Turkcell Finansman A.Ş. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı

advertisement
Turkcell Finansman A.Ş.
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı
Yatırımcı Sunumu
1
Nisan 2017
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET İHRACI
YÖNETİCİ ÖZETİ
• %100 Turkcell iştiraki olarak kurulan Turkcell Finansman A.Ş. faaliyetlerine Mart 2016’da başladı.
• Turkcell Finansman A.Ş., bireysel ve kurumsal müşterilerin akıllı cihaz, donanım gibi ihtiyaçlarının finansmanını
sağlarken, fintech (finansal teknoloji) alanında çözümler sunup geliştirmeyi hedeflemektedir.
• Şirket operasyonun ilk 9 ayında yaklaşık 2 milyon müşteri ve 2,4 milyar TL kredi büyüklüğüne ulaşmış, en hızlı
büyüyen ve en yüksek kredi adedine sahip tüketici finansman şirketi olmuştur. Aynı zamanda %1,2’lik takipteki
alacak oranı ve %23’lük net kar/özkaynak oranı ile sektör ortalaması üzerinde bir performansa sahiptir.
• Turkcell Finansman A.Ş. büyümekte olan operasyonlarına kaynak yaratmak amacı ile finansman sağladığı
müşterilerinden kredi alacaklarını «Varlığa Dayalı Menkul Kıymet» olarak sermaye piyasasına sunmayı
planlamaktadır.
• Varlığa Dayalı Menkul Kıymet yatırımı aşağıdaki avantajları sağlamaktadır:
o Teminatlandırılmış yapı
o Kaynak sağlayan kurumun limitinden bağımsız yatırım imkanı
o Çeşitlendirilmiş portföy ile kaynak şirketin kredi notundan bağımsız yatırım imkanı
o Güvenilir teminat: Sade ve şeffaf iş modeline dayalı öngörülebilir nakit akışı
2
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET İHRACI
İHRACIN AMACI
1
Şirket alacaklarının bilançodan çıkarılması ve likit hale dönüştürülmesi
2
Sermaye yeterliliği oranında iyileşme sağlanması
3
Borçluluk ile ilgili oranlar etkilenmeden kaynak sağlama imkanı
4
Sermaye piyasalarından farklı ve yenilikçi bir ürün ile kaynak sağlanması
5
Diğer borçlanma araçlarına göre daha uzun vadeli kaynak sağlama imkanı
6
3
Güvenli yapı çerçevesinde ihraççının kredi notundan bağımsız not alma imkanı
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET İHRACI
İHRAÇ EDİLEN VARLIKLAR
KREDİ TUTAR VE ADEDİ
• Kredi Kayıt Bürosu notu 1359 ve üzeri olan krediler devredilecektir.
İhraç edilen varlık
tutarı (bin TL)
İhraç edilen kredi
adedi
100.000
75.790
Ortalama kredi tutarı: 1.468 TL
Ortalama aylık taksit tutarı: 76 TL
İHRAÇ EDİLEN VARLIKLARIN TFŞ KREDİ PORTFÖYÜ
İÇİNDEKİ PAYI
İhraç Edilen
Varlıklar
3,2%
• Devredilecek kredilerin borçluları; Turkcell kredi risk skorlamasında
altılı skalanın en iyi dilimleri olan 1 ve 2 içerisinden seçilecektir.
• En az 2 yıldır Turkcell faturalı hat abonesi olan kişilerin kredileri
devredilecektir.
• Devredilecek krediler en az iki taksidi ödenmiş kredilerdir.
• Devredilecek krediler için aylık kredi bedellerinin/taksitlerinin
yansıtıldığı faturaların kısmen ödenmesi mümkün olmayacaktır
• Portföydeki kredi borçlularının aktif bir kanuni takip kaydı
bulunmamaktadır.
• Devredilecek kredilerin son taksidi en son VDMK diliminin
vadesinden önce ödenecektir.
4
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET İHRACI
RİSK AZALTMA ARAÇLARI
5

Varlık Finansmanı Fonu portföyünde kredilere ilaveten muhtemel temerrüt oranını karşılayacak tutarda
nakit bulundurulacaktır.

İhraç edilecek VDMK’ların her bir diliminin nominal değerinin %5’i Turkcell Finansman A.Ş. tarafından
alınarak vade sonuna kadar elde tutulacaktır.

Fon’un nakit varlıkları, likiditesi yüksek kısa vadeli banka bonosu, ters repo işlemleri, para piyasası fonları,
Takasbank para piyasası işlemleri ile veya Türkiye Bankalar Birliği istatistiklerine göre bir önceki hesap
dönemi sonunda aktif büyüklüğü en büyük 10 banka arasına giren bankaların mevduat & katılım
hesaplarında değerlendirilecektir.

Fon portföyüne erken kapanan kredilere karşılık Fon Kurulu Kararı ve Turkcell Finansman A.Ş.’nin
portföyünde bu nitelikte kredilerin bulunması şartı ile aynı koşul ve şartlarda yeni krediler alınabilecektir.
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET İHRACI
YAPININ İŞLEYİŞİ
Turkcell Finansman A.Ş.
VDMK ihraç
hasılatı
2
VFF’ye devredilen portföydeki alacaklar için hizmet
sağlanması ve aylık taksit ödemelerinin aktarımı
Cihaz alacakları portföyünün
VFF’ye devredilmesi
4
3
Operasyon sorumlusu olarak
Fon’a hizmet verilmesi
Varlık Finansmanı Fonu
Aktif Bank aracılığı
ile VDMK ihracı
1
Müşterilerden gelen nakit akışıyla
yatırımcıya ilgili vadelerde geri ödeme
VDMK ihraç
hasılatı
5
2
Yatırımcılar
6
Turkcell Finansman A.Ş.
Kuruluş ve İşleyişi
7
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
İLK BAKIŞTA
Turkcell Finansman A.Ş., bireysel ve kurumsal müşterilerin akıllı cihaz, donanım gibi ihtiyaçlarının finansmanını
sağlamak, fintech (finansal teknoloji) çözümleri sunmak ve geliştirmek üzere kurulmuştur.
2016
k
Ocak
• BDDK denetimi
• Lisans onayı
8
Mart
• Faaliyetler
başladı
Temmuz
• 1 milyon
müşteriye
ulaştı
Ekim
• Kredi tutarı
2 milyar TL’ye
ulaştı
575
milyon TL
2.506
milyon TL
Ödenmiş Sermaye
Toplam Varlıklar
Aralık
• İlk bono ihracı
gerçekleşti
Fitch Ratings
AA/yerel para
birimi
2017
• 2 milyon müşteriye
ulaştı.
• Varlığa dayalı menkul
kıymet ihracı
• E-para faaliyetleri
• Sigorta
• Ön ödemeli aboneler
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş
İŞ MODELİ
Turkcell Grubu ile yaratılacak sinerji ile akıllı telefon penetrasyonuna katkı
Turkcell
Finansman
Turkcell veri havuzu ve KKB’ye* erişim ile etkin kredi risk yönetimi
Kredi odaklı finansal hizmetler platformu
Teknoloji ve finansal kuruluş perspektifi
Müşteriye telekom, cihaz ve finansman ihtiyaçları için tek noktadan hizmet
Müşteri
Kişiselleştirilmiş ve esnek ödeme planları
Diğer finansal hizmetlere (sigorta, ödeme hizmetleri vb) erişim
9
* Kredi kayıt bürosu
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş
TÜKETİCİ FİNANSMANI İŞ AKIŞI
Turkcell’in
Satış Kanalları
Satış
Taksitli
Ödeme
Turkcell
Müşterisi
TURKCELL
İletişim
Hizmetleri
1
1
2
Ödeme
Kredi
Turkcell
Finansman
A.Ş.
10
10
*Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş
3
1
Tahsilat
TÖHAŞ*
4
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş
TÜKETİCİ TEKNOLOJİSİ VE TELEKOM ÜRÜNLERİ PAZARI
GELİR TRENDİ (MİLYAR TL)
47,2
YBBO*
%15
42,3
36,3
31,0
10,6
13,6
17,0
TELEKOM ÜRÜNLERİNİN PAYI
2013
Diğer
66%
19,5
%23
2016
2013
Telekom
34%
2014
Toplam Pazar
2015
2016
Diğer
59%
Telekom
41%
3 yılda
7 puan
Telekom Ürünleri
Kaynak: GfK Temax Raporu. Tüketici teknolojisi pazarı; tüketici elektroniği, görüntüleme, büyük beyaz eşya, küçük ev aletleri, bilişim teknolojileri, telekom, ofis ekipmanları &sarf malzemeleri
11 kalemlerinden oluşmaktadır. GfK raporlarında Telekom ürünleri tanımı, yalnızca telefon cihazları için kullanılmaktadır
*Yıllık bileşik büyüme oranı, 2013’ten 2016’ya hesaplanmıştır.
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş
TURKCELL’İN GENİŞ MÜŞTERİ TABANINA ERİŞİM
ABONE SAYISI - 4Ç16 (MİLYON)
Toplam
15,7 33.0 milyon 17,4
797Bin
FATURALI ORANI
39,8%
43,9%
48,7%
52,5%
Yıllık Faturalı
Net Artışı
47 TL
Ort. Faturalı ARPU*
(M2M hariç)
2013
Faturalı
*Average revenue per user
2015
2016
Ön ödemeli
Türkiye’deki en geniş müşteri bazı
12
2014
25 milyon müşteri 1 yıldan uzun süredir
abone
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş
EN ÇEŞİTLENDİRİLMİŞ MÜŞTERİ PORTFÖYÜ
MÜŞTERİ SAYISI ( 2016 YS)
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
1,806,169
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
139,681
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 134,561
KOÇ FIAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.
109,054
TEB FİNANSMAN A.Ş.
104,241
ORFİN FİNANSMAN A.Ş.
70,799
MERCEDES-Benz FİNANSMAN TÜRK AŞ.
34,915
ALJ FİNANSMAN A.Ş.
33,131
ŞEKER MORTGAGE FİNANSMAN A.Ş.
4,191
HEMENAL
FİNANSMAN
623
Ortalama
krediA.Ş.
tutarı: 1.237 TL
OrtalamaA.Ş.
aylık taksit tutarı: 76 TL 557
DD FİNANSMAN
Azami
vade 36 ay
EVKUR FİNANSMAN
A.Ş.
498
Kredilerin
VFS FİNANSMAN
A.Ş.%90’ı 24 ay vadeli
479
TIRSANFİNANSMAN AŞ.
287
13 Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği 2016 / 12 Aylık Verileri
KREDİ PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ ve KREDİ ADETLERİ
(2016/12)
6.711.985
VOLKSWAGEN DOĞUŞ
FİNANSMAN A.Ş.
165.409
MERCEDES-BENZ
FİNANSMAN TÜRK AŞ.
47.658
KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
TEB FİNANSMAN A.Ş.
6.535.271
3.376.855
143.603
3.016.712
105.359
2.377.078
2.249.776
TURKCELL
FİNANSMAN A.Ş.
KOÇ FIAT KREDİ
FİNANSMAN A.Ş.
2.333.931
116.189
Tutar (Bin TL)
Kredi konusu ürün adedi
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş
İHTİYATLI VE ETKİN RİSK YÖNETİMİ
ANALİTİK MODELLEMEYE
DAYALI LİMİT YÖNETİMİ
GENİŞ VERİ HAVUZU
• Turkcell’in kuruluşundan bu yana
oluşmuş zengin veri havuzu
• Ödeme performansı, abonelik
süresi, fatura tutar bilgisi
• Oluşturulan skor kartlar üzerine
kurulan karar ağaçları riski daha
granüler yapıda yönetim imkanı
sağlar.
• Risk, pazarlama, lokasyon
verileri
KREDİ RİSK ORANI*
(Cost of Risk)
3,3%
2,5%
2014
2,4%
2015
2016
• Kredi Kayıt Bürosu verileri
•
•
Turkcell müşteri havuzu, Türkiye’deki finans sektörü dışı en geniş tüketici veri tabanıdır.
Finans verileri ile birlikte kullanıldığında, eşsiz bir karar altyapısı oluşturmaktadır.
* Turkcell cihaz satışlarından kaynaklanan kredi riskini göstermektedir.
14
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş
ÖDEME PERFORMANSI TAKİBİ
Etkin tahsilat yönetimi süreçleri:
•
Vade öncesinde, müşteriyi bilgilendirme, ödeme kanallarına yönlendirme ve otomatik ödeme
aksiyonları
•
Vadesi gelen kredi taksit ödemeleri için otomatik hatırlatma
•
Finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müşteriler için yasal takip başlatılana kadar;
o Geçmiş dönem ödeme performansı, demografik bilgileri ve kredi kayıt bürosu verilerini
içeren 3 analitik model sonucu tahsilat stratejisi ve aksiyonların belirlenmesi
o Karar destek sistemleri üzerinden otomatik aksiyon alımı (mail, sms,call center araması
vb.)
Alınan aksiyonlar sonucunda ilk doksan günde %95 üzeri tahsilat performansı.
15
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş
FİNANSAL GÖSTERGELER
16
31 Aralık 2016 İtibariyle
Turkcell
Finansman A.Ş
Sektör*
Alınan Krediler / Özkaynaklar
2,6x
9,3x
Net Kâr/ Ortalama Özkaynaklar
%23
%15
Tüketici Kredileri/ Özkaynaklar
4,0x
10,2x
Takipteki Alacaklar (Brüt) / Toplam Alacaklar
%1,2
%3,3
Brüt Faiz Marjı
%5,5
%3,1
*Kaynak: Finansal Kurumlar Birliği
İhraç Bilgileri
17
İHRAÇ BİLGİLERİ
TEMEL BİLGİLER
18
•
İhraççı
: Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Turkcell Varlık Finansmanı Fonu
•
Kaynak Kuruluş
: Turkcell Finansman A.Ş.
•
Aracı Kurum
: Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
•
İhraç Değerlendirme Notu
: AA
•
Varlık Kaynağı
: Turkcell abonelerine cihaz alımı amacıyla kullandırılan krediler
•
Piyasa
: BIST (Borsa Istanbul)
•
Merkezi Saklama Kuruluşu
: MKK
•
İhraç Tarihi
: 14 Nisan 2017
•
İhraç Tutarı (Nominal)
: 100.000.000 TL
•
Müşteri Sayısı / Kredi Sayısı
: 67.638/ 75.790
•
Ortalama Kredi Tutarı
: 1.468 TL
•
Ortalama Kalan Vade
: 534 gün
•
Kredi Portföyü Niteliği
: Aylık Eşit Taksitli Tüketici Kredileri
•
Borçlu Profili
: Kampanya ile Cihaz Alımı Yapan Turkcell Faturalı Hat Aboneleri
İHRAÇ BİLGİLERİ
YAPININ İŞLEYİŞİ
Turkcell Finansman A.Ş.
Müşterilerin kredilendirilmesi
Cihaz Satın Alan Turkcell
Faturalı Hat Aboneleri
İhraç hasılatının TFŞ’ye
transfer edilip cihaz alacakları
portföyünün VFF’ye
devredilmesi
VFF’ye devredilen portföydeki
alacaklar için hizmet sağlanması
ve aylık taksit ödemelerinin
aktarımı
İlgili kanallardan aylık
fatura ödemeleri
Operasyon sorumlusu olarak
Fon’a hizmet verilmesi
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş
VFF
Fatura bedeli içindeki
kredi taksit ödemelerinin
aktarımı
Aktif Bank aracılığı
ile VDMK ihracı
VDMK ihraç
hasılatı
Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş
Kredi taksit
ödemelerinin aktarılması
19
Yatırımcılar
Müşterilerden gelen nakit
akışıyla yatırımcıya ilgili
vadelerde geri ödeme
İHRAÇ BİLGİLERİ
TURKCELL VARLIK FİNANSMAN FONU İŞLEYİŞİ
20

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (Aktif Bank) tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 58. maddesine dayanılarak ihraç edilen varlığa
dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre
fona devredilen varlıkların yönetilmesi amacıyla AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. TURKCELL VARLIK FİNANSMANI FONU oluşturulmuştur.

İhraç kapsamında Aktif Bank kurucu ve operasyon sorumlusu, Turkcell Finansman A.Ş. (TFŞ) ise hizmet sağlayıcı görevinde olacaktır.
VDMK’ların yatırımcıya satışını Aktif Bank yapacaktır.

Turkcell Finansman A.Ş. VFF üzerinden yapılacak ihraçta kaynak kullanımı sağlayacak, karşılığında başta Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
bayileri olmak üzere TFŞ ile Genel Satıcı Sözleşmesi imzalamış satıcılardan ürün satın alan gerçek kişilere, ilgili gerçek kişinin nam ve
hesabına doğrudan satıcıya ödenmek üzere TFŞ tarafından finansman sözleşmesi düzenlenmek suretiyle kullandırılan kredilerden
kaynaklanan alacaklar VFF’ye devredilecektir.

Fon portföyü, VDMK’nın ihraç tarihini müteakip en geç 1 ay içerisinde, fon portföyüne dahil varlıkların değeri fonun toplam
yükümlülüğünden az olmayacak şekilde oluşturulacaktır.

Fon mal varlığı, varlığa dayalı menkul kıymetler itfa edilinceye kadar; kurucunun, fona hizmet sağlayanların ve kaynak kuruluşların
yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili
amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

İhraç kapsamında devri yapılan kredilerden kaynaklanan ödemeler ilgili müşteriler tarafından Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye
yapıldıktan sonra ilgili bedel Turkcell grubunun prosedürleri kapsamında Turkcell Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılacaktır. İlgili tutar TFŞ
üzerinden Aktif Bank nezdindeki VFF hesabına aktarılacaktır.
İHRAÇ BİLGİLERİ
GETİRİ DETAYLARI
21
Vade Tarihi
İhraç Günü İtibariyle
Vadeye Kalan Gün
Minimum Faiz
Oranı (%)
Maksimum Faiz
Oranı (%)
Nominal (TL)
18.07.2017
95
12.20
12.30
11,000,000
10.10.2017
179
12.45
12.55
14,150,000
17.01.2018
278
12.60
12.75
19,250,000
17.04.2018
368
13.00
13.15
16,950,000
18.07.2018
460
13.30
13.45
17,000,000
17.10.2018
551
13.50
13.65
16,750,000
21.12.2018
616
13.75
13.90
4,900,000
İHRAÇ BİLGİLERİ
VDMK İHRAÇLARINDA TANIMLAR VE YASAL ÇERÇEVE
22
Varlığa Dayalı Menkul
Kıymet (VDMK)
... Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-58.1 sayılı “Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği” hükümleri uygulanır. Varlığa
dayalı menkul kıymet, sadece VDMK ihraç etmek üzere kurulan Varlık Finansman Fonu tarafından ihraç edilir. VDMK ihracında
Varlık Finansman Fonu tarafından devralınan varlıklar karşılık gösterilir.
Varlık Finansmanı
Fonu (VFF)
… Varlık Finansmanı Fonu, varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet
esaslarına göre fon içtüzüğü ile kurulan ve tüzel kişiliği olmayan malvarlığıdır. Fon’un Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurulması
zorunludur. Fon malvarlığı kurucunun, hizmet sağlayıcının ve kaynak kuruluşun malvarlığından ayrıdır.
Kaynak Kuruluş
… Varlıklarını Fon portföyüne devreden tüzel kişi, kurum ve kuruluşlardır.
Kurucular
… bankalar, finansal kiralama ve finansman şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve geniş yetkili aracı kurumlardır.
Hizmet Sağlayıcı
… Fon portföyünde yer alan varlıkların günlük idaresinden sorumlu olan, Kurucu, Kaynak Kuruluş veya Kurucu niteliğini haiz diğer bir
kuruluştur. Alacakların günlük idaresi, tahsil, takip ve Fon hesaplarına aktarılması gibi işlemlerden sorumludur.
Operasyon
Sorumlusu
… Fon Kurulu’nun sorumluluğu kapsamındaki işleri, Fon’un muhasebe ve operasyonlarını “Operasyon Sorumlusu” sıfatıyla yürütür
ve muhasebe sistemi, belge kayıt düzeni, ihraca ilişkin belgelerin hazırlanması, yatırımcıların bilgilendirilmesi gibi işleri
üstlenecektir.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Create flashcards