ
KALMA
TENEFFÜS
ETME
TOZ OLUŞMASINI
ÖNLEYİNİZ. GENÇLERİN
VE ÇOCUKLARIN
MARUZİYETİ
ÖNLENMELİDİR.
Şaşkınlık. Öksürük. Başağrısı. Yerel aspirasyon veya solunum
Titreme. Nefes almada zorluk. koruyucuları.
Mide bulantısı. Boğaz ağrısı.
Baygınlık.
Kızarıklık.
Koruyucu eldiven.
HER DURUMDA HEKİME
DANIŞIN.
Temiz hava, dinlenme. Eğer
belirtilmiş ise suni solunum.
İlk önce bol su ile yıkayın sonra
Madde bulaşmış giysilerinizi
çıkarın ve tekrar yıkayın. Cildi
su ve sabunla yıkayın.
Kızarıklık.
Tozlu ortamlarda: Solunum
Önce bol su ile birkaç dakika
koruyucu ile birlikte koruyucu yıka (kontak lens varsa çıkar)
GÖZ
gözlük (goggles), veya göz
hekime gidin.
koruyucusu.
Karın krampı. Kas kasılması
İş esnasında yemeyin, içmeyin Ağzı su ile çalkalayın. İçilecek
nöbetleri. İshal. Kusma.
ve sigara kullanmayın.
suya aktif kömür bulamacı
YUTMA
(bakınız teneffüs etme).
Yemekten önce ellerinizi
katınız. Dinlenme. Tıbbi yardım
yıkayınız.
alın.
KAZA SONUCU YAYILMAYA
DEPOLAMA
AMBALAJ VE ETİKETLEME
KARŞI ÖNLEMLER
Etrafa saçılan maddeyi hava sızdırmaz Gıda ve gıda katkı maddelerinden ayrı Gıda ve gıda katkı maddeleri ile
konteynırların içine süpürünüz, eğer depolayınız. Kapları iyice kapatınız. birlikte taşınmaz.
uygunsa tozlanmayı önlemek için
Deniz kirliliği.
nemlendiriniz. Atığı dikkatlice
T Sembol
toplayınız, sonra emniyetli bir yere
N Sembol
götürünüz. (Ekstra Kişisel koruma:
Risk Durumu: 25-36/37/38-50/53
Toksik partiküller için P3 filtreli
Güvenlik Tavsiyeleri: 1/2-22-24/25solunum cihazı). Bu kimyasalın
36-45-60-61
çevreye yayılması önlenmelidir.
UN Tehlike Sınıfı: 6.1
UN Ambalaj Grubu: III
CİLTLE
TEMAS
Tercüme:Müjdat AYDIN
KİMYASAL GÜVENLİK KARTI
ÖNEMLİ VERİLER
ROTENONE
FİZİKSEL
ÖZELLİKLER
ÇEVRESEL
VERİLER
FİZİKSEL DURUMU; GÖRÜNÜŞÜ:
RENKSİZ KRİSTALLER
ICSC: 0944
MARUZ KALMA YOLLARI:
Bu madde solunum ve yutmayla vücuda
tesir eder.
FİZİKSEL TEHLİKELERİ:
KİMYASAL TEHLİKELER:
Bu madde yandığında tahriş edici dumanlar
çıkar.
TENEFÜS ETME RİSKİ:
20°C deki buharlaşması ihmal edilebilecek
derecede azdır. Fakat havadaki partikülleri
zararlı konsantrasyona çok çabuk ulaşır.
KISA SÜRELİ MARUZ KALMA
MESLEKİ MARUZ KALMA LİMİTLERİ: ETKİLERİ:
TLV: 5 mg/m3 (TWA olarak) (ACGIH 1999). Göz, cilt ve solunum sistemine zarar verir.
MAK: 5 mg/m3; (Solunabilir toz
Merkezi sinir sistemini etkileyerek kas
konsantrasyonu) (1999)
kasılması nöbetlerine ve solunum
OSHA PEL: TWA 5 mg/m3
depresyonuna neden olur.
NIOSH REL: TWA 5 mg/m3
NIOSH IDLH: 2500 mg/m3 bkz: 83794
UZUN SÜRE VEYA TEKRARLAMALI
MARUZ KALMA ETKİLERİ:
Uzun ve sürekli maruziyet dermatitlere
neden olur. Bu madde böbrekleri ve
karaciğeri etkiler.
Kaynama noktasının altında bozunum
Suda çözünürlük: yok
Erime noktası: 165-166°C
Oktanol/su partisyen katsayısı (logaritma
Yoğunluk: 1.27 g/cm3
üssü olarak): 4.10
Bu madde su organizmalarına çok toksik etkisi vardır. Normal olmayan kullanım
şartlarında çevreye salınmasından sakının. Bu madde çevre için tehlikeli olabilir; su
organizmalarına özel dikkat gösterilmelidir.
NOT
Madde yanıcıdır ancak parlama noktası literatürde verilmemiştir. Ticari formüllerdeki taşıyıcı solventler maddelerin
fiziksel ve toksik özelliklerini bozabilir. Maruz kalma derecesine bağlı olarak, periyodik muayene gerekir.
Ulaşım Acil Durum Kartı: TEC (R)-61G41c
UYARI
Kart içeriğinde yer alan veriler ürünü güvenlik gereklilikleri açısından tanımlamaya yöneliktir. Sadece ilgili
meslekte eğitim görmüş ve bu ürünü kullanacak kişilerin malzemeyi kullanırken en uygun tedbirleri alması
konusunda kılavuz olarak kullanılması için hazırlanmış ve konuyla ilgili en doğru bilgiler verilmeye gayret
edilmiştir. Bu kartı kılavuzu alarak kullanacak bireylerin; özel amaçlı kullanımlar için uygunluğunun tespiti
konusunda kendileri bağımsız olarak kararlarını tecrübe etmelidirler. Sonuç olarak, bu bilgilere güvenilerek yapılan
işlemlerden veya kullanımdan doğacak zararlardan tamamen kullanıcı sorumludur.
Tercüme:Müjdat AYDIN
Download