Siyatik

advertisement
Siyatik
Siyatik kalça ve kaba etlerden başlayıp bacağa yayılan ağrıyı tanımlamak için
kullanılır. Bu durum sıklıkla şiddeti daha az ya da fazla olan bel ağrısıyla
birliktedir. Ağrı siyatik sinirin kaba etlerden bacağa doğru geçtiği yol boyunca
izlenebilir. Siyatiğin en sık sebebi disk kaymasına bağlı olarak siyatik sinirin baskı
altında kalmasından kaynaklanır. Sportif faaliyetler esnasında ve güç doğumda da
siyatiği taklit eden ağrılar olabilir.
Belirtileri:
Gerçek siyatiğin en sık belirtisi, arka kalça, alt bacak ve ayağa yayılan ağrıdır. Bel
ağrısının eşlik ettiği durumlarda daha da kötüleşir. Sıklıkla ağrıya sebep olabilecek
bir yanlış hareket veya travma öyküsü yoktur. Ayakta kalma, oturma, ağır kaldırma
ağrıyı şiddetlendirebilir.Yan pozisyonda kıvrılarak yatmak sıklıkla ağrıyı azaltır.
Nadiren uyuşmalar,kas güçsüzlüğü, barsak ve mesane fonksiyon bozuklukları
siyatiğe eşlik edebilirse de bu semptomlar nadiren görülür. Teşhis ve tedavi: Öykü ve fizik muayene siyatik teşhisinin önemli bir parçasıdır. Hastaların
çoğunluğunda tıbbi yardım gereklidir ve bu tedavinin en önemli bölümünü de
yatak istirahati, hareketleri sınırlandırmak,enflamasyonu önleyen ilaçlar ve fizik
tedavi oluşturur.Fizik tedavi ve doktor tarafından önerilecek germe ve güçlendirme
egzersizleri hastanın işine dönebilmesinde çok faydalıdır. Fizyoterapistler size
duruş şekliniz, vücut mekaniğiniz ve uygulayacağınız egzersiz proğramı hakkında
bilgi vereceklerdir. Isı, ultrason, transcutaneous electrical nerve stimulation
(TENS), elektriksel uyarım, hidroterapi ve masaj tedavide en sık kullanılan fizik
tedavi modaliteleridir. 1/1
Download