mahalli idareler genel müdürlüğü

advertisement
KADIKÖY BELEDİYESİ
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA VATANDAŞA SUNULAN
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Emlak Vergisi Bildirim Formu
İmza Sirküleri veya Kaşe (Tüzel Kişiler İçin)
Vekil ise Vekaletname
Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu
İşyeri Açılışına Dair Vergi Levhası veya Maliye Yoklama Fişi
İmza Sirküleri veya Kaşe (Tüzel Kişiler İçin)
Vekil ise Vekaletname
İlan ve Reklam Vergisi Bildirim Formu
İmza Sirküleri veya Kaşe (Tüzel Kişiler İçin)
Vekil ise Vekaletname
Eğlence Vergisi Beyannamesi
İşyeri Ruhsat Fotokopisi
İmza Sirküleri veya Kaşe (Tüzel Kişiler İçin)
Vekil ise Vekaletname
HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Emlak Vergisi Bildirimi
2
Çevre Temizlik Vergisi
Bildirimi
3
İlan ve Reklam Vergisi
Bildirimi
4
Eğlence Vergisi
Beyannamesi
5
Tapu İşlemine Esas
Rayiç Bedel Belgesi
Rayiç Bedeli İstenen Gayrimenkulun Adres Bilgisinin Bildirilmesi Yeterlidir.
5 Dakika
6
Emlak Vergisi Muafiyet
İşlemleri
1. Emekliler için Emeklilik Muafiyet Formu ve Emeklilik Cüzdan
Fotokopisi,
2. Hiçbir Geliri Olmayanlar için Geliri Olmayanlara Ait Muafiyet formu
3. Özürlüler için Devlet Hastanesinden Alınan Sağlık Raporu ve
Özürlülere Ait Muafiyet Formu
5 Dakika
7
Vergi ve Harçların
Tahsilat İşlemleri
Mükellefin Sicil Numarası
3 Dakika
8
Vergi ve Harçların
Düzeltme İşlemleri
9
E-Belediye Üyelik
İşlemleri
1. Dilekçe ile başvuru yapılması
2. Gerekmesi halinde beyannameler
3. Gerekmesi halinde tahsilat makbuzları
www.kadikoy.bel.tr elektronik adresinden üye formunun doldurulması
5 Dakika
5 Dakika
5 Dakika
5 Dakika
1 Saat ile 1 Gün Arası
(Dosya incelemesi neticesinde
işlem yoğunluğuna göre
1 Saat ile 1 Gün Arası
sonuçlandırılacaktır)
1 Dakika
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı
halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine
başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
: Safinaz TOPCU
Unvan
: Şef
Adres
: Kadıköy Belediye Başkanlığı,
İkinci Müracaat Yeri
İsim
: Serpil KÜÇÜKKESKİN ÇAĞLAR
Unvan
: Müdür
Adres
: Kadıköy Belediye Başkanlığı,
Tel
Faks
E-Posta
Tel
Faks
E-Posta
Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahakkuk Bürosu
: 0216 542 50 00 / 1165
: 0216 330 16 60
: [email protected]
Mali Hizmetler Müdürü
: 0216 542 50 00 / 1240
: 0216 414 38 98
: [email protected]
Download